Skip to Content

TRANSPORTE ESCOLAR. CURSO 21-22

HORARIO E PARADAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CURSO 21-22

LIÑAS E PARADAS DE TRANSPORTE
SERVIZO DE TRANSPORTE DA CONSELLERÍA

MOI IMPORTANTE:

O HORARIO DE SAÍDAS DAS PARADAS É
O HORARIO APROXIMADO QUE NOS COMUNICA A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE: NON
PODEMOS SER MÁIS PRECISOS

¡ESTEAN CON ANTELACIÓN NAS PARADAS E TEÑAN PACIENCIA!

 

O alumnado de Bacharelato non ten dereito a transporte escolar

O alumnado debe utilizar exclusivamente a parada que solicitou no momento de matricularse.

Cada alumno/a estará na parada que lle corresponda dos seguintes cadros.

*        *        *

LIÑA 1. AUTOS ORÓNS
PARADAS1º e 2º ESO
  Urbanización Breogán
7:55
  Feáns 55/56
7:56
  Novo Mesoiro, 10
8:00
  Mesoiro vello, 73
8:05

*        *        *

LIÑA 2. AUTOS ORÓNS
PARADAS1º e 2º ESO
  Ribeira Sacra, 3
8:00
  Ribeira Sacra, 12
8:03
  Martinete
8:10

*        *        *

LIÑA 3. AUTOS ORÓNS (3ª e 4º ESO)
PARADAS DOS MARTES E XOVES

PARADAS 
  Castro de Elviña
7:45
  Urbanización Breogán
7:55
  Feáns, 55
7:56
  Novo Mesoiro, 108:00
  Novo Mesoiro, 30
8:02
  Ribeira Sacra, 3
8:05
  Ribeira Sacra, 128:06
  Fragas do Eume, 20
8:08

 

LIÑA 3. AUTOS ORÓNS (3ª e 4º ESO)
PARADAS DOS LUNS E MÉRCORES

PARADAS 
  Castro de Elviña
8:45
  Urbanización Breogán
8:55
  Feáns, 55
8:56
  Novo Mesoiro, 109:00
  Novo Mesoiro, 30
9:02
  Ribeira Sacra, 3
9:05
  Ribeira Sacra, 129:06
  Fragas do Eume, 20
9:08

 

*        *        *

LIÑA 4. AUTOS RICO
PARADAS1º e 2º ESO
  Palavea7:55
  Novo Mesoiro, 30
8:05
  Fragas do Eume, 20
8:10

 

 

INICIO DE CURSO (3). DÍA DE PRESENTACIÓN DE GRUPOS

MÉRCORES 15 de SETEMBRO

DÍA DE PRESENTACIÓN

 

I. HORARIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPOS

O día 15 de setembro comeza o curso en todos os cursos de secundaria. No IES Elviña adicaremos este día á presentación dos grupos de ESO. En Bacharelato, haberá clase normal. Os horarios de presentación e recollida do alumnado serán os seguintes:

1º e 2º de BACH
(09:20 ata 14:50 horas)

Á 1ª hora terán unha sesión co profesorado titor. 
A partir desta hora, haberá clase normal ata última hora.
3º e 4º de ESO*
(10:10 ata 11:10 horas)
O alumnado destes grupos terá unha sesión de presentación
 co seu profesorado titor e marcharán a casa. 
Incorporaranse ás aulas en horario normal a partir do xoves
1º ESO*
(11:30 ata 14:00 horas)
Este alumnado adicará a mañá a tres sesións de presentación
para que coñeza os espazos e os principais procedementos de organización do centro. 
Incorporarase ás aulas en horario normal a partir do xoves
2º ESO*
(12:20 ata 14:00 horas)
O alumnado terá unha sesión lectiva de presentación
co seu profesorado titor. 
Incorporarase ás aulas en horario normal a partir do xoves

 

*O ALUMNADO CON DEREITO A TRANSPORTE ESCOLAR TERÁ AUTOBÚS Á ENTRADA E A SAÍDA.
PUBLICARASE O HORARIO DE TRANSPORTE DO MÉRCORES AO LONGO DO MARTES NESTA MESMA WEB

