Skip to Content

Pendentes

PROBAS DE PENDENTES (CURSO 21-22)

CALENDARIO DE PROBAS EXTRAORDINARIAS
PARA MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES

*     *     *

ALUMNADO DE 2º BACH. CON MATERIAS PENDENTES
DE 1º BACH [DESCARGAR]

DÍAHORAMATERIAAULA
MARTES 19
DE ABRIL
17:00

FÍSICA E QUÍMICA/LATÍN I
L. CASTELÁ I/ L. GALEGA I

Aula propia
MÉRCORES 20
DE ABRIL
17:00INGLÉSAula propia
XOVES 21
DE ABRIL
17:00MATEMÁTICAS I
MATEMÁTICAS CCSS I
Aula propiaALUMNADO DE ESO CON MATERIAS PENDENTES
DOS CURSOS ANTERIORES [DESCARGAR]

DÍAHORAMATERIANIVELAULA
LUNS
9 DE MAIO
17:00INGLÉS/TECNOLOXÍAESOPor determinar
18:00BIOeXEO/ ED. FINANC.ESOPor determinar
MARTES
10 DE MAIO
17:00L. CASTELÁESOPor determinar
18:00MATEMÁTICASESOPor determinar
MÉRCORES
11 DE MAIO
17:00XEOG. E HªESOPor determinar
18:00L. GALEGAESOPor determinar
XOVES
12 DE MAIO
17.00ED. PLÁSTICAESOPor determinar
18:00FÍSICA E QUÍMICAESOPor determinar
MÉRCORES
18 DE MAIO
17:00MÚSICA/ ED. FÍSICA
FRANCÉS/ VAL. ÉTICOS
ESOPor determinar

PROBAS DE SETEMBRO. AULAS

CADROS DE PROBAS DE SETEMBRO CON ASIGNACIÓN DE AULAS
(Facer clic sobre os cadros para descargalos en PDF)

Aulas BACH
Aulas ESO
Aulas Ptes

 

Calendario de exames de setembro (ACTUALIZACIÓN)

DATAS E ESPAZOS PARA OS EXAMES DE SETEMBRO
CURSO 2019-20


O alumnado que se vaia examinar nas aulas de Plástica (EPV),  Música (A. Mús.), Tecnoloxía (A. Taller Tecn.) ou na aula A29, accederá ao centro pola porta do soto, a través da área axardinada a carón da rúa Alexander von Humboldt. O alumnado que se vaia examinar no Ximnasio accederá ao mesmo a través das escaleiras que van do aparcadoiro ao patio de herba. O resto de alumnado, pola porta principal.

Todo mundo deberá seguir con fidelidade as normas sanitarias e protocolos en vigor, particularmente usando mascarilla en todo momento e seguindo as instruccións de limpieza de máns e normas de uso de baños. Os alumnos deben traer dous bolígrafos propios para o seu uso persoal e exclusivo, sen intercambiar préstamos de material con ninguén.

Mantéñase atento ás notificacións, respete a sinalización e siga con atención as instruccións do persoal do centro en todo momento, para un retorno seguro e eficiente.

 

A. CADRO DE EXAMES PARA RECUPERAR MATERIAS SUSPENSAS DO CURSO ACTUAL

I. ALUMNADO DE BACHARELATO

DÍAHORAMATERIAAULA
MARTES
1 DE SETEMBRO
08:30-10:00Hª do mundo contemporáneo (1º)
A25
Física e Química (1º)

Ap1 (PT), 1º andar

10:00-11:302BACH. Pte de inglés de 1º
A20
Xeografía (2º)/ Hª da arte (2º)
A19
Linguaxe e práctica musical (1º)A. Música
11:30-13:00Lingua castelá (1º e 2º)
A18
13:00-14:00Francés (1º e 2º)

Ap1 (PT), 1º andar

13:00-14:30Inglés (1º e 2º)
A20
16:00-17:30Lingua galegaA18
17:30-19:00Matemáticas I (1º)
A20
Matemáticas CCSS (1º e 2º)A20
2BACH. Pte Mat. CCSS I de 1ºA20
19:00-20:30TIC (1º e 2º)
A17
Ciencias da Terra (2º)Ap1 (PT), 1º andar
MÉRCORES
2 DE SETEMBRO
08:30-10:00Economía/ Econ. de empresa
A23
Latín (1º e 2º)A17
10:00-11:30Ed. Física (1º)
Ximnasio
11:30-13:00Filosofía /Hª da filosofía (1º e 2º)
A23
13:00-14:30Hª de España (2º)A18

 

II. ALUMNADO DE ESO

 HORAMATERIAAULA
MARTES
1 SETEMBRO
08:30-09:30Xeografía e Hª

2º ESO: A23

Resto: A25

10:00-11:00Física e química (2º, 3º, 4º)
Ciencias aplicadas (4º)
A29
Cultura clásica (3º)/ Latín (4º)
A17
11:30-12:30

Lingua castelá

1º ESO: EPV

Resto: Salón de actos
13:00-14:00Matemáticas

2º ESO: A23

Resto: A25
16:00-17:00Lingua galegaA29
17:00-18:00

Tecnoloxía (2º, 3º, 4º)

A. Taller Tecn.
18:00-19:00InglésSalón de actos
19:00-20:00Francés/ Alemán (1º, 2º, 3º)
A19
MÉRCORES
2 SETEMBRO
08:30-09:30Bioloxía e Xeoloxía (1º, 3º, 4º)
Salón de actos
09:30-10:30Economía (4º)/ Ed. Financ. (2º)
A23
Ed. Plástica (1º, 3º)
EPV
10:30-11:30Ed. Física
Ximnasio
11:30-12:30Filosofía (4º)
A23
Música (2º, 3º, 4º)A. Mús.
 Valores éticosA25

Adorno

B.  CADRO DE EXAMES PARA PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES

DÍAHORAMATERIAAULA
MÉRCORES
2 DE SETEMBRO
16:00-16:50Inglés/Ámbito de linguas estranxeiras
Salón de actos
16:50-17:40L. galegaA19
17:40-18:30MatemáticasA23
18:30-19:20Lingua castelá/ Oratoria
A25
19:20-20:10

Valores éticos

A17
19:20-20:10FrancésAp1 (PT), 1º andar
XOVES DÍA
3 DE SETEMBRO
08:30-09:20

Xeografía e Hª

A25
09:20-10:10Ed. Plástica e VisualEPV
09:20-10:10Física e químicaA23
10:10-11:00Bioloxía e Xeoloxía
A18
11:00-11:50Ed. FísicaXimnasio

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE RECUPERACIÓN DE 2º BACHARELATO

O adianto das probas extraordinarias de selectividade ao mes de xullo obriga a partir deste ano a adiantar asimesmo a convocatoria extraordinaria de recuperación das materias suspensas de 2º de Bacharelato que, ata agora, se realizaban en setembro. As datas dos exames de recuperación realizaranse este ano, por tanto, entre o 11-12 de xuño (alumnado con materias pendentes de 1º Bach) e entre o 17 e o 20 de xuño (alumnado con materias suspensas de 2º Bach). A disposición dos exames será a seguinte:

ALUMNADO DE 2º BACH. CON MATERIAS PENDENTES DE 1º BACH.

DÍAHORAMATERIAAULA

MARTES 11
de xuño

10:10INGLÉSAula propia
11:40L. CASTELÁAula propia
MÉRCORES 12
de xuño
09:20MATEMÁTICASAula propia
12:30LATÍNAula propia

adorno

ALUMNADO DE 2º BACH. CON MATERIAS SUSPENSAS
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE XUÑO

DÍAHORAMATERIAAULA
LUNS 17
de xuño
08:30MATEMÁTICAS IIAula propia
LATÍN IIAula propia
10:00L. CASTELÁ IIAula propia
12:10QUÍMICAAula propia
Hª DA FILOSOFÍAAula propia
MARTES 18
de xuño
09:30Hª DE ESPAÑAAula propia
11:00INGLÉS IIAula propia
12:30BIOLOXÍAAula propia
DEB. TÉCNICOAula propia
Hª DA ARTEAula propia
MÉRCORES 19
de xuño
10:30L. GALEGA IIAula propia
12:30FÍSICAAula propia
GREGOAula propia
ECO. DE EMPRESAAula propia
XOVES 20
de xuño
09:20TIC IIAula propia
11:20FRANCÉS IIAula propia

DESCARGAR CADROS EN PDF

Calendario de probas de pendentes de cursos anteriores

CADRO DE EXAMES DE MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES
PROBA EXTRAORDINARIA DE MAIO

CURSO 2018/19

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES (ESO)

DÍAHORAMATERIACURSOAULA*
LUNS
13 DE MAIO
16:00INGLÉSESOSalón de actos
17:00LINGUA GALEGAESO23
MARTES
14 DE MAIO
17:50LINGUA CASTELÁESO23
XOVES
16 DE MAIO
16:00MÚSICAESO23
17:00XEOGRAFÍA E HªESO23
LUNS
20 DE MAIO
16:00MATEMÁTICASESO23
17:00ED. FÍSICAESO23
MARTES
21 DE MAIO
17:50BIOLOXÍAESO23
XOVES
23 DE MAIO
16:00VAL. ÉTICOS
FRANCÉS/ALEMÁN
TECNOLOXÍA
ESO23
17:00ED. PLÁSTICA
FÍSICA E QUÍMICA
ESO23


*      *      *

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES
DE CURSOS ANTERIORES (BACHARELATO)

DÍAHORAMATERIAAULA
MARTES
23 DE ABRIL
17:50

L. CASTELÁ
FÍSICA E QUÍMICA

Aula propia
XOVES
25 DE ABRIL
16:00L. INGLESA
FILOSOFÍA
Aula propia
LUNS
29 DE ABRIL
12:30MATEMÁTICASAula da clase de reforzo
Distribuir contido


by Dr. Radut