Skip to Content

Documentación

Documentación administrativa

Documentación
varia

 

A) Formularios de apercibimento e comparecencia:

pdf formulario de apercibimento por falta de orde dun alumno

pdf formulario de comparecencia por falta de orde grave dun alumno

pdf formulario de reparación de danos por falta de orde grave dun alumno

 


B)
Formularios para a realización de Memorias de Departamento

               Formulario de memoria do departamentoC)
Manual para a elaboración das Programacións didácticas

pdf Manual de elaboración de Programacións didácticasD)
Formularios de informes de fin de curso:

pdf formulario de informe individualizado de recuperación da 3ª avaliación

pdf formulario de informe final sobre medidas de reforzo aplicadas

pdf formulario de consello orientador para alumnado de FPBásica

pdf formulario de Plan de recuperación de pendentes (folla de docente para o curso vindeiro)

pdf formulario de Plan de recuperación de pendentes (folla de docente titor)

pdf formulario de Plan de recuperación de pendentes (folla de docente de materia)

pdf formulario de Plan específico personalizado para alumnado repetidor (documento titor)

 


E)
Formularios de diversas solicitudes/procedementos (secretaría)

Solicitudes varios

pdf modelo de instancia xenérica

pdf solicitude de CELGA

 

Validacións e exencións

pdf solicitude de validación de materias (EP de Música e/ou Danza)

pdf solicitude de exención de Ed. Física (Deportistas de alto rendemento/ EP de Danza)

pdf solicitude de axuste de programación Ed. Física (EP de Música e/ou Danza)

pdf solicitude de axuste de horarios (alumnado validado)

pdf solicitude de exención de Lingua galega (Modelo ED332A)

 

Baixas

pdf solicitude de baixa (ESO, alumnado menor)

pdf solicitude de baixa-anulación de matrícula (1º ou 2º BACH/alumnado maior de idade)

pdf solicitude de baixa-anulación de matrícula (1º ou 2º BACH/alumnado menor de idade)

pdf solicitude de renuncia á praza de admisión/reserva no centro

pdf declaración de renuncia á solicitude de reserva/admisión presentada noutro centro

 

Declaracións xuradas

pdf declaración xurada (imposibilidade de contacto con cónxuxe)

 

Reclamacións

pdf índice de expediente de reclamación

pdf solicitude de reclamación (centro)

pdf solicitude de reclamación (XT/IE)

Copias de probas

 pdf  Recepción de copia de probas escritas

 pdf  Solicitude de copias de probas escritas

 

 Taquillas

 pdf  solicitude xenérica para taquilla 

 

Aula Virtual

 pdf  informe sobre usuario e contrasinal da AV

Incidencias de transporte escolar

 pdf  Parte de incidencias de transporte escolar (XT)

Acreditación de áreas de dominio de competencias dixitais para centros públicos

pdf Anexo I. Solicitude de documento de acreditación (aldo. maior/menor de idade)

pdf Anexo II. Documento de acreditación de áreas 1, 2, 3 e 5 do nivel intermedio

pdf Anexo II. Documento de acreditación de área 4 do nivel intermedio

pdf Anexo IV. Solicitude de inscrición nas probas específicas para acreditación das ComDix (aldo. maior/menor de idade)

 

Cesión temporal de bens do centro a terceiros

pdf Formulario de cesión temporal de bens do centro a terceiros

 

F) Formularios de parte de accidente escolar (alumnado)

               Parte de accidente escolar (INSS)

 

F) Formularios de Alerta Escolar

               Solicitude de Alerta EscolarG) Formulario de Modelo 145 da AEAT para tomas de posesión

Formulario Modelo 145

 

H) Solicitude de permisos e licenzas:

(Ligazón coa orde de permisos e licenzas e os anexos na sección de Lexilación desta mesma web)

Estes arquivos son autoeditables, é dicir, poden abrirse e cubrirse no mesmo ordenador. Para iso é necesario un lector pdf que recoñeza os formularios (lector do navegador Chrome, lector adobe ou similar).

pdf Anexo II de solicitude de asistencia a actividades de formación organizadas por universidades, organizacións sindicais, asociacións profesionais e outras.

pdf Anexo IV de solicitude para permisos e licenzas

pdf Anexo V de solicitude para permisos e licenzas.

 

Adorno

Distribuir contido


by Dr. Radut