Skip to Content

Lexislación

Lexislación que se aplica á organización de distintos aspectos da labor docente: horarios, permisos, etc.

Enlaces de lexislación

ENLACES DE LEXISLACIÓN

enlaces

    Os seguintes enlaces refírense a distintos aspectos prácticos da organización da labor docente.

Calendario escolar. Curso 2018-19

Currículo de Secundaria e Bacharelato

Avaliación

Regulamento orgánico de centros (ROC)

Adaptacións curriculares

A lingua galega e a lingua castelá na ESO e no Bacharelato

Exencións de lingua galega

Consello escolar

a. Composición e funcións:

  • Artigo 126 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria [DOG do 9/28/1996]
  • Artículo 125 da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE) [BOE 4/05/2006]
  • Artigo 7 do Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar [DOG do 8/05/2007]
  • Artigo 6 do Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei 4/2011, de convivencia escolar [DOG do 27/01/2015]

b. Eleccións ao consello escolar

  • Resolución do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos [DOG do 8/10/2018]
  • Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos do goberno dos centros públicos de ensino non universitario [DOG do 29/04/1988]
  • Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o regulameento orgánico dos institutos de educación secundaria [DOG do 9/28/1996]

Regulamento da convivencia escolar

Matrícula e prematrícula

Convalidacións de estudos musicais e de danza

Permisos e licenzas

 

Rúbrica

Distribuir contido


by Dr. Radut