Skip to Content

Avaliacións, Criterios de titulación ESO, Criterios de calificación, 2º BACH

CURSO 2021-22. RESUMO DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR DEPARTAMENTOS PARA O CURSO 2021-22

Os seguintes enlaces constitúen extractos das programacións didácticas dos departamentos proporcionados polas correspondentes xefaturas para información pública ás familias. Estes criterios foron debidamente informados polo profesorado das materias nos primeiros días de curso.

[Última actualización, abril 2022]

DEPARTAMENTO
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
ECONOMÍA
ED. FÍSICA
FILOSOFÍA
FÍSICA E QUÍMICA
FRANCÉS
INGLÉS
LINGUA CASTELÁ
LINGUA GALEGA
LINGUAS CLÁSICAS
MATEMÁTICAS
MÚSICA
ED. PLÁSTICA
RELIXIÓN
TECNOLOXÍA
XEOGRAFÍA E Hª

Calendario de avaliacións

Datas de avaliación

(Curso 2018/19)

A. Avaliación inicial de ESO: días 26 de setembo e 3 de Outubro de 2018.

B. Avaliacións de pendentes:

Pendentes de ESO:
Avaliaranse conxuntamente coas avaliacións ordianarias

Pendentes de Bacharelato: 2 de Maio de 2019

C. Avaliación de 2º de Bacharelato

1ª avaliación: martes 27 de Novembro. Entrega de notas: 28 de Novembro.
2ª avaliación: martes 26 de Febreiro. Entrega de notas: 27 de Febreiro.
3ª avaliación: en torno ao 22 de Maio (dependendo das instrucións ABAU).

D. Avaliación de ESO e 1º de Bacharelato

1ª avaliación: 19 e 20 de Decembro. Entrega de notas: 21 de Decembro
 avaliación: 13 e 14 de Marzo. Entrega de notas: 15 de Marzo
3ª avaliación: en torno ao 20 de xuño (pendente da determinación do calendario final de curso)

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE BACHARELATO

CALENDARIO DE PROBAS EXTRAORDINARIAS

DE RECUPERACIÓN DE BACHARELATO


*     *     *

ALUMNADO DE 2º BACH. CON MATERIAS PENDENTES
DE 1º BACH [DESCARGAR]

DÍAHORAMATERIAAULA
MÉRCORES
1 de XUÑO
16:30

FÍSICA E QUÍMICA
LATÍN I
L. GALEGA I

Aula propia
18:30INGLÉSAula propia

 

*      *     *

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE RECUPERACIÓN
DE BACHARELATO


ALUMNADO DE 1º E 2º DE BACHARELATO CON MATERIAS SUSPENSAS
[DESCARGAR]

DÍAHORAMATERIANIVELAULA
LUNS
20 XUÑO
10:00-11:30BioXeo/ Grego 1
1BAC 
Bioloxía2BAC 
12:00-13:30Latín1/ DebTéc11BAC 
Latín2/ DebTéc22BAC 
13:30-14:50Francés11BAC 
16:00-17:30Inglés11BAC 
Inglés22BAC 
18:00-19:30Filosofía1BAC 
Hª de España2BAC 
MARTES
21 XUÑO
08:30-10:00L.P.Musical1BAC 
09:20-10:50Física2BAC 
10:00-11:30FísQuím1BAC 
10:10-11:40Hª MundoCont1BAC 
Hª Arte/ Xeog2BAC 
12:00-13:30L. Cas11BAC 
L. Cas22BAC 
16:00-17:30L. Gal11BAC 
L. Gal22BAC 
18:00-19:30Mat1/ MatCCSS11BAC 
Mat2/ MatCCSS22BAC 
MÉRCORES
22 XUÑO
08:30-10:00Eco11BAC 
EcoEmpr2BAC 
10:10-11:40Hª Filosofía
2BAC 
11:00-12:30Cult.Cient.1BAC 
Química2BAC 

PROBAS ABAU 2022

Calendario de 2º BACH ata as probas ABAU 2022

O alumnado de 2º de Bacharelato será avaliado o día 12 de maio. O alumnado que titule, dacordo coa lexislación vixente, terá aberto o prazo de prematrícula na secretaría do centro para as probas de selectividade (ABAU) entre o 20 e o 21 de maio. O procedemento será como o dos anteriores anos. Como sempre, toda a información sobre as probas está a disposición do alumnado e das familias no portal da CiUG (Comisión Interuniveristaria de Galicia). Un breve resumo das datas máis importantes ao respecto ofrécese nos seguintes cadros:

ABAU PROBA ORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
19 ao 23 de maioPrematrícula para as
probas ABAU 2022
Na secretaría do instituto e
a través de NERTA
Alumnado aspirante
24 e 25 de maioMatrícula para as
probas ABAU 2022
Nos LERDServizos administrativos
do instituto
7 ao 9 de xuñoRealización das
probas ABAU 2022

