Skip to Content

Lexislación

Enlaces de lexislación

ENLACES DE LEXISLACIÓN

enlaces

    Os seguintes enlaces refírense a distintos aspectos prácticos na organización do labor docente.

Calendario escolar. Curso 2022-23


Marco estatal de educación secundaria e bacharelato


Marco galego de educación secundaria e bacharelato (LOMCE)

Historia da filosofía no Bacharelato:

Probas ABAU

Marco galego de educación secundaria e bacharelato (LOMLOE)

 Actualización anual do Currículo

 

Avaliación

Reclamación ás cualificacións

Matrícula de honra (2º BACH)

Obtención do título de graduado en ESO e Bacharelato

Conservación de exames

Regulamento orgánico de centros (ROC)

Regulamento da función directiva

Réxime económico dos centros de ensino secundario

Atención á diversidade

A lingua galega na ESO e no Bacharelato, centros plurilingües

Exencións de lingua galega

Consello escolar

a. Composición e funcións:

  • Artigo 36 e seguintes do Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria [DOG do 9/28/1996]
  • Artículo 125 da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE) [BOE 4/05/2006]
  • Artigo 7 do Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar [DOG do 8/05/2007]
  • Artigo 6 do Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei 4/2011, de convivencia escolar [DOG do 27/01/2015]

b. Eleccións ao consello escolar

Regulamento da convivencia escolar

Protección de datos

Admisión de alumnado e matrícula

Convalidacións de estudos musicais e de danza/ equivalencias de estudos

Homologacións e validacións de estudos realizados no estranxeiro

Lexislación sobre axudas de custo e locomoción

Permisos e licenzas

 

Rúbrica

Distribuir contido


by Dr. Radut