Skip to Content

Matrícula

PREMATRÍCULA

Os seguintes formatos non teñen ningún valor para a reserva de praza, utilízanse unicamente para ter unha previsión da matrícula nas posibles materias optativas do vindeiro curso. Os formatos entregaranse ao alumnado o día 23 de abril e deberán ser devoltos coas opcións escollidas o día 26 de abril. En caso de perda ou deterioro, poden descargarse nos enlaces correspondentes.

 PDF
2º ESO
PDF
3º ESO
PDF
4º ESO
 
PDF
1º BACH.
CCSS-HUM
PDF
1º BACH.
CIENCIAS
 PDF
2º BACH.
CCSS-HUM
PDF
2º BACH.
CIENCIAS

MATRÍCULA PARA O CURSO 2019/2020


MATRÍCULA

PRAZOS, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN

   RESERVA DE PRAZA para centros adscritos de primaria

   SOLICITUDE DE PRAZA desde outros centros (primaria/secundaria)
            listaxes provisionais de admitidos e excluidos
            listaxes definitivas de admitidos e excluídos

   MATRÍCULA ORDINARIA de xuño

   MATRÍCULA EXTRAORDINARIA de setembro
            impresos de matrícula

   LEXISLACIÓN aplicable

 

PRAZOS DE
PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA

     A partir do 1 de febreiro comezan os prazos para solicitar matrícula en centros de ensino públicos. Os prazos para a formalización da preinscrición e matrícula, marcados por lei na Orde do 12 de marzo de 2013, son os seguintes:


PRAZO 1. ALUMNADO DE CENTROS ADSCRITOS

Do 1 ao 15 de febreiro:

Lugar: centros onde se atopa matriculado neste curso ou na Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.
Antes do 1 de marzo: asignación de prazas e publicación de prazas vacantes nos centros de secundaria.

Listaxe do alumnado admitido procedente de centros adscritos

Voltar á cabeceira

adorno


PRAZO 2. PRAZO ORDINARIO. ALUMNADO DE CENTROS NON ADSCRITOS E ADSCRITOS SEN PRAZA

Do 1 ao 20 de marzo: solicitude de praza en centros non adscritos mediante modelo ED550B (castelán)/ ED550B (galego) (alumnado que quedou sen praza na preinscrición, alumnado que busca praza nun centro distinto ao de adscrición). Información na páxina da Sede electrónica da Consellería de educación vía on line.

Lugar
:
centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo ou na sede electrónica da Xunta de Galicia vía on line.

Antes do 25 de abril: listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas.


Listaxes provisionais de admitidos no prazo ordinario

     Listaxe provisional de admitidos en 1º ESO
     Listaxe provisional de admitidos en 2º ESO
     Listaxe provisional de admitidos en 3º ESO
     Listaxe provisional de admitidos en 4º ESO
     Listaxe provisional de admitidos en 1º Bacharelato
     Listaxe provisional de admitidos en 2º Bacharelato

Listaxe provisional de non admitidos no prazo ordinario
     Non hai alumnado non admitido

Antes do 15 de maio: listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.


Listaxe definitiva de admitidos no prazo ordinario

     Listaxe definitiva de admitidos en 1º ESO
     Listaxe definitiva de admitidos en 2º ESO
     Listaxe definitiva de admitidos en 3º ESO
     Listaxe definitiva de admitidos en 4º ESO
     Listaxe definitiva de admitidos en 1º Bacharelato
     Listaxe definitiva de admitidos en 2º Bacharelato

Listaxe definitiva de non admitidos no prazo ordinario
     Non hai alumnado non admitido

Voltar á cabeceira

adorno


PRAZO 3. MATRÍCULA OFICIAL DE XUÑO

Do 25 de xuño ao 10 de xullo: matrícula en ESO e Bacharalato.

Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

Voltar á cabeceira

adorno


PRAZO 4. MATRÍCULA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Do 1 ao 10 de setembro: prazo extraordinario de matrícula en ESO e Bacharelato.


Impresos de matrícula (curso 2019-20)

a. Folla de instrucións
b. Folla de datos
c. Folla de autorizacións
d. Folla de matrícula:
          - 1º ESO
          - 2º ESO
          - 3º ESO
          - 4º ESO (opción académicas)
          - 4º ESO (opción aplicadas)
          - 1º BACH (opción ciencias)
          - 1º BACH (opción CCSS-Hum)
          - 2º BACH (opción ciencias)
          - 2º BACH (opción CCSS-Hum) 

En caso de solicitude: Folla de transporte escolar

LIBROS DE TEXTO PARA OS DIFERENTES CURSOS

 

Lugar: centro no que se quere matricular ao alumnado o curso próximo.

