blogue dempencom

Programación de Matemáticas. Curso 17-18.

Plan de traballo para o alumnado coas Matemáticas pendentes. Curso 17-18.

Para o alumnado da ESO repártese a materia en dúas partes para examinarse por parciais de cada unha delas. As probas realizaranse no segundo e terceiro trimestre. Se desta forma non se supera a materia, haberá unha proba final no mes de maio.

Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe. Curso 18-19

O alumnado deberá demostrar que acadou, polo menos, o 50% dos estándares de aprendizaxe correspondentes ao seu curso. Os estándares de aprendizaxe detállanse a continuación en cada un dos arquivos adxuntos

1º exame de pendentes

O 1º exame de pendentes de Matemáticas será o mércores 3 de febreiro ás 16:30 h no salón de actos do IES

Distribuir contido