Skip to Content

Avaliacións, Criterios de titulación ESO, Criterios de calificación, 2º BACH

CURSO 2021-22. RESUMO DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR DEPARTAMENTOS PARA O CURSO 2021-22

Os seguintes enlaces constitúen extractos das programacións didácticas dos departamentos proporcionados polas correspondentes xefaturas para información pública ás familias. Estes criterios foron debidamente informados polo profesorado das materias nos primeiros días de curso.

[Última actualización, outubro 2021]

DEPARTAMENTO
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
ECONOMÍA
ED. FÍSICA
FILOSOFÍA
FÍSICA E QUÍMICA
FRANCÉS
INGLÉS
LINGUA CASTELÁ
LINGUA GALEGA
LINGUAS CLÁSICAS
MATEMÁTICAS
MÚSICA
ED. PLÁSTICA
RELIXIÓN
TECNOLOXÍA
XEOGRAFÍA E Hª

Calendario de avaliacións

Datas de avaliación

(Curso 2018/19)

A. Avaliación inicial de ESO: días 26 de setembo e 3 de Outubro de 2018.

B. Avaliacións de pendentes:

Pendentes de ESO:
Avaliaranse conxuntamente coas avaliacións ordianarias

Pendentes de Bacharelato: 2 de Maio de 2019

C. Avaliación de 2º de Bacharelato

1ª avaliación: martes 27 de Novembro. Entrega de notas: 28 de Novembro.
2ª avaliación: martes 26 de Febreiro. Entrega de notas: 27 de Febreiro.
3ª avaliación: en torno ao 22 de Maio (dependendo das instrucións ABAU).

D. Avaliación de ESO e 1º de Bacharelato

1ª avaliación: 19 e 20 de Decembro. Entrega de notas: 21 de Decembro
 avaliación: 13 e 14 de Marzo. Entrega de notas: 15 de Marzo
3ª avaliación: en torno ao 20 de xuño (pendente da determinación do calendario final de curso)

ENTREGA DE BOLETÍNS (AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO)

HORARIO DE ENTREGA DE BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS DE SETEMBRO

A entrega de boletíns da convocatoria extraordinaria de setembro realizarase o martes día 7 de setembro seguindo o seguinte orde:

NIVELHora
1º BACHARELATO10:00 horas
4º ESO10:00 horas
3º ESO10:30 horas
2º ESO11:00 horas
1º ESO11:30 horas

O alumnado irá ás súas aulas de referencia, onde o profesorado titor procederá á entrega dos boletíns e dos formularios de matrícula para o curso vindeiro. Lembren que o prazo de matrícula remata o día 10 de setembro. 

CALENDARIO DE PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO

DATAS PARA OS EXAMES DE SETEMBRO
CURSO 2020-21

[DESCARGAR CADROS CON ASIGNACIÓN DE AULAS]

I. BACHARELATO

DIAHORAMATERIA

MÉRCORES

1 de
setembro

08:30-10:00Hª do mundo contermporáneo
Física e Química
10:00-11:30Grego I
Debuxo Técnico
11:30-13:00Lingua castelá I
13:00-14:30

Matemáticas I
Matemáticas CCSS I
Latín I

16:00¡17:30

Lingua galega I

17:30-19:00

Inglés I

19:00-20:30

TIC I
Cultura Científica
Francés I

XOVES

2 de
setembro

08:30-10:00

Bioloxía e Xeoloxía
Economía

10:00-11:30

Filosofía

11:30-13:00

Ed. Física

13:00-14:30

Linguaxe e práctica musical
Literatura universal
Relixión

 

II. ESO

DIAHORAMATERIA

MÉRCORES

1 de
setembro

08:30-09:30Xeografía e Hª
10:00-11:00Física e Química (2º, 3º, 4º)
Ciencias aplicadas (4º)
Latín (4º)
11:30-12:30Lingua castelá I
13:00-14:00

Matemáticas

16:00-17:00

Lingua galega I

17:00-18:00

Tecnoloxía (2º, 3º, 4º)
Economía (4º)

18:00-19:00

Inglés

19:00-20:00

TIC (4º)

XOVES

2 de
setembro

08:30-09:30

Bioloxía e Xeoloxía (1º, 3º, 4º)
Ed. Financeira (2º)

09:30-10:30

Val. éticos/ Relixión
Cultura clásica (3º)

10:30-11:30

Ed. Física

11:30-12:30

Ed. Plástica e visual (1º, 3º, 4º)
Música (4º)

12:30-13:30

Música (2º, 3º)
Francés/ Alemán (2º, 3º, 4º)
Filosofía (4º)/ Cultura científica (4º)

Adorno

PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 

DIAHORAMATERIA

XOVES

2 de
setembro

16:00-16:50Inglés
Física e Química
16:50-17:40Lingua galega
Francés
17:40-18:30Lingua castelá
Tecnoloxía
18:30-19:20Matemáticas

VENRES

3 de
setembro

08:30-09:20

Bioloxía e Xeoloxía

09:20-10:10

Ed. Plástica e Visual

10:10-11:00

Ed. Física

11:00-11:50

Xeografía e Hª

11:50-12:40

Valores Éticos
Cultura Clásica

EXAMES DE RECUPERACIÓN DE 2º BACHARELATO

CADRO DE DATAS E HORAS PARA A CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE PROBAS DE RECUPERACIÓN
(2º DE BACHARELATO)

 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES
DE 1º DE BACHARELATO

DÍAHORAMATERIAAULA
LUNS 07
de xuño
11:00INGLÉS IAula propia
16:30MATEMÁTICAS IAula propia
18:00FÍSICA E QUÍMICA
L. GALEGA I
Aula propia

 

ALUMNADO CON MATERIAS SUSPENSAS
DE 2º DE BACHARELATO

DÍAHORAMATERIAAULA
MARTES 15
de xuño
10:00INGLÉS IIAula propia
11:30L. GALEGA IIAula propia
MÉRCORES 16
de xuño
09:30L. CASTELÁ IIAula propia
11:30ECO. DE EMPRESAAula propia
13:10Hª DE ESPAÑAAula propia
XOVES 17
de xuño
08:30QUÍMICAAula propia
10:00LATÍN IIAula propia
10:20FÍSICAAula propia
11:40MATS. CCSS IIAula propia
11:50MATS. IIAula propia
13:10XEOGRAFÍAAula propia
13:20BIOLOXÍAAula propia
VENRES 18
de xuño
12:00Hª DA FILOSOFÍAAula propia
Distribuir contido


by Dr. Radut