Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe. Curso 2018-19

O alumnado deberá demostrar que acadou, polo menos, o 50% dos estándares de aprendizaxe correspondentes ao seu curso. Os estándares de aprendizaxe detállanse a continuación en cada un dos arquivos adxuntos

AdxuntoTamaño
Matemáticas 1ºESO.pdf102.49 KB
Matematicas 2º ESO.pdf95.29 KB
Matemáticas 3ESO orientadas ás ensinanzas académicas.pdf95.53 KB
Matemáticas 3ESO orientadas ás ensinanzas aplicadas.pdf93.76 KB
Matematicas 4º ESO orientadas as ensinanzas academicas.pdf82.41 KB
Matemáticas 4º ESO orientadas as ensinanzas aplicadas.pdf82.69 KB
Mat I 1º de bacharelato.pdf111.3 KB
Mat I aplicadas ás Ciencias Sociais 1º Bacharelato.pdf91.49 KB
Matemáticas II . 2º de bacharelato.pdf132.72 KB
Matemáticas Aplicadas II. 2º de bacharelato.pdf112.69 KB