Skip to Content

Avaliacións, Titulación, promoción e matrícula de honra, Criterios de calificación, 2º BACH

CURSO 2022-23. RESUMO DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR DEPARTAMENTOS PARA O CURSO 2022-23

Os seguintes enlaces constitúen extractos das programacións didácticas dos departamentos proporcionados polas correspondentes xefaturas para información pública ás familias. Estes criterios foron debidamente informados polo profesorado das materias nos primeiros días de curso.

[Última actualización, abril 2023]

DEPARTAMENTO
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
ECONOMÍA
ED. FÍSICA
FILOSOFÍA
FÍSICA E QUÍMICA
FRANCÉS
INGLÉS
LINGUA CASTELÁ
LINGUA GALEGA
LINGUAS CLÁSICAS
MATEMÁTICAS
MÚSICA
ED. PLÁSTICA
RELIXIÓN
TECNOLOXÍA
XEOGRAFÍA E Hª

Calendario de avaliacións

Datas de avaliación

(Curso 2018/19)

A. Avaliación inicial de ESO: días 26 de setembo e 3 de Outubro de 2018.

B. Avaliacións de pendentes:

Pendentes de ESO:
Avaliaranse conxuntamente coas avaliacións ordianarias

Pendentes de Bacharelato: 2 de Maio de 2019

C. Avaliación de 2º de Bacharelato

1ª avaliación: martes 27 de Novembro. Entrega de notas: 28 de Novembro.
2ª avaliación: martes 26 de Febreiro. Entrega de notas: 27 de Febreiro.
3ª avaliación: en torno ao 22 de Maio (dependendo das instrucións ABAU).

D. Avaliación de ESO e 1º de Bacharelato

1ª avaliación: 19 e 20 de Decembro. Entrega de notas: 21 de Decembro
 avaliación: 13 e 14 de Marzo. Entrega de notas: 15 de Marzo
3ª avaliación: en torno ao 20 de xuño (pendente da determinación do calendario final de curso)

PROBAS EXTRAORDINARIAS BACHARELATO

CALENDARIO DE PROBAS EXTRAORDINARIAS

DE RECUPERACIÓN DE BACHARELATO


*     *     *

ALUMNADO DE 2º BACH. CON MATERIAS PENDENTES
DE 1º BACH [DESCARGAR]

DÍAHORAMATERIAAULA

LUNS
12 de xuño

16:30

L. Castelá I    Latín I
Matemáticas I     FQ I

--
MARTES
13 de XUÑO
18:00

L. Galega I     Inglés I
Hª do mundo cont.

--

 

*      *     *

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE RECUPERACIÓN
DE BACHARELATO

ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO CON MATERIAS SUSPENSAS
[Descargar]

DÍAHORAMATERIANIVEL
LUNS
19 de xuño
08:40-10:10L. GALEGA II BAC2
10:20-11:50QUÍMICA     GREGO II
ECON. EMPRESA
BAC2
12:30-14:00FÍSICABAC2 
16:30-18:00INGLÉS IIBAC2 
18:00-19:30--

 

MARTES
20 de xuño

08:40-10:10Hª DE ESPAÑABAC2
10:20-11:50Hª DA FILOSOFÍA
BIOLOXÍA

BAC2 

12:30-14:00FRANCÉS IIBAC2 
16:00-17:30MATEMÁTICAS II     MATS. CCSS II
LATÍN II
BAC2 
18:00-19:30-- 
MÉRCORES
21 de xuño
08:40-10:10-- 
10:20-11:50Hª DA MÚS. E DANZA
MÉTODOS EST.       Hª DA ARTE
BAC2 
12:30-14:00L. CASTELÁ IIBAC2 

 

ALUMNADO DE 1º DE BACHARELATO CON MATERIAS SUSPENSAS
[Descargar]

DÍAHORAMATERIANIVEL
LUNS
19 de xuño
08:40-10:10L. GALEGA IBAC1
10:20-11:50BIOL.XEOL.     GREGO I
ECONOMÍA
BAC1
12:30-14:00FÍSICA e QUÍMICA     LATÍN I
BAC1
16:30-18:00INGLÉS IBAC1
18:00-19:30--

 

