Skip to Content

Avaliacións, Criterios de titulación ESO, Criterios de calificación, 2º BACH

CALENDARIO DE PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO

DATAS PARA OS EXAMES DE SETEMBRO
CURSO 2020-21

[DESCARGAR CADROS CON ASIGNACIÓN DE AULAS]

I. BACHARELATO

DIAHORAMATERIA

MÉRCORES

1 de
setembro

08:30-10:00Hª do mundo contermporáneo
Física e Química
10:00-11:30Grego I
Debuxo Técnico
11:30-13:00Lingua castelá I
13:00-14:30

Matemáticas I
Matemáticas CCSS I
Latín I

16:00¡17:30

Lingua galega I

17:30-19:00

Inglés I

19:00-20:30

TIC I
Cultura Científica
Francés I

XOVES

2 de
setembro

08:30-10:00

Bioloxía e Xeoloxía
Economía

10:00-11:30

Filosofía

11:30-13:00

Ed. Física

13:00-14:30

Linguaxe e práctica musical
Literatura universal
Relixión

 

II. ESO

DIAHORAMATERIA

MÉRCORES

1 de
setembro

08:30-09:30Xeografía e Hª
10:00-11:00Física e Química (2º, 3º, 4º)
Ciencias aplicadas (4º)
Latín (4º)
11:30-12:30Lingua castelá I
13:00-14:00

Matemáticas

16:00-17:00

Lingua galega I

17:00-18:00

Tecnoloxía (2º, 3º, 4º)
Economía (4º)

18:00-19:00

Inglés

19:00-20:00

TIC (4º)

XOVES

2 de
setembro

08:30-09:30

Bioloxía e Xeoloxía (1º, 3º, 4º)
Ed. Financeira (2º)

09:30-10:30

Val. éticos/ Relixión
Cultura clásica (3º)

10:30-11:30

Ed. Física

11:30-12:30

Ed. Plástica e visual (1º, 3º, 4º)
Música (4º)

12:30-13:30

Música (2º, 3º)
Francés/ Alemán (2º, 3º, 4º)
Filosofía (4º)/ Cultura científica (4º)

Adorno

PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 

DIAHORAMATERIA

XOVES

2 de
setembro

16:00-16:50Inglés
Física e Química
16:50-17:40Lingua galega
Francés
17:40-18:30Lingua castelá
Tecnoloxía
18:30-19:20Matemáticas

VENRES

3 de
setembro

08:30-09:20

Bioloxía e Xeoloxía

09:20-10:10

Ed. Plástica e Visual

10:10-11:00

Ed. Física

11:00-11:50

Xeografía e Hª

11:50-12:40

Valores Éticos
Cultura Clásica

EXAMES DE RECUPERACIÓN DE 2º BACHARELATO

CADRO DE DATAS E HORAS PARA A CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE PROBAS DE RECUPERACIÓN
(2º DE BACHARELATO)

 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES
DE 1º DE BACHARELATO

DÍAHORAMATERIAAULA
LUNS 07
de xuño
11:00INGLÉS IAula propia
16:30MATEMÁTICAS IAula propia
18:00FÍSICA E QUÍMICA
L. GALEGA I
Aula propia

 

ALUMNADO CON MATERIAS SUSPENSAS
DE 2º DE BACHARELATO

DÍAHORAMATERIAAULA
MARTES 15
de xuño
10:00INGLÉS IIAula propia
11:30L. GALEGA IIAula propia
MÉRCORES 16
de xuño
09:30L. CASTELÁ IIAula propia
11:30ECO. DE EMPRESAAula propia
13:10Hª DE ESPAÑAAula propia
XOVES 17
de xuño
08:30QUÍMICAAula propia
10:00LATÍN IIAula propia
10:20FÍSICAAula propia
11:40MATS. CCSS IIAula propia
11:50MATS. IIAula propia
13:10XEOGRAFÍAAula propia
13:20BIOLOXÍAAula propia
VENRES 18
de xuño
12:00Hª DA FILOSOFÍAAula propia

CURSO 2020-21. RESUMO DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR DEPARTAMENTOS PARA O CURSO 2020-21

Os seguintes enlaces constitúen extractos das programacións didácticas dos departamentos proporcionados polas correspondentes xefaturas para información pública ás familias. Estes criterios foron debidamente informados polo profesorado das materias nos primeiros días de curso.

[Última actualización, abril 2021]

DEPARTAMENTO
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
ECONOMÍA
ED. FÍSICA
FILOSOFÍA
FÍSICA E QUÍMICA
FRANCÉS
INGLÉS
LINGUA CASTELÁ
LINGUA GALEGA
LINGUAS CLÁSICAS
MATEMÁTICAS
MÚSICA
ED. PLÁSTICA
RELIXIÓN
TECNOLOXÍA
XEOGRAFÍA E Hª

PROBAS ABAU 2021

Calendario das probas ABAU 2021

O alumnado de 2º de Bacharelato será avaliado o día 13 de maio. O alumnado que titule, dacordo coa lexislación vixente, terá aberto o prazo de prematrícula e matrícula para as probas de selectividade (ABAU) entre o 20 e o 24 de maio. O procedemento será como o dos anteriores anos. Como sempre, toda a información sobre as probas está a disposición do alumnado e das familias no portal da CiUG (Comisión Interuniveristaria de Galicia). Un breve resumo das datas máis importantes ao respecto ofrécese nos seguintes cadros:

