Skip to Content

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E AVALIACIÓN DA TERCEIRA AVALIACIÓN

ADAPTACIÓN DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR DEPARTAMENTOS PARA A TERCEIRA AVALIACIÓN

Dacordo coas instrucións recibidas da Consellería de Educación, os departamentos didácticos fixeron unha adaptación dos contidos e dos criterios de avaliación e cualificación para a 3ª avaliación que tivese en conta as circunstancias excepcionais do confinamento polo Covid-19. Estas adaptacións fanse públicas a través da nosa páxina web, dacordo con esas mesmas instrucións.

 

DEPARTAMENTO
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
ECONOMÍA
ED. FÍSICA
FILOSOFÍA
FÍSICA E QUÍMICA
FRANCÉS
INGLÉS
LINGUA CASTELÁ
LINGUA GALEGA
LINGUAS CLÁSICAS
MATEMÁTICAS
MÚSICA
ED. PLÁSTICA
RELIXIÓN
TECNOLOXÍA
XEOGRAFÍA E Hª


page | by Dr. Radut