Skip to Content

Lexislación

Lexislación que se aplica á organización de distintos aspectos da labor docente: horarios, permisos, etc.

Enlaces de lexislación

ENLACES DE LEXISLACIÓN

enlaces

ÍNDICE

------------------------------------------------------------------------------------------------

    Os seguintes enlaces refírense a distintos aspectos prácticos na organización do labor docente.

 

Calendario escolar. Curso 2023-24

Calendario escolar. Curso 2024-25

Voltar


Marco estatal de educación secundaria e bacharelato

Voltar

Marco galego de educación secundaria e bacharelato (LOMLOE)

Probas ABAU

Voltar

 Actualización anual do Currículo

Voltar

Avaliación

Reclamación ás cualificacións

Conservación de exames

Avaliación diagnóstica

 Voltar

Regulamento orgánico de centros (ROC)

 Voltar

Regulamento da función directiva

Voltar

Réxime económico dos centros de ensino secundario

Voltar

Atención á diversidade

Voltar

A lingua galega na ESO e no Bacharelato, centros plurilingües

       CELGA

Exencións de lingua galega

Voltar

Consello escolar

a. Composición e funcións:

  • Artigo 36 e seguintes do Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria [DOG do 9/28/1996]
  • Artículo 125 da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE) [BOE 4/05/2006]
  • Artigo 7 do Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar [DOG do 8/05/2007]
  • Artigo 6 do Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei 4/2011, de convivencia escolar [DOG do 27/01/2015]

b. Eleccións ao consello escolar

Voltar

Regulamento da convivencia escolar

Voltar

Plan de benestar emocional

Voltar

Protección de datos

Voltar

Admisión de alumnado e matrícula

Voltar

Convalidacións de estudos musicais e de danza/ equivalencias de estudos

Homologacións e validacións de estudos realizados no estranxeiro

Voltar

Lexislación sobre axudas de custo e locomoción

Voltar

Permisos e licenzas

 Voltar

Rúbrica

Distribuir contido


by Dr. Radut