Voltar á cabeceira

*      *      *


LEXISLACIÓN E PROCEDEMENTO

    O procedemento de matriculación e os seus prazos está marcado polas seguintes directrices lexislativas:

a. Decreto 254/2012, de 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 26 de decembro de 2012]
b. Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 15 de marzo de 2013]
c. Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG 1 de febreiro de 2017]
d. Instrucións sobre o proceso de admisión da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
e. Procedemento de admisión: instrucións da Xefatura Territorial da Coruña para os centros de ensino

Voltar á cabeceira

MATRÍCULA PARA PROBAS DE ACCESO A CICLOS

INFORMACIÓN SOBRE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR

    Para o alumnado que teña interese en acudir ás probas oficiais de acceso a ciclos formativos de FP de grao medio e superior, vense de publicar a Orde de convocatoria que as regula en todos os seus aspectos (matrícula, organización, realización, estrutura e outros). Para calquera interesado, remítese ao texto completo do borrador da Orde dispoñible no enlace. En todo caso, resúmense a continuación algúns datos de interese sobre calendario, matrícula e características das probas:

 I. CALENDARIO

 

 PROBAS ACCESO
GRAO MEDIO
PROBAS ACCESO GRAO SUPERIOR
Inscrición7 ao 22 de marzo28 de xaneiro ao 8 de febreiro
Listaxes provisionais5 de abril25 de febreiro
Reclamacións8 a 12 de abril26 de febreiro ao 1 de marzo
Listaxes definitivas7 de maio15 de marzo
Lugares das probas7 de maio15 de marzo
PROBA28 de MAIO10 de ABRIL
Cualificacións provisionais10 de xuño29 de abril
Reclamacións11 ao 14 de xuño30 de abril ao 3 de maio
Cualificacións definitivas21 de xuño31 de maio
Certificacións nos centrosA partir do 24 de xuñoA partir do 3 de xuño

 

 II. MATRÍCULA, CARACTERÍSTICAS DAS PROBAS

A. PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO

Requisito básico: o alumnado deberá ter cumpridos 17 anos ou deberá cumplilos no mesmo ano da realización da proba.

Lugar de matrícula:

a. calquera centro que teña ciclos de grao medio na súa oferta educativa.
b. vía on line desde a plataforma da xunta (www.edu.xunta.es/fp) cubrindo o formulario ED312C (dispoñible a partir da data de inscrición tamén na sede electrónica da xunta sede.xunta.gal). En todo caso, haberá que imprimir o resguardo e entregalo na secretaría dun centro que oferte ciclos.

Importante: o centro no que se entregue a documentación será determinante para a asignación do lugar de realización da proba que corresponda.

Estrutura da proba: a proba consta de tres partes.

a. Parte sociolingüística: proba de lingua castelá, proba de lingua galega e proba de ciencias sociais.
b. Parte matemática: proba de matemáticas.
c. Parte técnico-científica: proba de ciencias naturais e proba de tecnoloxía.

Para aprobar a media das tres partes debe ser superior ao 5. Nengunha parte debe obter calificación inferior a un 4. Poden consultarse modelos de exames dos anos anteriores neste enlace.

B. PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO SUPERIOR

Requisito básico: o alumnado deberá ter cumpridos 19 anos ou deberá cumplilos no mesmo ano da realización da proba.

Lugar de matrícula:

a. calquera centro que teña ciclos de grao medio na súa oferta educativa.
b. vía on line desde a plataforma da xunta (www.edu.xunta.es/fp) cubrindo o formulario ED312D (dispoñible tamén a partir da data de inscrición na sede electrónica da xunta sede.xunta.gal). En todo caso, haberá que imprimir o resguardo e entregalo na secretaría dun centro que oferte ciclos.

Importante: o centro no que se entregue a documentación será determinante para a asignación do lugar de realización da proba que corresponda.

Estrutura da proba: a proba consta de dúas partes.

a. Parte común: proba de lingua castelá, proba de lingua galega e proba de matemáticas.
b. Parte específica (con tres opcións, a escoller a que se desexe):

Opción A. Economía, lingua estranxeira (francés/inglés) e filosofía.
Opción B. Debuxo técnico, tecnoloxía industrial e física.
Opción C. Ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía.

Para aprobar a media das dúas partes debe ser superior ao 5. Nengunha parte debe obter calificación inferior a un 4. Poden consultarse modelos de exames dos anos anteriores neste enlace.

Distribuir contido


by Dr. Radut