Skip to Content

Lingua castelá

EXAMES DE PENDENTES (Proba parcial extraordinaria do Departamento de Lingua castelá)

Datas para a convocatoria extraoficial de febreiro (Dpto. de lingua castelá)

     Aparte da convocatoria oficial extraordinaria de recuperación de pendentes que se realizará en maio, o Dpto. de Lingua castelá dá ao alumnado con materias pendentes de cursos anteriores de ESO unha oportunidade a maiores para superalas no mes de febreiro.

     As probas realizaranse, polo tanto, os días 24 e 25 de febreiro. Os alumnos de 2º, 3º e 4º ESO coa materia pendente de cursos anteriores poderán realizar a recuperación no seu horario de clase de Lingua castelá. O alumnado que continúe suspenso despois desta convocatoria terá a oportunidade de recuperar na citada convocatoria de maio, da que se informará máis adiante.

CURSO 2022-23. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS MÍNIMOS (CURSOS LOMCE)

DEPARTAMENTO

LINGUA CASTELÁ

NOTA: Esta información é un resumo da programación didáctica da materia que se enviou á inspección educativa proporcionada pola xefatura do departamento. A actualización das programacións didácticas é compentencia exclusiva de cada departamento didáctico, e a responsabilidade do seu cumprimento dos docentes que os integran, todo isto suxeito á supervisión de inspección educativa.

Voltar a Departamentos

MATERIAS PENDENTES

Información sobre a recuperación de materias pendentes de cursos anteriores.

As familias poden telefonear ou remitir correo electrónico ao centro en caso de imposibilidade de comunicación cos titores ou profesores das materias.

 

ADAPTACIÓN DE CONTIDOS E CRITERIOS PARA A 3ª AVALIACIÓN

DEPARTAMENTO1º ESO2º ESO3º ESO4º ESO1º BACH2º BACH
LINGUA CASTELÁLCAST.L.CAST.L.CAST.L.CAST.L.CAST.L.CAST.

NOTA LEGAL: A actualización das programacións didácticas é compentencia exclusiva de cada departamento didáctico, e a responsabilidade do seu cumprimento dos docentes que os integran, todo isto suxeito á supervisión de inspección educativa; polo mesmo, debe axeitarse ao cumprimento das instrucións publicadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional o pasado 27 de abril (http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30936) e o resto de normativa en vigor.

Voltar a Departamentos

MEMORIA DO CONFINAMENTO. ACTIVIDADE DE 4º ESO

ESPAZO URBANO E PENSAMENTO: CARTOGRAFÍA EMOCIONAL DO COVID EN 4º ESO

Entre as actividades telemáticas desenvolvidas durante o confinamento, o alumnado de 4º ESO realizou para a materia de Lingua castelá unha reflexión emocional sobre o período, integrada no plan do grupo de traballo do Proxecto Terra do noso centro. Cada un desde o seu fogar,  contribuiu cunha imaxe do espazo urbano ao que se viu confinado durante estes dous meses e cunha reflexión persoal sobre o signficado emocional deste período de privación da liberdade. O resultado foi este mural, no que, coa múltiple perspectiva dos participantes, pode cartogafarse o sentido deste extraño e singular lapso temporal. Compartímolo agora con toda a comunidade educativa do IES Elviña.

Cartografía

Distribuir contido


by Dr. Radut