Skip to Content

Información para a comunidade educativa

17/10/2020

Hoxe 17 de outubro o centro tivo coñecemento confirmado polas autoridades sanitarias de persoas da comunidade educativa positivas por Covid-19.

Colaboramos na xestión idónea da situación seguindo minuciosamente ás indicacións dos especialistas do SERGAS e os protocolos de actuación indicados, incluíndo a comunicación ás familias que pode ler clickando aquí, onde figura toda a información que os responsables sanitarios desexan facer chegar á comunidade educativa, e constan varios enlaces nos que consultar recomendacións adicionais e consellos de interese. O escrupuloso respecto á privacidade das persoas afectadas é a mellor contribución que todos podemos facerlles mentres lles desexamos a súa pronta recuperación.

VAI DE PREMIOS NOBEL

O pasado martes día 6 a Academia Sueca fallou o Premio Nobel de Física 2020. Entre os tres galardonados polas súas contribucións á física dos aguxeiros negros atópase o británico Roger Penrose. Aínda que non é usual que fagamos este tipo de declaracións, o recoñecido amor pola ciencia pura imperante no alumnado do IES Plurilingüe Elviña (e, por que non dicilo, un certo inconfesado desexo de saír das tristes rutinas impostas polo ditoso virus), lévanos a abrir esta xanela para felicitar a un dos descubridores do Efecto Terrell.

Penrose-01Penrose-01
Penrose meditando (é o da dereita)Obra adicada do autor a un tal Pedro

LIBRO DE MÚSICA DE 2º ESO

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE O LIBRO DE MÚSICA DE 2º ESO

     O Dpto. de Música avisa que a Editorial Teide suspendeu a publicación do Libro de Música de 2º ESO que se estaba a utilizar ata este ano e do que dispón a maioría do alumnado. Ante esta situación, comunica o seguinte:

A. O libro antigo seguirá a ser libro de referencia para o alumnado. Os alumnos que dispoñan del non precisan outro libro.

B. O alumnado que non dispón aínda de libro poderá utilizar a nova edición do manual de Música da mesma editorial, actualizado e moi parecido ao libro antigo. Os datos do libro son os mesmos que xa había cun novo ISBN: 978-84-307-7810-2

En todo caso, laméntase a molestia que puidese ocasionar esta circunstancia no alumnado e nas familias.

HORARIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

PARADAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CURSO 2020-21 

LIÑAS E PARADAS DE TRANSPORTE
SERVIZO DE TRANSPORTE DA CONSELLERÍA

*     *     *

 TURNO 1 (1º e 2º ESO, entrada ás 08:30 horas)

As horas son as que nos proporcionan as compañas de transporte contratadas pola Consellería de Cultura

LIÑA 1. AUTOS RICO
PARADAHora
  Palavea
07:50
  Castro de Elviña
07:45
  Val de Mesoiro (Novo Mesoiro, 10)
08:00
  R/ Ribeira Sacra, 12
08:05
  Chegada ao IES Elviña08:20

 

LIÑA 2. AUTOS ORÓNS
PARADASENTRADA/SAÍDA
  Urbanización Breogán, 3
-30 minutos
  Feáns 55/56
-25 minutos
  Feáns cruce cemeterio
-25 minutos
  Rúa Fragas do Eume, 20
-20 minutos
  Rúa Ribeira Sacra, 3
-15 minutos
  Novo Mesoiro, 30
-10 minutos
  Ponte Martinete
-10 minutos
  Chegada ao IES Elviña08:20

 *     *     *

TURNO 2 (3º, 4º e BACH, entrada ás 09:20 horas)

As horas son as que nos proporcionan as compañas de transporte contratadas pola Consellería de Cultura

 

LIÑA. AUTOS ORÓNS
PARADASENTRADA/SAÍDA
  Urbanización Breogán, 3
- 30 minutos
  Feáns 55/56
- 25 minutos
  Feáns cruce cemiterio 
- 25 minutos
  Rúa Fragas do Eume, 20
-20 minutos
  Rúa Ribeira Sacra, 12
-15 minutos
  Rúa Ribeira Sacra, 3
-15 minutos
  Novo Mesoiro, 30
-15 minutos
  Novo Mesoiro, 10-10 minutos
  Ponte Martinete-10 minutos
  Chegada ao IES Elviña09:10


