Recoñecemento de minerais na escola de Enseñaría de Minas e Enerxia