Skip to Content

2º BACH

PROBAS EXTRAORDINARIAS BACHARELATO

CALENDARIO DE PROBAS EXTRAORDINARIAS

DE RECUPERACIÓN DE BACHARELATO


*     *     *

ALUMNADO DE 2º BACH. CON MATERIAS PENDENTES
DE 1º BACH [DESCARGAR]

DÍAHORAMATERIAAULA

LUNS
12 de xuño

16:30

L. Castelá I    Latín I
Matemáticas I     FQ I

--
MARTES
13 de XUÑO
18:00

L. Galega I     Inglés I
Hª do mundo cont.

--

 

*      *     *

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE RECUPERACIÓN
DE BACHARELATO

ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO CON MATERIAS SUSPENSAS
[Descargar]

DÍAHORAMATERIANIVEL
LUNS
19 de xuño
08:40-10:10L. GALEGA II BAC2
10:20-11:50QUÍMICA     GREGO II
ECON. EMPRESA
BAC2
12:30-14:00FÍSICABAC2 
16:30-18:00INGLÉS IIBAC2 
18:00-19:30--

 

MARTES
20 de xuño

08:40-10:10Hª DE ESPAÑABAC2
10:20-11:50Hª DA FILOSOFÍA
BIOLOXÍA

BAC2 

12:30-14:00FRANCÉS IIBAC2 
16:00-17:30MATEMÁTICAS II     MATS. CCSS II
LATÍN II
BAC2 
18:00-19:30-- 
MÉRCORES
21 de xuño
08:40-10:10-- 
10:20-11:50Hª DA MÚS. E DANZA
MÉTODOS EST.       Hª DA ARTE
BAC2 
12:30-14:00L. CASTELÁ IIBAC2 

 

ALUMNADO DE 1º DE BACHARELATO CON MATERIAS SUSPENSAS
[Descargar]

DÍAHORAMATERIANIVEL
LUNS
19 de xuño
08:40-10:10L. GALEGA IBAC1
10:20-11:50BIOL.XEOL.     GREGO I
ECONOMÍA
BAC1
12:30-14:00FÍSICA e QUÍMICA     LATÍN I
BAC1
16:30-18:00INGLÉS IBAC1
18:00-19:30--

 

MARTES
20 de xuño

08:40-10:10CULT. CIENTÍFICA
Hª DO MUNDO CONT.
BAC1
10:20-11:50TECN. E ENXEÑERÍA I

BAC1

12:30-14:00L. CASTELÁ IBAC1
16:00-17:30FILOSOFÍABAC1
18:00-19:30-- 
MÉRCORES
21 de xuño
08:40-10:10ED. FÍSICABAC1
10:20-11:50LIT. UNIVERSAL
MATEMÁTICAS I
BAC1
12:30-14:00-- 

  

 

PROBAS ABAU 2023

Calendario de 2º BACH ata as probas ABAU 2023

O alumnado de 2º de Bacharelato será avaliado o día 15 de maio e recibirá os boletíns da avaliación final o día 16 de maio. O alumnado que titule, de acordo coa lexislación vixente, terá aberto o prazo de prematrícula na secretaría do centro para as probas de selectividade (ABAU) entre o 18 e o 22 de maio. O procedemento será como o dos anteriores anos. Como sempre, toda a información sobre as probas está a disposición do alumnado e das familias no portal da CiUG (Comisión Interuniveristaria de Galicia). Un breve resumo das datas máis importantes ao respecto ofrécese nos seguintes cadros:

ABAU PROBA ORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
18 a 22 de maioPrematrícula para as
probas ABAU 2023
Na secretaría do instituto e
a través de NERTA
Alumnado aspirante
23 e 24 de maioMatrícula para as
probas ABAU 2023
Nos LERDServizos administrativos
do instituto
6 a 8 de xuñoRealización das
probas ABAU 2023

EU DE ENXEÑERÍA
DE CAMIÑOS (Campus Elviña)

Alumnado aspirante
15 de xuñoCualificacións
provisionais ABAU

NERTA

--
16-20 de xuñoSolicitude de
revisións

NERTA

Alumnado
23 de xuñoCualificacións
definitivas ABAU

NERTA

-- 

*      *      *

ABAU PROBA EXTRAORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
27-28 de xuñoPrematrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2020
Na secretaría do institutoAlumnado aspirante
28-29 de xuñoMatrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2020
Nos LERDServizos admnistrativos
do instituto
11 a 13 de xulloRealización das probas
extraordinarias ABAU 2020
Por determinar

Alumnado aspirante

*      *      *

DOCUMENTACIÓN PARA O ALUMNADO QUE SE PRESENTA Á PROBA

A. Resumo convocatoria: información básica sobre a convocatoria. Especialmente importante a información sobre material que o alumnado pode levar á proba (dicionarios, calculadoras...)

B. Procedemento de matrícula ABAU:

Instrucións de matrícula
Impreso de matrícula ABAU
Impreso de taxas de matrícula ABAU (pode xenerarse en NERTA)
Instrucións para o pago das taxas da ABAU con tarxeta de crédito a través de NERTA

C. Instrucións para o uso de NERTA

*      *      *

PAGO DAS TAXAS PARA A EXPEDICIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO

Todo o alumnado que titule en 2º Bacharelato deberá solicitar na secretaría do centro o Título de bacharel e proceder ao pagamento das taxas correspondentes a través dunha entidade bancaria asociada. A información de como facelo podedes atopala nos enlaces:

A. Instrucións para o pagamento das taxas do título de BACHAREL
B. Impreso baleiro de pagamento de taxas (premer en "Iniciar Tasa" e "Descargar modelo". O impreso tamén pode atoparse nas oficinas de ABANCA)
C. Información necesaria para cubrir os datos do impreso

*      *      *

MODIFICACIÓNS AO FORMATO DOS EXAMES DAS PROBAS ABAU

As modificacións establecidas para o curso 2020 manteranse nesta convocatoria. Estas modificacións descrébense na Resolución do 28 de abril de 2020 [DOG 6 de maio de 2020].

