Composición actualizada do consello escolar 2018

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2018/2019

EQUIPO DIRECTIVO:

            Director: Xosé Euloxio Santos Leites

            Xefe de Estudios: Angel Suarez Rios

            Xefe de Estudios: Anxo Rodríguez Rodríguez

            Secretaria: Mercedes Couto García

ALUMNADO:

            Benjamín Goldenberg Mazino (2016)

Marta Bautista Alonso (2016)

Noa Del Río Cerqueira (2018)

Nicolás García Iglesias (2018)

PAIS/NAIS:

            Almudena Calvo Domingo(Designada pola ANPA)

            Marta Dotras Botas (2016)

            Araceli Prieto Morgadas (2018)

PROFESORADO:

Montserrat Paz Núñez (2016)

Santiago Ces García (2016)

Santos Seara Escudero (2016)

Xoán Garrido Vilariño (2016)

Mª Carmen Fernández Cortés (2018)

Mª Jesús Magariños Rey (2018)

Mónica Rodríguez Nieto (2018)

PERSOAL DE ADMON. E SERVIZOS:

            Ángeles Vázquez Salgado (2018)

REPRESENTANTE DO CONCELLO

Mª Gabriela Romero Bandeira (2017)