 

II. PROCEDEMENTO DE ENTRADA PARA OS GRUPOS

1. O alumnado DEBERÁ ACCEDER A PÉ E UNICAMENTE POLA CANCELA DA RÚA ALEXANDER VON HUMBOLDT (fronte ao Bar Paradiñas).

2. O acceso ao aparcadoiro das familias e dos vehículos alleos aos centros de ensino NON ESTARÁ PERMITIDO

3. O acceso pola porta central do aparcadoiro É EXCLUSIVO PARA ALUMNADO DE PRIMARIA DO CEIP ALBORADA E NON PODERÁ SER UTILIZADO EN NINGÚN CASO

4. Para garantir o cumprimento da normativa sanitaria vixente, o alumnado de cada grupo deberá acceder no seu horario de entrada polo seu espazo particular, tal e como se indica no seguinte recadro:

PORTAS DE ACCESO DE CADA GRUPO
 1º ESO  AGARDARÁN NOS PORCHES DA ENTRADA
A CHEGADA DOS TITORES
 2º ESO Porta principal do centro subindo
polas escaleiras da sala de profesores
 3º ESO  Porta principal do centro subindo
polas escaleiras de conserxería
 4º ESO Porta principal do centro subindo
polas escaleiras da sala de profesores
 1º BACH  Cancela lateral entrada
pola porta do soto
 2º BACH  Cancela lateral entrada
pola porta do soto

INICIO DE CURSO (2). GRUPOS DE ALUMNADO

AVISO XERAL SOBRE O PRIMEIRO DÍA DE CLASE (MODIFICADO A 13/09/2021)

Ante as consultas realizadas por varias familias, informamos de que estamos pendentes de confirmación para a organización do horario de comezo de clases e de organización do curso. En todo caso, o primeiro día de clase será o vindeiro mércores 15 de setembro.

Todas as informacións necesarias relacionadas coa organización deste día (horarios, entradas e saídas, grupos asignados ao alumnado, horarios de transporte, etc.) serán expostas nesta páxina web entre o luns e o martes e remitidas ás familias a través de mensaxes Abalar. É fundamental, polo tanto, que todas as familias estean atentas ás publicacións, que se irán facendo de xeito inmediato segundo haxa seguridade da súa implementación.

Moitas grazas e feliz curso.

INICIO DE CURSO 21-22 (1). FONDO LIBROS

INFORMACIÓN SOBRE AS LISTAXES DEFINITIVAS DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN

Infórmase que, dacordo coa convocatoria anual do Fondolibros (Orde de 6 de maio de 2021) as listaxes definitivas do Fondo deben publicarse o día 15. Só nestas listaxes, que deberán ser consultadas na secretaría do centro, aparecerá asignación de libros concretos por alumno.

O alumnado que non devolva todos os libros prestados do curso que remata, quedará excluído automaticamente da asignación de libros pola aplicación informática que realiza as asignacións.   

BOLSAS MEC PARA ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

TRAMITACIÓN E PRESENTACIÓN DAS BOLSAS NEAE
DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

     Como todos os anos por estas datas, está aberto o prazo para a tramitación da solicitude das Bolsas NEAE do MEC. As familias interesadas deben facer a solicitude a través da Sede electrónica do Ministerio seguindo as instrucións do formulario web. Unha vez rematada a presentación telemática, deberá imprimirse e presentarse na secretaría do centro de ensino no que o alumno solicitante se atopa matriculado xunto con toda a documentación necesaria segundo a convocatoria  ANTES DO 30 DE SETEMBRO.  

Incluímos nos seguintes documentos todas as instrucións enviadas ao centro relativas as Bolsas:

a. Instrucións para solicitar bolsas NEAE (cidadán)
b. Escrito informativo de novidades da convocatoria
c. Información sobre as contías das bolsas
d. Certificación de uso de transporte
e. Certificación de uso de comedor
f. Información sobre a noción de unidade familiar

Distribuir contido


by Dr. Radut