MOI IMPORTANTE: 

O HORARIO DE SAÍDAS DAS PARADAS É APROXIMADO

CÓMPRE ESTAR CON ANTELACIÓN NAS PARADAS

1. O alumnado de Bacharelato non ten dereito a transporte escolar

2. O alumnado debe utilizar exclusivamente a parada que solicitou no momento de matricularse

 

PRESENTACIÓN DE GRUPOS (3). 4º ESO

 VENRES 25 de SETEMBRO

DÍA DE PRESENTACIÓN

4º de ESO

GRUPOS DE 4º ESO:

4º ESO A: Alumnado matriculado en Mats. académicas + Bioloxía (sen Ed. Plástica Visual)
4º ESO B: Alumnado matriculado en Mats. académicas + Economía
4º ESO C: Alumnado matriculado en Mats. aplicadas
4º ESO C: Alumnado matriculado en Mats. académicas + Bioloxía (con Ed. Plástica Visual)

Para realizar a presentación do primeiro día en 3º de ESO e 2º BACH. se atenderá ao seguinte procedemento:

 

I. AVISOS DE SEGURIDADE

1. O alumnado DEBERÁ ACCEDER A PÉ E UNICAMENTE POLA CANCELA DA RÚA ALEXANDER VON HUMBOLDT (fronte ao Bar Paradiñas).

2. O acceso ao aparcadoiro das familias e dos vehículos alleos aos centros de ensino NON ESTARÁ PERMITIDO

3. O acceso pola porta central do aparcadoiro É EXCLUSIVO PARA ALUMNADO DE PRIMARIA DO CEIP ALBORADA E NON PODERÁ SER UTILIZADO EN NINGÚN CASO

 

II. ENTRADA DO ALUMNADO

1. Segundo sexa a hora de entrada correspondente a cada nivel convocado, abrirase a cancela de entrada para que os grupos vaian pasando ao porche do centro.

2. O alumnado entrará ordeadamente pola cancela da Rúa Alexander von Humboldt, unha vez que se abra, á zona do porche que lle estará reservada, colocándose en fila no espazo reservado para o seu grupo (as zonas estarán indicadas cun cartel e co/a profesor/a titor/a de cada grupo presente para controlar o espazo)

3. Unha vez que sexa a hora de entrada (11:30), os grupos irán pasando ao interior do edificio pola porta que lles estará asignada durante todo o curso:

a) 4º ESO A e B: porta de cristal frontal dereita do edificio e escaleiras da sala de profesores

b) 4º ESO C: cancela lateral do edificio de acceso ao soto (xunta a verxa de entrada, polo lateral do edificio)

3. IMPORTANTE: Por razóns de seguridade, a cancela de entrada estará pechada ata a hora de entrada dos grupos e se pechará unha vez que todo o alumnado acceda ao edificio. O alumnado que chegue tarde, non poderá incorporarse á presentación.

4. O alumnado debe traer material de escritura (boli, libreta) e dúas mascarillas (unha posta e outra de reposto)

 --------------------------------------------------------------------------------------

 

PARADAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS DÍAS 24 e 25 DE SETEMBRO

 

LIÑAS E PARADAS DE TRANSPORTE
SERVIZO DE TRANSPORTE DA CONSELLERÍA

MOI IMPORTANTE:


O HORARIO DE SAÍDAS DAS PARADAS É
O HORARIO APROXIMADO QUE NOS COMUNICA A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE: NON
PODEMOS SER MÁIS PRECISOS

RECOMÉNDASE ESTAR CON ANTELACIÓN NAS PARADAS

1. O alumnado de Bacharelato non ten dereito a transporte escolar

2. O alumnado debe utilizar exclusivamente a parada que solicitou no momento de matricularse

*        *       *

 4º ESO. Entrada ás 11:30 horas

LIÑA. AUTOS ORÓNS
PARADASENTRADA/SAÍDA
  Urbanización Breogán, 3
10:45
  Feáns 55/56
10:45
  Feáns cruce cemeterio
10:45
  Rúa Fragas do Eume, 20
10:50
  Rúa Ribeira Sacra, 12
10:50
  Rúa Ribeira Sacra, 3
10:50
  Novo Mesoiro, 30
10:50
  Novo Mesoiro, 1010:50
  Ponte Martinete11:10
Distribuir contido


by Dr. Radut