Skip to Content

Lexislación

Lexislación que se aplica á organización de distintos aspectos da labor docente: horarios, permisos, etc.

Enlaces de lexislación

ENLACES DE LEXISLACIÓN

enlaces

ÍNDICE

------------------------------------------------------------------------------------------------

    Os seguintes enlaces refírense a distintos aspectos prácticos na organización do labor docente.

 

Calendario escolar. Curso 2022-23

Calendario escolar. Curso 2023-24

 


Marco estatal de educación secundaria e bacharelato


Marco galego de educación secundaria e bacharelato (LOMCE)

Historia da filosofía no Bacharelato:

Probas ABAU

Marco galego de educación secundaria e bacharelato (LOMLOE)

 Actualización anual do Currículo

 

Avaliación

Reclamación ás cualificacións

Matrícula de honra (2º BACH)

Obtención do título de graduado en ESO e Bacharelato

Conservación de exames

 

Regulamento orgánico de centros (ROC)

 

Regulamento da función directiva

 

Réxime económico dos centros de ensino secundario

 

Atención á diversidade

 

A lingua galega na ESO e no Bacharelato, centros plurilingües

Exencións de lingua galega

 

Consello escolar

a. Composición e funcións:

  • Artigo 36 e seguintes do Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria [DOG do 9/28/1996]
  • Artículo 125 da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE) [BOE 4/05/2006]
  • Artigo 7 do Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar [DOG do 8/05/2007]
  • Artigo 6 do Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei 4/2011, de convivencia escolar [DOG do 27/01/2015]

b. Eleccións ao consello escolar

 

Regulamento da convivencia escolar

 

Plan de benestar emocional

 

Protección de datos

 

Admisión de alumnado e matrícula

 

Convalidacións de estudos musicais e de danza/ equivalencias de estudos

Homologacións e validacións de estudos realizados no estranxeiro

 

Lexislación sobre axudas de custo e locomoción

 

Permisos e licenzas

 

Rúbrica

Distribuir contido


by Dr. Radut