Skip to Content

PROBAS DE SETEMBRO. AULAS

CADROS DE PROBAS DE SETEMBRO CON ASIGNACIÓN DE AULAS
(Facer clic sobre os cadros para descargalos en PDF)

Aulas BACH
Aulas ESO
Aulas Ptes

 

FONDO LIBROS. PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

LISTAXES DO

FONDOLIBROS 2021-22

Xa están publicadas as listaxes de asignacións provisionais do Fondo solidario de libros de texto para o curso 2021-22. Lembren que:

a. as listaxes só poden consultarse no taboleiro de anuncios da secretaría do IES Elviña ou a través da sección de cidadáns da aplicación informática do fondolibros se dispoñen de certificación electrónica ou chave 365.

b. nas listaxes provisionais NON SE FAI ASIGNACIÓN DE LIBROS, só se informa da cantidade mínima de libros que lle corresponden a cada solicitante por renda. A asignación de libros faise nas listaxes definitivas de setembro, unha vez rematado o período de matrícula extraordinario.

c. as persoas solicitantes que aparecen excluídas do Fondolibros deixaron sen entregar documentación necesaria. Poderán subsanar estas carencias de documentación ao longo desta semana, pero non se actualizarán os seus datos ata a publicación das listaxes definitivas en setembro.

d. os solicitantes que aínda non formalizaron a súa matrícula (por ter materias suspensas para setermbro) ou que aínda non devolveron TODOS os libros do curso que remata, aparecerán como "condicionados" ou "pendentes". Deberán formalizar a súa matrícula dentro do período extraordinario e devolver TODOS os libros para que a súa solicitude se normalice nas listaxes definitivas*. De non cumplir estes dous requisitos antes do 10 de setembro, estes solicitantes quedarán fóra do fondolibros.

*NOTA: as persoas que formalizaron a súa matrícula hoxe día 9 de xullo aparecen condicionados porque a aplicación tarda un día en volcar os datos de matrícula. Sairán aceptados nas listaxes definitivas de setembro.

e. os vales de material que aparezan xa asignados nas listaxes provisionais poderán recollerse na secretaría do centro a partir do luns día 12 de xullo no seu horario de atención (09:00 a 13:00 horas de luns a venres laborables).

CALENDARIO DE PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO

DATAS PARA OS EXAMES DE SETEMBRO
CURSO 2020-21

[DESCARGAR CADROS CON ASIGNACIÓN DE AULAS]

I. BACHARELATO

DIAHORAMATERIA

MÉRCORES

1 de
setembro

08:30-10:00Hª do mundo contermporáneo
Física e Química
10:00-11:30Grego I
Debuxo Técnico
11:30-13:00Lingua castelá I
13:00-14:30

Matemáticas I
Matemáticas CCSS I
Latín I

16:00¡17:30

Lingua galega I

17:30-19:00

Inglés I

19:00-20:30

TIC I
Cultura Científica
Francés I

XOVES

2 de
setembro

08:30-10:00

Bioloxía e Xeoloxía
Economía

10:00-11:30

Filosofía

11:30-13:00

Ed. Física

13:00-14:30

Linguaxe e práctica musical
Literatura universal
Relixión

 

II. ESO

DIAHORAMATERIA

MÉRCORES

1 de
setembro

08:30-09:30Xeografía e Hª
10:00-11:00Física e Química (2º, 3º, 4º)
Ciencias aplicadas (4º)
Latín (4º)
11:30-12:30Lingua castelá I
13:00-14:00

Matemáticas

16:00-17:00

Lingua galega I

17:00-18:00

Tecnoloxía (2º, 3º, 4º)
Economía (4º)

18:00-19:00

Inglés

19:00-20:00

TIC (4º)

XOVES

2 de
setembro

08:30-09:30

Bioloxía e Xeoloxía (1º, 3º, 4º)
Ed. Financeira (2º)

09:30-10:30

Val. éticos/ Relixión
Cultura clásica (3º)

10:30-11:30

Ed. Física

11:30-12:30

Ed. Plástica e visual (1º, 3º, 4º)
Música (4º)

12:30-13:30

Música (2º, 3º)
Francés/ Alemán (2º, 3º, 4º)
Filosofía (4º)/ Cultura científica (4º)

Adorno

PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 

DIAHORAMATERIA

XOVES

2 de
setembro

16:00-16:50Inglés
Física e Química
16:50-17:40Lingua galega
Francés
17:40-18:30Lingua castelá
Tecnoloxía
18:30-19:20Matemáticas

VENRES

3 de
setembro

08:30-09:20

Bioloxía e Xeoloxía

09:20-10:10

Ed. Plástica e Visual

10:10-11:00

Ed. Física

11:00-11:50

Xeografía e Hª

11:50-12:40

Valores Éticos
Cultura Clásica

FIN DE CURSO. ENTREGA DE NOTAS E DEVOLUCIÓN DE LIBROS DO FONDO SOLIDARIO

ENTREGA DE BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS E RECOLLIDA DE LIBROS DO
FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

     A entrega de boletíns da ESO e 1º de BACHARELATO faranse escalonadamente, dacordo co cadro adxunto, ao longo da mañá do venres día 25 de xuño para permitir a recollida dos libros do fondo solidario con orde e sen aglomeracións. O alumnado, unha vez recollidos os boletíns de cualificacións, será chamado por orde de grupos para facer a devolución dos libros de texto do Fondo solidario 2020-21. O alumnado con materias suspensas poderá devolver os libros que correspondan con estas materias en setembro.
Lémbrase que a non devolución de todos os libros prestados suporá a perda do dereito ao Fondolibros do curso 2021-22.

NIVELHORA DE ENTREGA DE BOLETÍNS
E LIBROS DE TEXTO
2º BACHMércores 23 ás 09:30 horas
1º BACH e 4º ESOVenres 25 ás 09:00 horas
3º ESOVenres 25 ás 10:00 horas
2º ESOVenres 25 ás 11:00 horas
1º ESOVenres 25 ás 12:30 horas

 

CONVOCATORIA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS PARA ALUMNADO DE ESO

CONVOCATORIA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

O 4 de xuño publicouse no DOG a ORDE do 25 de maio de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020-2021.

O prazo de solicitude e matrícula rematará o vindeiro 6 de xullo. A matrícula poderá realizarse presentando solicitude e adxuntando a documentación requerida en calquera rexistro oficial ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia se se dispón de Chave 365 ou de certificado electrónico (Sede electrónica da Xunta de Galicia procedemento ED311D). Na mesma sede electrónica pode atoparse toda a información necesaria sobre a convocatoria.

Os premios extraordinarios teñen unha contía de 800€ e poden acceder a eles todos os alumnos e alumnas que cursan 4º ESO que obtiveran unha media en toda a ESO superior aos 9 puntos. O alumnado solicitante deberá presentarse a unha proba de coñecementos no mes de setembro.

Lémbrase que se as persoas solicitantes son menores de idade, sempre deberán subscribir a súa solicitude por medio dunha persoa representante.

Distribuir contido


by Dr. Radut