ADMISIÓN PARA O CURSO 2016/2017

Comunícase que resultaron admitidas todas as solicitudes de Reserva do centro adscrito (CEP Ventín); igualmente, todas as solicitudes de Admisión realizadas, coa única excepción dunha delas feita para 2º de bacharelato de Ciencias (por, de momento, falta de prazas vacantes).

As listaxes completas están a disposición no taboleiro de entrada do centro.