Skip to Content

Matrícula

MATRÍCULA PARA O CURSO 2018/2019

PRAZOS DE PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA

     A partir do 1 de febreiro comezan os prazos para solicitar matrícula en centros de ensino públicos. Os prazos para a formalización da preinscrición e matrícula, marcados por lei na Orde do 12 de marzo de 2013, son os seguintes:

Prazo 1. Alumnado de centros adscritos.
Do 1 ao 15 de febreiro: reserva de plaza desde os centros adscritos de primaria mediante modelo ED550A (só alumnado interesado en solicitar praza no centro de adscrición).

Lugar: centros onde se atopa matriculado neste curso ou na Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.
Antes do 1 de marzo: asignación de prazas e publicación de prazas vacantes nos centros de secundaria.

Listaxe do alumnado admitido procedente de centros adscritos

Prazo 2. Prazo ordinario. Alumnado de centros non adscritos e adscritos sen praza.
Do 1 ao 20 de marzo: solicitude de praza en centros non adscritos mediante modelo ED550B (alumnado que quedou sen praza na preinscrición, alumnado que busca praza nun centro distinto ao de adscrición). Información na páxina da Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.
Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo ou na sede electrónica da Xunta de Galicia vía on line.

Antes do 25 de abril: listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas.

Listaxe provisional de admitidos no prazo ordinario: 1º ESO
Listaxe provisional de admitidos no prazo ordinario: 3º ESO
Listaxe provisional de admitidos no prazo ordinario: 4º ESO
Listaxe provisional de admitidos no prazo ordinario: 1º Bacharelato

Listaxe provisional de non admitidos no prazo ordinario: 2º ESO

Antes do 15 de maio: listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.

Listaxe definitiva de admitidos no prazo ordinario: 1º ESO
Listaxe definitiva de admitidos no prazo ordinario: 3º ESO
Listaxe definitiva de admitidos no prazo ordinario: 4º ESO
Listaxe definitiva de admitidos no prazo ordinario: 1º Bacharelato

Listaxe definitiva de non admitidos no prazo ordinario: 2º ESO

Prazo 3. Matrícula oficial de xuño.
Do 25 de xuño ao 10 de xullo: matrícula en ESO e Bacharalato.

Impresos de matrícula (curso 2018-19)

a. Folla 0. Instrucións
b. Folla 1. Folla de datos
c. Folla 2. Folla de materias: 

- 1º ESO
- 2º ESO
- 3º ESO
- 4º ESO académicas
- 4º ESO aplicadas
- 1º BACH. CC.SS/HUM
- 1º BACH. CIENCIAS
- 2º BACH. CC.SS/HUM
- 2º BACH. CIENCIAS 

d. Folla 3. Autorizacións
e. Libros de texto

Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

Prazo 4. Matrícula extraordinaria de setembro.
Do 1 ao 10 de setembro: prazo extraordinario de matrícula en ESO e Bacharelato.
Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

LEXISLACIÓN E PROCEDEMENTO

    O procedemento de matriculación e os seus prazos está marcado polas seguintes directrices lexislativas:

a. Orde do 12 de marzo de 2013 [DOG 15 de marzo de 2013]
b. Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 [DOG 1 de febreiro de 2017]
b. Instrucións sobre o proceso de admisión da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
c. Procedemento de admisión: instrucións da Xefatura Territorial da Coruña

MATRÍCULA PARA PROBAS DE ACCESO A CICLOS

INFORMACIÓN SOBRE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR

    Para o alumnado que teña interese en acudir ás probas oficiais de acceso a ciclos formativos de FP de grao medio e superior, vense de publicar o Borrador da Orde de convocatoria que as regula en todos os seus aspectos (matrícula, organización, realización, estrutura e outros). Para calquera interesado, remítese ao texto completo do borrador da Orde dispoñible no enlace. En todo caso, resúmense a continuación algúns datos de interese sobre calendario, matrícula e características das probas:

 I. CALENDARIO

 

 PROBAS ACCESO
GRAO MEDIO
PROBAS ACCESO GRAO SUPERIOR
Inscrición12 ao 23 de marzo8 ao 23 de febreiro
Listaxes provisionais16 de abril6 marzo
Reclamacións17 a 20 de abril7 a 9 de marzo
Listaxes definitivas15 de maio23 de marzo
Lugares das probas15 de maio23 de marzo
PROBA31 de MAIO19 de ABRIL
Cualificacións provisionais12 de xuño4 de maio
Reclamacións13 ao 15 de xuño7 ao 9 de maio
Cualificacións definitivas22 de xuño1 de xuño
Certificacións nos centrosA partir do 25 de xuñoA partir do 4 de xuño

 

 II. MATRÍCULA, CARACTERÍSTICAS DAS PROBAS

A. PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO

Requisito básico: o alumnado deberá ter cumpridos 17 anos ou deberá cumplilos no mesmo ano da realización da proba.

Lugar de matrícula:

a. calquera centro que teña ciclos de grao medio na súa oferta educativa.
b. vía on line desde a plataforma da xunta (www.edu.xunta.es/fp) cubrindo o formulario ED312C (dispoñible a partir da data de inscrición tamén na sede electrónica da xunta sede.xunta.gal). En todo caso, haberá que imprimir o resguardo e entregalo na secretaría dun centro que oferte ciclos.

Importante: o centro no que se entregue a documentación será determinante para a asignación do lugar de realización da proba que corresponda.

Estrutura da proba: a proba consta de tres partes.

a. Parte sociolingüística: proba de lingua castelá, proba de lingua galega e proba de ciencias sociais.
b. Parte matemática: proba de matemáticas.
c. Parte técnico-científica: proba de ciencias naturais e proba de tecnoloxía.

Para aprobar a media das tres partes debe ser superior ao 5. Nengunha parte debe obter calificación inferior a un 4. Poden consultarse modelos de exames dos anos anteriores neste enlace.

B. PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO SUPERIOR

Requisito básico: o alumnado deberá ter cumpridos 19 anos ou deberá cumplilos no mesmo ano da realización da proba.

Lugar de matrícula:

a. calquera centro que teña ciclos de grao medio na súa oferta educativa.
b. vía on line desde a plataforma da xunta (www.edu.xunta.es/fp) cubrindo o formulario ED312D (dispoñible tamén a partir da data de inscrición na sede electrónica da xunta sede.xunta.gal). En todo caso, haberá que imprimir o resguardo e entregalo na secretaría dun centro que oferte ciclos.

Importante: o centro no que se entregue a documentación será determinante para a asignación do lugar de realización da proba que corresponda.

Estrutura da proba: a proba consta de dúas partes.

a. Parte común: proba de lingua castelá, proba de lingua galega e proba de matemáticas.
b. Parte específica (con tres opcións, a escoller a que se desexe):

Opción A. Economía, lingua estranxeira (francés/inglés) e filosofía.
Opción B. Debuxo técnico, tecnoloxía industrial e física.
Opción C. Ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía.

Para aprobar a media das dúas partes debe ser superior ao 5. Nengunha parte debe obter calificación inferior a un 4. Poden consultarse modelos de exames dos anos anteriores neste enlace.

Distribuir contido


by Dr. Radut