Skip to Content

Debuxo

RECUPERACIÓN DE PENDENTES DAS MATERIAS DO DEPARTAMENTO DE DEBUXO (CURSO 2023-2024)

DATAS DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES (EDUCACIÓN PLÁSTICA)

Infórmase de que a proba de recuperación de pendentes de cursos anteriores nas materias ESO do Departamento de Debuxo realizaranse o luns 22 de abril ás 16:30 horas.

Materias ESO do Dpto. de debuxo:

a) Educación plástica, visual e audiovisual 1º ESO
b) Educación plástica, visual e audiovisual 3º ESO

A materia "Proxecto competencial" de 1º ESO se recupera a través da presentación de traballos, polo que o alumnado pendente NON TEN QUE SE PRESENTAR A NINGÚN EXAME DESTA MATERIA para recuperala.

 

CURSO 2022-23. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS MÍNIMOS (CURSOS LOMCE)

DEPARTAMENTO

ED. PLÁSTICA

NOTA: Esta información é un resumo da programación didáctica da materia que se enviou á inspección educativa proporcionada pola xefatura do departamento. A actualización das programacións didácticas é compentencia exclusiva de cada departamento didáctico, e a responsabilidade do seu cumprimento dos docentes que os integran, todo isto suxeito á supervisión de inspección educativa.

Voltar a Departamentos

MATERIAS PENDENTES

Información sobre a recuperación de materias pendentes de cursos anteriores.

As familias poden telefonear ou remitir correo electrónico ao centro en caso de imposibilidade de comunicación cos titores ou profesores das materias.

 

ADAPTACIÓN DE CONTIDOS E CRITERIOS PARA A 3ª AVALIACIÓN

DEPARTAMENTO
ED. PLÁSTICA

NOTA LEGAL: A actualización das programacións didácticas é compentencia exclusiva de cada departamento didáctico, e a responsabilidade do seu cumprimento dos docentes que os integran, todo isto suxeito á supervisión de inspección educativa; polo mesmo, debe axeitarse ao cumprimento das instrucións publicadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional o pasado 27 de abril (http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30936) e o resto de normativa en vigor.

Voltar a Departamentos

 

Distribuir contido


by Dr. Radut