Skip to Content

Calendario escolar

CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO 2023/2024

CALENDARIO

DO CURSO 2023-2024

INICIO E FIN DE CURSO

Inicio de curso: 11 de setembro
Fin de curso: 21 de xuño


PERÍODOS VACACIONAIS


Nadal: do 22 de decembro ao 7 de xaneiro (incluídos)
Entroido: 12 a 14 de febreiro
Semana Santa: do 23 de marzo ao 1 de abril (incluídos)
Días non lectivos:

 • a. Día do ensino: 7 de decembro
 • b. Autonómicos: 17 de maio
 • c. Local: 13 de febreiro, 24 de xuño
 • c. Elección do centro: 13 de outubro, 9 de febreiro [pendente de aprobación por inspección educativa]


REUNIÓNS DE AVALIACIÓN

A. Avaliación inicial ESO: Luns 25/09 ( ESO)/martes 26/09 (4º ESO), mércores 27/09 (2º ESO) e xoves 28/09 (3º ESO)


B. Avaliación de materias pendentes de cursos anteriores:

Pendentes de ESO: Non haberá exames oficiais de recuperación de pendentes. A recuperación das pendentes realizarase en cada caso dacordo coas indicacións das programacións e dos informes de recuperación individualizados que os departamentos elaboren para cada alumno/a.

Pendentes de BACH: os exames da convocatoria extraordinaria de maio serán o 15 e o 16 de abril. As probas da convocatoria extraordinaria de xuño serán entre o 4 e o 6 de xuño.

C. Avaliación de materias suspensas na final (1º e 2º BACH):

 • 1º BACH: probas de recuperación extraordinarias do 19 ao 21 de xuño
 • 2º BACH: probas de recuperación extraordinarias do 12 ao 14 de xuño

D. Avaliación de 2º de Bacharelato

 • 1ª avaliación: xoves 23 de novembro. Entrega de notas, venres 24 de novembro
 • 2ª avaliación: luns19 de febreiro. Entrega de notas, martes 20 de febreiro
 • 3ª avaliación e final: 15 de maio. Entrega de notas, 16 de maio.
 • Extraordinaria: luns 17 de xuño. Entrega de notas, martes 18 de xuño.

E. Avaliación de ESO e 1º de Bacharelato

 • 1ª avaliación: Entre o 14 e o 20 de decembro. Entrega de notas, 21 de decembro
 • 2ª avaliación: Entre o 18 e o 21 de marzo. Entrega de notas, 17 de marzo
 • 3ª avaliación e final (1º BACH): 10 de xuño. Entrega de notas finais: 11 de xuño
 • 3ª avaliación e final (ESO): A partir do 21 de xuño. Entrega de notas finais, 27 de xuño
 • Extraordinaria (1º BACH): A partir do 21 de xuño. Entrega de notas finais27 de xuño

 

[RESUMO DE CALENDARIO]


NOTA SOBRE CALENDARIO DE FIN DE CURSO

As datas de avaliacións finais están supeditadas ás decisións que a Consellería de cultura adopte en relación coas modificacións legais postas en marcha pola LOMLOE.

 

Calendario do curso 2021-22

 

CALENDARIO DO CURSO 2021-2022

PERÍODOS VACACIONAIS

Nadal: do 22 de decembro ao 7 de xaneiro (incluídos)
Entroido: 28 de febreiro e 1 e 2 de marzo
Semana Santa: do 10 ao 18 de abril (incluídos)
Días non lectivos:

 • a. Día do ensino: 11 de novembro
 • b. Autonómicos: 17 de maio e 24 de xuño de 2022
 • c. Local: martes de entroido e Rosario (7/10/2022)
 • c. Elección do centro: 7 de decembro de 2021 e 16 de maio de 2022


REUNIÓNS DE AVALIACIÓN

A. Avaliación inicial ESO: Luns 4/10 ( ESO)/martes 5/10 (4º ESO), mércores 6/10 (2º e 3º ESO)

B. Avaliación de pendentes:

Pendentes de ESO: os exames da convocatoria extraordinaria de maio serán publicados pola xefatura de estudios no mes de marzo. As probas serán entre o 9 e o 12 de maio.

Pendentes de BACH: os exames da convocatoria extraordinaria serán entre o 19 ao 22 de abril. A sesión de avaliación ordinaria de pendentes o 3 de maio.


C. Avaliación de 2º de Bacharelato

 • 1ª avaliación: xoves 25 de novembro. Entrega de notas, venres 26 de novembro
 • 2ª avaliación: xoves 24 de febreiro. Entrega de notas, venres 25 de febreiro
 • 3ª avaliación e final: En torno ao 12 de maio (pendente das directrices da CIUG)
 • Extraordinaria: a partir do 23 de xuño.


D.
Avaliación de 1º de Bacharelato

 • 1ª avaliación: Entre o 14 e o 20 de decembro. Entrega de notas, 21 de decembro
 • 2ª avaliación: Entre o 28 e o 31 de marzo. Entrega de notas, 1 de abril
 • 3ª avaliación e final: Entre o 6 e o 8 de xuño
 • Extraordinaria: Despois do 23 de xuño


D. Avaliación de ESO

 • 1ª avaliación: Entre o 14 e o 20 de decembro. Entrega de notas, 21 de decembro
 • 2ª avaliación: Entre o 28 e o 31 de marzo. Entrega de notas, 1 de abril
 • 3ª avaliación: Entre o 6 e o 8 de xuño
 • Avaliación final: Despois do 23 de xuño


NOTA SOBRE CALENDARIO DE FIN DE CURSO
As datas de avaliacións finais están supeditadas ás decisións que a Consellería de cultura adopte en relación coas modificacións legais postas en marcha pola LOMLOE.

Calendario escolar. Curso 2021/22

Calendario escolar
(Curso 2021/22)

     En vindeiras datas, unha vez que a Consellería de Cultura as colgue no portal educativo, faremos públicos os gráficos que amosan as datas do calendario escolar oficial para o curso 2021/22; en todo caso, o calendario axustarase ás indicacións da Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar. Ademais, durante o curso, haberá dous días non lectivos elixidos polo propio centro, pendentes aínda de confirmación.

Calendario 2020-21

Non lectivos 2020-21 

FONTE: Xunta de Galicia. Consellería de Educación

Distribuir contido


by Dr. Radut