Skip to Content

Criterios de calificación

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E AVALIACIÓN DA TERCEIRA AVALIACIÓN

ADAPTACIÓN DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR DEPARTAMENTOS PARA A TERCEIRA AVALIACIÓN

Dacordo coas instrucións recibidas da Consellería de Educación, os departamentos didácticos fixeron unha adaptación dos contidos e dos criterios de avaliación e cualificación para a 3ª avaliación que tivese en conta as circunstancias excepcionais do confinamento polo Covid-19. Estas adaptacións fanse públicas a través da nosa páxina web, dacordo con esas mesmas instrucións.

 

DEPARTAMENTO
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
ECONOMÍA
ED. FÍSICA
FILOSOFÍA
FÍSICA E QUÍMICA
FRANCÉS
INGLÉS
LINGUA CASTELÁ
LINGUA GALEGA
LINGUAS CLÁSICAS
MATEMÁTICAS
MÚSICA
ED. PLÁSTICA
RELIXIÓN
TECNOLOXÍA
XEOGRAFÍA E Hª

FIN DE CURSO

Avaliación e procedementos
de reclamación ás calificacións

Dacordo coa lexislación vixente (Orde do 2 de marzo de 2021, actualizada na Circular 2/2021 da DX de Educación e FP), o alumnado ten dereito a reclamar aquelas calificacións nas materias nas que teña algunha dúbida a través de tres procedementos:

TIPOMEDIOLUGARRESPOSTAPRAZO

Solicitude de
aclaracións

Instancia dirixida
ao profesor 
da materia

Secretaría
do instituto
Resposta polo
profesorado 
no mesmo día

Ata as 13:00 horas do
mesmo día

Reclamación ante
o centro 
de ensino
Instancia dirixida
á dirección 
do centro
Secretaría
do instituto
Resposta fundamentada por
escrito da Xefatura do Dpto.
Durante os dous días
seguintes

Reclamación ante
a XT (inspección
)

Instancia dirixida á
XT (inspección)
Secretaría
do instituto
Resposta fundamentada
por 
escrito da XT

Dous días despois
da resposta á reclamación


Probas ABAU 2021

O alumnado de 2º de Bacharelato que aproba todas as materias terá aberto o prazo de prematrícula e matrícula para as probas de selectividade (ABAU). Como sempre, toda a información sobre as probas está a disposición do alumnado e das familias no portal da CiUG (Comisión Interuniveristaria de Galicia). Un breve resumo das datas máis importantes ao respecto ofrécese nos seguintes cadros:

ABAU PROBA ORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
20 ao 24 de maioPrematrícula para as
probas ABAU 2021
Na secretaría do institutoAlumnado aspirante
25 ao 26 de maioMatrícula para as
probas ABAU 2021
Nos LERDServizos administrativos
do instituto
8 ao 10 de xuñoRealización das
probas ABAU 2021
Campus de Elviña
Facultade de Dereito (Com. 10)
Alumnado aspirante

*      *      *

ABAU PROBA EXTRAORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
28 e 29 de xuñoPrematrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2021
Na secretaría do institutoAlumnado aspirante
29 e 30 de xuñoMatrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2021
Nos LERDServizos admnistrativos
do instituto
13 ao 15 de xulloRealización das probas
extraordinarias ABAU 2021
Campus de Elviña
Facultade de Informática
Alumnado aspirante

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Criterios de avaliación e cualificación
dos departamentos

Curso 2019/20

 

Nos seguintes enlaces atópanse os criterios que cada departamento didáctico establece nas programacións anuais para calificar e avaliar as súas materias nos diversos cursos. 

ACLARACIÓN IMPORTANTE: os seguintes criterios de avaliación son un resumo posto en limpo dos criterios desenvolvidos nas programacións didácticas anuais dos diferentes departamentos enviadas a e validadas polo Servizo Territorial de Inspección Educativa. Este resumo exponse a efectos da maior claridade posible na exposición dos criterios de cualificación e avaliación das diferentes materias. Porén, téñase en conta que nestes textos pode haber erratas non detectadas ou leves desaxustes co contido das programacións validadas derivados precisamente do seu carácter de síntese/resumo dos textos orixinais.

 

DEPARTAMENTOCRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
E/OU AVALIACIÓN
Linguas clásicas

Latín: criterios de avaliación
Grego: criterios de avaliación

Economía

Criterios de avaliación

Educación física

Criterios de avaliación

Lingua francesa

Criterios de avaliación

Lingua inglesa

Criterios de avaliación

Matemáticas

Criterios de avaliación (ESO)
Criterios de avaliación (BACH)

Música

Criterios de avaliación

Tecnoloxía

Criterios de avaliación

Xeografía e Hª

Criterios de avaliación

Física e química

Criterios de avaliación
Criterios de avaliación (pendentes)

Lingua galega

Criterios de avaliación

Lingua castelá

Criterios de avaliación

Filosofía

Criterios de avaliación

Debuxo

Criterios de avaliación

Bioloxía

Criterios de avaliación

Distribuir contido


by Dr. Radut