MARTES
20 de xuño

08:40-10:10CULT. CIENTÍFICA
Hª DO MUNDO CONT.
BAC1
10:20-11:50TECN. E ENXEÑERÍA I

BAC1

12:30-14:00L. CASTELÁ IBAC1
16:00-17:30FILOSOFÍABAC1
18:00-19:30-- 
MÉRCORES
21 de xuño
08:40-10:10ED. FÍSICABAC1
10:20-11:50LIT. UNIVERSAL
MATEMÁTICAS I
BAC1
12:30-14:00-- 

  

 

PROBAS ABAU 2023

Calendario de 2º BACH ata as probas ABAU 2023

O alumnado de 2º de Bacharelato será avaliado o día 15 de maio e recibirá os boletíns da avaliación final o día 16 de maio. O alumnado que titule, de acordo coa lexislación vixente, terá aberto o prazo de prematrícula na secretaría do centro para as probas de selectividade (ABAU) entre o 18 e o 22 de maio. O procedemento será como o dos anteriores anos. Como sempre, toda a información sobre as probas está a disposición do alumnado e das familias no portal da CiUG (Comisión Interuniveristaria de Galicia). Un breve resumo das datas máis importantes ao respecto ofrécese nos seguintes cadros:

ABAU PROBA ORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
18 a 22 de maioPrematrícula para as
probas ABAU 2023
Na secretaría do instituto e
a través de NERTA
Alumnado aspirante
23 e 24 de maioMatrícula para as
probas ABAU 2023
Nos LERDServizos administrativos
do instituto
6 a 8 de xuñoRealización das
probas ABAU 2023

EU DE ENXEÑERÍA
DE CAMIÑOS (Campus Elviña)

Alumnado aspirante
15 de xuñoCualificacións
provisionais ABAU

NERTA

--
16-20 de xuñoSolicitude de
revisións

NERTA

Alumnado
23 de xuñoCualificacións
definitivas ABAU

NERTA

-- 

*      *      *

ABAU PROBA EXTRAORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
27-28 de xuñoPrematrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2020
Na secretaría do institutoAlumnado aspirante
28-29 de xuñoMatrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2020
Nos LERDServizos admnistrativos
do instituto
11 a 13 de xulloRealización das probas
extraordinarias ABAU 2020
Por determinar

Alumnado aspirante

*      *      *

DOCUMENTACIÓN PARA O ALUMNADO QUE SE PRESENTA Á PROBA

A. Resumo convocatoria: información básica sobre a convocatoria. Especialmente importante a información sobre material que o alumnado pode levar á proba (dicionarios, calculadoras...)

B. Procedemento de matrícula ABAU:

Instrucións de matrícula
Impreso de matrícula ABAU
Impreso de taxas de matrícula ABAU (pode xenerarse en NERTA)
Instrucións para o pago das taxas da ABAU con tarxeta de crédito a través de NERTA

C. Instrucións para o uso de NERTA

*      *      *

PAGO DAS TAXAS PARA A EXPEDICIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO

Todo o alumnado que titule en 2º Bacharelato deberá solicitar na secretaría do centro o Título de bacharel e proceder ao pagamento das taxas correspondentes a través dunha entidade bancaria asociada. A información de como facelo podedes atopala nos enlaces:

A. Instrucións para o pagamento das taxas do título de BACHAREL
B. Impreso baleiro de pagamento de taxas (premer en "Iniciar Tasa" e "Descargar modelo". O impreso tamén pode atoparse nas oficinas de ABANCA)
C. Información necesaria para cubrir os datos do impreso

*      *      *

MODIFICACIÓNS AO FORMATO DOS EXAMES DAS PROBAS ABAU

As modificacións establecidas para o curso 2020 manteranse nesta convocatoria. Estas modificacións descrébense na Resolución do 28 de abril de 2020 [DOG 6 de maio de 2020].

Parámetros de ponderación para o curso actual

 

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE PENDENTES

DATAS PARA PROBAS EXTRAORDINARIAS DE RECUPERACIÓN
DE MATERIAS PENDENTES (2º BACH.)

O alumnado que cursa 2º de Bacharelato e que ten materias pendentes de cursos anteriores, terá as probas oficiais de recuperación nas datas reflectidas neste cadro.

DÍAHORAMATERIAAULA

LUNS 17
DE ABRIL

16:30

L.Cast. I
Lat. I
Mat. I
FQ

Aula propia/
Salón de actos
MARTES 18
DE ABRIL
18:00L. Gal. I
Ing. I
Hª.M.Cont.
Aula propia/
Salón de actos
Distribuir contido


by Dr. Radut