Skip to Content

Matrícula

MATRÍCULA CURSO 2021-2022

ABERTO O PERÍODO DE ADMISIÓN EN CENTROS NON ADSCRITOS

Entre o 1 e o 22 de marzo estará aberto o período de admisión para solicitude de praza desde centros distintos ao de orixe ou desde centros no adscritos de primaria [Véxase MATRÍCULA].

Rematado este prazo, se nalgún dos cursos nos que haxa vacantes existisen máis solicitudes que prazas, habería que iniciar un proceso de baremación, do que se informaría no seu momento nesta mesma web.

Poden descargar os formularios e documentación necesaria nestes enlaces e entregalos cubertos na secretaría do centro de ensino. Tamén poden facer a solicitude on line a través da Sede electrónica (procedemento ED550B).

 

Formulario de
solicitude

Anexo IIbis

Documentación
necesaria
Criterios do baremo
e acreditación

MATRÍCULA PARA O CURSO 20120-2021

MATRÍCULA PARA
CURSO 2020-2021

PRAZO ORDINARIO: Do 1 ao 10 de xullo

LUGAR DE RECOLLIDA DA DOCUMENTACIÓN: na Secretaría do centro en horario de atención de 09:00 horas a 14:00 horas de luns a venres

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

A. ALUMNADO NOVO NO CENTRO:

 • impresos de matrícula cubertos
 • 3 fotografías de tamaño carné
 • fotocopia da última folla do historial académico (proposta de título) ou certificación académica
 • fotocopia do DNI/NIE. Se non ten, copia do libro de familia onde esté inscrito o alumno/a
 • fotocopia da tarxeta da SS (só alumnado de 1º e 2º ESO)
 • seguro escolar: abonar 1,12 € na secretaría no momento da matrícula (só alumnado de 3º, 4º ESO e Bacharelato)

B. ALUMNADO QUE CONTINÚA NO CENTRO:

 • impresos de matrícula cubertos
 • 1 fotografía recente de tamaño carné (só alumnado de 1º de Bach)
 • fotocopia do boletín de cualificacions de xuño/setembro
 • carné escolar
 • seguro escolar: abonar 1,12 € na secretaría no momento da matrícula (só alumnado de 3º, 4º ESO e Bacharelato)

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
NO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

A día15 de xuño, despois de non recibir ningunha reclamación ás listaxes provisionais, publícanse as listaxes definitivas de admitidos e excluídos no procedemento de admisión para o vindeiro curso 2020-21. Dacordo coas instrucións de inspección educativa, estas listaxes só poden ser consultadas no propio centro de ensino (taboleiro de anuncios de secretaría) ou telematicamente a través da aplicación de admisión se o interesado dispón de certificado electrónico/chave365.

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO: BAREMACIÓN

ADMISIÓN DE ALUMNADO
(Curso 2020-21)

*     *     *

ABERTO O PERÍODO DE BAREMACIÓN

Por exceso de solicitudes de admisión, o centro terá a obriga de baremar o curso de 1º de ESO. Ata o día 26 de maio, as persoas solicitantes terán prazo aberto para incorporar na súa admisión a documentación acreditativa dos criterios de baremo que solicitaron e non xustificaron no seu momento. Nos demais cursos, as solicitudes presentadas non superaron as prazas dispoñibles e non haberá necesidade de baremar.

Criterios de baremo e documentación necesaria

 

NOVOS PRAZOS PARA O PROCEDEMENTO
DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

PRAZOPROCEDEMENTO
Entre o 11 e o 18
de maio
  Presentación de formularios de admisión polos procedementos
  habituais establecidos na normativa
Entre o 19 e o 26
de maio
  Presentación da documentación acreditativa do baremo
Antes do 9
de xuño
  Publicación de listaxes provisionais de admitidos e non admitidos
  (prazo de reclamacións de 3 días desde a publicación das listaxes)
Ata o 26
de xuño
  Publicación de listaxes definitivas de admitidos e non admitidos
Do 1 ao 10
de xullo
  Prazo de matrícula ordinaria (xuño)
Do 1 ao 10
de setembro
  Prazo de matrícula extraordinaria (setembro)

-----------------------------------------------------------------------

MARCO LEGAL APLICABLE

Normativa legal aplicable: Normativa que rexe o procedemento normal de admisión e matrícula (Decreto 254/2012, Orde do 12 de marzo de 2013 e Orde do 25 de xaneiro de 2017)

Modificacións durante o período de emerxencia sanitaria:

"Acordo sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21" na Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territoria da Comunidade Autónoma de Galicia [DOG do 6 de maio de 2020]

VACANTES 2020-2021

CURSOVACANTES
1º ESO0* + 12 NEE
2º ESO0
3º ESO12
4º ESO9
1º BACH. CIENCIAS15
1º BACH. CC.SS./HUM.13
2º BACH. CIENCIAS27
2º BACH. CC.SS./HUM.21

*Non se asignaron prazas en período de reserva por superación do número de solicitudes con praza posible.

Distribuir contido


by Dr. Radut