Parámetros de ponderación para o curso actual

 

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE PENDENTES

DATAS PARA PROBAS EXTRAORDINARIAS DE RECUPERACIÓN
DE MATERIAS PENDENTES (2º BACH.)

O alumnado que cursa 2º de Bacharelato e que ten materias pendentes de cursos anteriores, terá as probas oficiais de recuperación nas datas reflectidas neste cadro.

DÍAHORAMATERIAAULA

LUNS 17
DE ABRIL

16:30

L.Cast. I
Lat. I
Mat. I
FQ

Aula propia/
Salón de actos
MARTES 18
DE ABRIL
18:00L. Gal. I
Ing. I
Hª.M.Cont.
Aula propia/
Salón de actos

PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN DE CUALIFICACIÓNS FINAIS (CURSO 2022-23)

Avaliación e procedementos
de reclamación ás calificacións

Dacordo coa lexislación vixente (Orde do 2 de marzo de 2021, actualizada na Instrución 2/2022 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa), o alumnado ten dereito a reclamar aquelas cualificaciónsnas materias nas que teña algunha dúbida a través de tres procedementos, unha vez reciba os boletíns de cualificacións finais:

TIPOMEDIOLUGARRESPOSTAPRAZO

Solicitude de
aclaracións

Petición dirixida
ao profesor 
da materia

Secretaría
do instituto
Resposta oral polo
profesorado 
no mesmo día

Ata as 13:00 horas do
día de entrega de boletíns

Reclamación ante
o centro 
de ensino
Instancia oficial dirixida
á dirección 
do centro
Secretaría
do instituto
Resposta fundamentada por
escrito da Xefatura do Dpto.

Os 2 días seguintes
á entrega de boletíns

Reclamación ante
a XT (inspección
)

Instancia dirixida á
XT (inspección)
Secretaría
do instituto
Resposta fundamentada
por 
escrito da XT

Os 2 días seguintes
á resposta da reclamación


Probas ABAU 2023

O 2º curso de Bacharelato terá a súa avaliación final o luns día 15 de maio. O alumnado deste curso que aprobe todas as materias terá aberto o prazo de prematrícula e matrícula para as probas de selectividade (ABAU). Como sempre, toda a información sobre as probas está a disposición do alumnado e das familias no portal da CiUG (Comisión Interuniveristaria de Galicia). Un breve resumo das datas máis importantes ao respecto ofrécese nos seguintes cadros:

ABAU PROBA ORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
18 ao 22 de maioPrematrícula para as
probas ABAU 2021
Na secretaría do institutoAlumnado aspirante
23 ao 24 de maioMatrícula para as
probas ABAU 2021
Nos LERDServizos administrativos
do instituto
6 ao 8 de xuñoRealización das
probas ABAU 2021
Campus de Elviña
Facultade de Dereito (Com. 10)
Alumnado aspirante

*      *      *

ABAU PROBA EXTRAORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
27 e 28 de xuñoPrematrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2021
Na secretaría do institutoAlumnado aspirante
28 e 29 de xuñoMatrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2021
Nos LERDServizos admnistrativos
do instituto
11 ao 13 de xulloRealización das probas
extraordinarias ABAU 2021
Campus de Elviña
Facultade de Informática
Alumnado aspirante

 

 

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE BACHARELATO

CALENDARIO DE PROBAS EXTRAORDINARIAS

DE RECUPERACIÓN DE BACHARELATO


*     *     *

ALUMNADO DE 2º BACH. CON MATERIAS PENDENTES
DE 1º BACH [DESCARGAR]

DÍAHORAMATERIAAULA
MÉRCORES
1 de XUÑO
16:30

FÍSICA E QUÍMICA
LATÍN I
L. GALEGA I

Aula propia
18:30INGLÉSAula propia

 

*      *     *

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE RECUPERACIÓN
DE BACHARELATO


ALUMNADO DE 1º E 2º DE BACHARELATO CON MATERIAS SUSPENSAS
[DESCARGAR]

DÍAHORAMATERIANIVELAULA
LUNS
20 XUÑO
10:00-11:30BioXeo/ Grego 1
1BAC 
Bioloxía2BAC 
12:00-13:30Latín1/ DebTéc11BAC 
Latín2/ DebTéc22BAC 
13:30-14:50Francés11BAC 
16:00-17:30Inglés11BAC 
Inglés22BAC 
18:00-19:30Filosofía1BAC 
Hª de España2BAC 
MARTES
21 XUÑO
08:30-10:00L.P.Musical1BAC 
09:20-10:50Física2BAC 
10:00-11:30FísQuím1BAC 
10:10-11:40Hª MundoCont1BAC 
Hª Arte/ Xeog2BAC 
12:00-13:30L. Cas11BAC 
L. Cas22BAC 
16:00-17:30L. Gal11BAC 
L. Gal22BAC 
18:00-19:30Mat1/ MatCCSS11BAC 
Mat2/ MatCCSS22BAC 
MÉRCORES
22 XUÑO
08:30-10:00Eco11BAC 
EcoEmpr2BAC 
10:10-11:40Hª Filosofía
2BAC 
11:00-12:30Cult.Cient.1BAC 
Química2BAC 
Distribuir contido


by Dr. Radut