Skip to Content

MATRÍCULA PARA O CURSO 2022/2023


MATRÍCULA PARA O CURSO 2022-23

PRAZOS, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN

 

   RESERVA DE PRAZA para centros adscritos de primaria (XANEIRO)

   SOLICITUDE DE ADMISIÓN (primaria/secundaria/Bach) (MARZO)          

   MATRÍCULA ORDINARIA (XUÑO)

  
NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

   LEXISLACIÓN aplicable

PRAZOS DE
PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA

     A partir do 11 de xaneiro comezan os prazos para solicitar matrícula en centros de ensino públicos. Os prazos para a formalización da preinscrición e matrícula, marcados por lei na Orde do 12 de marzo de 2013 e modificados este curso pola Orde do 18 de decembro, son os seguintes:


PRAZO 1. ALUMNADO DE CENTROS ADSCRITOS (CEIP ALBORADA, CEIP NOVO MESOIRO, CEIP PLURILINGÜE MANUEL MURGUÍA E CEIP SALGADO TORRES
)
Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro:

Lugar de presentación: na secretaría dos centros onde se atopa matriculado neste curso ou na Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.

Antes do 1 de marzo: asignación de prazas e publicación de prazas vacantes nos centros de secundaria.

 

Voltar á cabeceira

adorno


PRAZO 2. PRAZO ORDINARIO. ALUMNADO DE CENTROS NON ADSCRITOS E ADSCRITOS SEN PRAZA

Do 1 ao 21 de marzo: solicitude de praza mediante modelo ED550B (alumnado que quedou sen praza na reserva, alumnado que busca praza nun centro distinto ao de adscrición). Información na páxina da Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.

Lugar
:
centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo ou na sede electrónica da Xunta de Galicia vía on line.

Antes do 25 de abril: listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas.

As listaxes de admitidos no proceso de reserva deben comprobarse na aplicación de admisión ou in situ no taboleiro de anuncios do centro de ensino de orixe e/ou de admisión [en virtude da actual lexislación de protección de datos]

Antes do 15 de maio: listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.

 As listaxes de admitidos no proceso de reserva deben comprobarse na aplicación de admisión ou in situ no taboleiro de anuncios do centro de ensino de orixe e/ou de admisión [en virtude da actual lexislación de protección de datos] 

PROCESO DE BAREMACIÓN

  Se houbese máis solicitudes que prazas dispoñibles, será necesario baremar as solicitudes. Os criterios de baremación son os indicados no Artigo 20 da Orde de 12 de marzo de 2013, que resumimos no seguinte enlace:

CRITERIOS DE BAREMACIÓN 

*  *  * 

CRITERIO COMPLEMENTARIO DO CENTRO
(art. 28 da Orde de 12 de marzo de 2013)

   Entre os criterios do baremo, o centro ten dereito á adopción dun criterio complementario propio por 1 punto. O IES Plurilingüe Elviña, en Consello Escolar de 13 de febreiro de 2020, validou o seguinte criterio: "acórdase dar un punto ao alumnado que, no último curso que realizou completo, non teña ningunha materia suspensa e obtivese unha cualificación de 8 ou superior na materia de inglés. Para acreditar este criterio o solicitante deberá entregar algún destes documentos: certificación académica do curso correspondente ou boletín final de cualificación orixinal ou fotocopia cotexada".
                                                                              [Aprobado en CE a 30/01/2020]

 Voltar á cabeceira

adorno

PRAZO 3. MATRÍCULA OFICIAL DE XUÑO
Do 25 de xuño ao 10 de xullo: matrícula en ESO e Bacharalato.

Instrucións para a matrícula

Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

Voltar á cabeceira

*      *      *

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

1. Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude de admisión para o centro no que desexe praza. De presentar máis dunha solicitude en varios centros perderá todo dereito de prioridade que puidese corresponderlle en calquera deles.

2. O alumnado que teña reserva de praza concedida en centro adscrito, deberá comunicar por escrito a este centro a súa renuncia no caso de que desexe presentar solicitude de admisión para outro centro. Esta renuncia deberá facela antes de que comece o prazo de admisión (1 de marzo).

3. O alumnado que teña garantía de permanencia nun centro (porque forma parte de el e pode continuar alí os seus estudos), deberá dar comunicación neste centro se presenta solicitude de admisión para outro centro.

4. O IES Plurilingüe Elviña conta con dúas liñas de transporte escolar e cafetería escolar en horario de 09:00 a 13:30.

Voltar á cabeceira

*      *      *

LEXISLACIÓN E PROCEDEMENTO

    O procedemento de matriculación e os seus prazos está marcado polas seguintes directrices lexislativas:

a. Decreto 254/2012, de 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 26 de decembro de 2012]
b. Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 15 de marzo de 2013]
c. Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 1 de febreiro de 2017]
d. Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 1 de febreiro de 2017]
d. Instrucións sobre o proceso de admisión da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
e. Procedemento de admisión: instrucións da Xefatura Territorial da Coruña para os centros de ensino

Voltar á cabeceira

ATENCIÓN EN SECRETARÍA DO IES ELVIÑA NO PERÍODO DE NADAL

Durante o período de Nadal a secretaría só abrirá o vindeiro día 4 de xaneiro desde as 10:00 ata as 13:00 horas. As solicitudes de certificacións pódense facer a través desta mesma web (sección CERTIFICACIÓNS na icona lateral esquerda) e serán atendidas nese día e horario. Para outras consultas, poden utilizar o correo electrónico do centro.

Bo Nadal!

O persoal do IES Plurilingüe Elviña deséxalles a todos e todas
un moi Feliz Nadal e un venturoso ano 2022!

BOLSAS DE ESTUDOS EN USA (ALUMNADO DE 4º ESO)

Image Bolsas USA

Despois de dous anos de parón Cóvid, o Servizo de Educación do Concello da Coruña volve facer convocatoria pública de axudas económicas para o alumnado de 4º de ESO que desexe estudar o primeiro curso do Bacharelato nos Estados Unidos de América no vindeiro ano académico. As bases completas da convocatoria foron publicadas no BOP do 10 de decembro  pasado onde poden ser consultadas e descargadas o mesmo que na páxina de Programas educativos do Concello. As solicitudes poderán presentarse a partires do 9 de decembro e ata o 31. Os requisitos: estar empadroado na provincia da Coruña, cursar 4º de ESO, ter acadada unha media en 3º de 6,5 puntos e de 7 na materia de inglés. Pódese descargar o tríptico informativo clicando no mapa dos USA (Just below!).

USA

PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ENTREGA DE MASCARILLAS

Hoxe martes 30/11/2021 faise publicación das listaxes de adxudicación PROVISIONAIS de mascarillas no taboleiro de anuncios da secretaría do instituto. Haberá un período de reclamación de dous días lectivos desde a publicación destas listaxes. A partir do día 2 de decembro, as listaxes entenderanse como definitivas.

A entrega das mascarillas ao alumnado que as teña asignadas realizarase ao longo da vindeira semana.

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DE MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

Este martes día 23 de novembro será a xornada de votacións para a renovación dos membros dos diversos sectores representados no Consello escolar. O horario das votacións de cada sector será o que sigue. As actas de cada mesa faranse públicas no taboleiro de información sobre as eleccións (entrada do centro, fronte a conserxería) ao día seguinte:

A. SECTOR FAMILIAS: desde as 16:30 ata as 18:00 horas

B. SECTOR ALUMNADO: desde as 08:30 ata as 12:00 horas

C. SECTOR PAS: desde as 14:00 horas ata as 14:15 horas

D. SECTOR DOCENTES: desde as 14:50 ata as 15:20 horas

Distribuir contido


by Dr. Radut