Skip to Content

CURSO 2022-23. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS (CURSOS LOMCE)

DEPARTAMENTO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. INGLÉS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ALEMÁN

NOTA: Esta información é un resumo da programación didáctica da materia que se enviou á inspección educativa proporcionada pola xefatura do departamento. A actualización das programacións didácticas é compentencia exclusiva de cada departamento didáctico, e a responsabilidade do seu cumprimento dos docentes que os integran, todo isto suxeito á supervisión de inspección educativa.

Voltar a Departamentospage | by Dr. Radut