ABAU PROBA ORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
20 ao 24 de maioPrematrícula para as
probas ABAU 2021
Na secretaría do instituto e
a través de NERTA
Alumnado aspirante
25 e 26 de maioMatrícula para as
probas ABAU 2020
Nos LERDServizos administrativos
do instituto
8 ao 10 de xuñoRealización das
probas ABAU 2020

FACULTADE DE DEREITO

Alumnado aspirante
17 de xuñoCualificacións
provisionais ABAU

NERTA

--
18-22 de xuñoSolicitude de
revisións

NERTA

Alumnado
24 de xuñoCualificacións
definitivas ABAU

NERTA

-- 

*      *      *

ABAU PROBA EXTRAORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
28-29 de xuñoPrematrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2020
Na secretaría do institutoAlumnado aspirante
29-30 de xuñoMatrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2020
Nos LERDServizos admnistrativos
do instituto
13 ao 15 de xuñoRealización das probas
extraordinarias ABAU 2020
Por determinar

Alumnado aspirante

*      *      *

DOCUMENTACIÓN PARA O ALUMNADO QUE SE PRESENTA Á PROBA

A. Resumo convocatoria: información básica sobre a convocatoria. Especialmente importante a información sobre material que o alumnado pode levar á proba (dicionarios, calculadoras...)

B. Procedemento de matrícula ABAU:

Instrucións de matrícula
Impreso de matrícula ABAU
Impreso de taxas de matrícula ABAU (pode xenerarse en NERTA)
Instrucións para o pago das taxas da ABAU con tarxeta de crédito a través de NERTA

C. Instrucións para o alumnado

D. Instrucións para o uso de NERTA

*      *      *

PAGO DAS TAXAS PARA A EXPEDICIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO

Todo o alumnado que titule en Bacharelato deberá solicitar na secretaría do centro o Título de bacharelato e proceder ao pagamento das taxas correspondentes a través dunha entidade bancaria. A información de como facelo podedes atopala nos enlaces:

A. Instrucións para o pagamento das taxas do título de BACHAREL
B. Impreso baleiro de pagamento de taxas
C. Información necesaria para cubrir os datos do impreso

*      *      *

MODIFICACIÓNS AO FORMATO DOS EXAMES DAS PROBAS ABAU

As modificacións establecidas para o curso pasado manteranse nesta convocatoria. Estas modificacións descrébense na Resolución do 28 de abril de 2020 [DOG 6 de maio de 2020].

Parámetros de ponderación para o curso actual

 

FIN DE CURSO EN 2º DE BACHARELATO

Avaliación e procedementos
de reclamación ás calificacións

O alumnado de 2º de Bacharelato remata as clases o vindeiro 14 de maio, coincidindo coa ponte das letras galegas. Ese mesmo día 14 de maio a titora Sonia Mª Fernández Ordás procederá á entrega dos boletíns de calificacións finais. Dacordo coa lexislación vixente (Orde do 2 de marzo de 2021, actualizada na Circular 2/2021 da DX de Educación e FP), o alumnado terá dereito a reclamar aquelas calificacións nas materias nas que teña algunha dúbida a través de tres procedementos:

TIPOMEDIOLUGARRESPOSTAPRAZO

Solicitude de
aclaracións

Instancia dirixida
ao profesor 
da materia

Secretaría
do instituto
Resposta polo
profesorado 
no mesmo día
Ata as 13:00 horas do
14 de maio
Reclamación ante
o centro 
de ensino
Instancia dirixida
á dirección 
do centro
Secretaría
do instituto
Resposta fundamentada por
escrito da Xefatura do Dpto.
Ata as 14:00 horas do
20 de maio

Reclamación ante
a XT (inspección
)

Instancia dirixida á
XT (inspección)
Secretaría
do instituto
Resposta fundamentada
por 
escrito da XT

Ata as 14:00 horas do
25 de maio


Probas ABAU 2021

O alumnado de 2º de Bacharelato que aproba todas as materias terá aberto o prazo de prematrícula e matrícula para as probas de selectividade (ABAU). Como sempre, toda a información sobre as probas está a disposición do alumnado e das familias no portal da CiUG (Comisión Interuniveristaria de Galicia). Un breve resumo das datas máis importantes ao respecto ofrécese nos seguintes cadros:

ABAU PROBA ORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
20 ao 24 de maioPrematrícula para as
probas ABAU 2021
Na secretaría do institutoAlumnado aspirante
25 ao 26 de maioMatrícula para as
probas ABAU 2021
Nos LERDServizos administrativos
do instituto
8 ao 10 de xuñoRealización das
probas ABAU 2021
Campus de Elviña
Facultade de Dereito (Com. 10)
Alumnado aspirante

*      *      *

ABAU PROBA EXTRAORDINARIA
DATAPROCEDEMENTOLUGARRESPONSABLE
28 e 29 de xuñoPrematrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2021
Na secretaría do institutoAlumnado aspirante
29 e 30 de xuñoMatrícula para as probas
extraordinarias ABAU 2021
Nos LERDServizos admnistrativos
do instituto
13 ao 15 de xulloRealización das probas
extraordinarias ABAU 2021
Campus de Elviña
Facultade de Informática
Alumnado aspirante
Distribuir contido


by Dr. Radut