EU DE ENXEÑERÍA
DE CAMIÑOS (Campus Elviña)

Alumnado aspirante
16 de xuñoCualificacións
provisionais ABAU

NERTA

--
17-21 de xuñoSolicitude de
revisións

NERTA

Alumnado
23 de xuñoCualificacións
definitivas ABAU

NERTA

-- 

*      *      *

ABAU PROBA EXTRAORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
28-29 de xuñoPrematrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2020
Na secretaría do institutoAlumnado aspirante
29 de xuñoMatrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2020
Nos LERDServizos admnistrativos
do instituto
12 ao 14 de xulloRealización das probas
extraordinarias ABAU 2020
Por determinar

Alumnado aspirante

*      *      *

DOCUMENTACIÓN PARA O ALUMNADO QUE SE PRESENTA Á PROBA

A. Resumo convocatoria: información básica sobre a convocatoria. Especialmente importante a información sobre material que o alumnado pode levar á proba (dicionarios, calculadoras...)

B. Procedemento de matrícula ABAU:

Instrucións de matrícula
Impreso de matrícula ABAU
Impreso de taxas de matrícula ABAU (pode xenerarse en NERTA)
Instrucións para o pago das taxas da ABAU con tarxeta de crédito a través de NERTA

C. Instrucións para o uso de NERTA

*      *      *

PAGO DAS TAXAS PARA A EXPEDICIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO

Todo o alumnado que titule en 2º Bacharelato deberá solicitar na secretaría do centro o Título de bacharel e proceder ao pagamento das taxas correspondentes a través dunha entidade bancaria asociada. A información de como facelo podedes atopala nos enlaces:

A. Instrucións para o pagamento das taxas do título de BACHAREL
B. Impreso baleiro de pagamento de taxas (premer en "Iniciar Tasa" e "Descargar modelo". O impreso tamén pode atoparse nas oficinas de ABANCA)
C. Información necesaria para cubrir os datos do impreso

*      *      *

MODIFICACIÓNS AO FORMATO DOS EXAMES DAS PROBAS ABAU

As modificacións establecidas para o curso 2020 manteranse nesta convocatoria. Estas modificacións descrébense na Resolución do 28 de abril de 2020 [DOG 6 de maio de 2020].

Parámetros de ponderación para o curso actual

 

 

PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓNS DE CUALIFICACIÓNS FINAIS

Avaliación e procedementos
de reclamación ás calificacións

Dacordo coa lexislación vixente (Orde do 2 de marzo de 2021, actualizada na Circular 1/2022 da Secretaría Xeral de Educación e FP), o alumnado ten dereito a reclamar aquelas cualificacións nas materias nas que teña algunha dúbida a través de tres procedementos, unha vez reciba os boletíns de cualificacións finais:

TIPOMEDIOLUGARRESPOSTAPRAZO

Solicitude de
aclaracións

Petición dirixida
ao profesor 
da materia

Secretaría
do instituto
Resposta oral polo
profesorado 
no mesmo día

Ata as 13:00 horas do
mesmo día

Reclamación ante
o centro 
de ensino
Instancia oficial dirixida
á dirección 
do centro
Secretaría
do instituto
Resposta fundamentada por
escrito da Xefatura do Dpto.
Durante os dous días
seguintes

Reclamación ante
a XT (inspección
)

Instancia dirixida á
XT (inspección)
Secretaría
do instituto
Resposta fundamentada
por 
escrito da XT

Dous días despois
da resposta á reclamación


Probas ABAU 2021

O alumnado de 2º de Bacharelato que aproba todas as materias terá aberto o prazo de prematrícula e matrícula para as probas de selectividade (ABAU). Como sempre, toda a información sobre as probas está a disposición do alumnado e das familias no portal da CiUG (Comisión Interuniveristaria de Galicia). Un breve resumo das datas máis importantes ao respecto ofrécese nos seguintes cadros:

ABAU PROBA ORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
19 ao 23 de maioPrematrícula para as
probas ABAU 2021
Na secretaría do institutoAlumnado aspirante
24 ao 25 de maioMatrícula para as
probas ABAU 2021
Nos LERDServizos administrativos
do instituto
7 ao 9 de xuñoRealización das
probas ABAU 2021
Campus de Elviña
Facultade de Dereito (Com. 10)
Alumnado aspirante

*      *      *

ABAU PROBA EXTRAORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
28 e 29 de xuñoPrematrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2021
Na secretaría do institutoAlumnado aspirante
29 e 30 de xuñoMatrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2021
Nos LERDServizos admnistrativos
do instituto
12 ao 14 de xulloRealización das probas
extraordinarias ABAU 2021
Campus de Elviña
Facultade de Informática
Alumnado aspirante

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut