PDI

Agua e saneamento

“POR UN MUNDO CON MELLOR PINTA , CON LEO TRABALLAMOS A AXENDA 2030 ”

Neste curso 2022/2023, o P.D.I. continuou co coidado do medio ambiente e , polo tanto ,  traballamos diversas áreas para favorecer un mellor estado do noso planeta. Sen embargo a temática neste curso para os alumnos de 3º curso  centrouse no  VALOR DA AUGA ( ODS 6. AGUA  E  SANEAMENTO ) para o noso  planeta.

Garantir a dispoñibilidade e a xestión sostible da auga e o saneamento para todas las persoas.

A  garantía do subministro de agua en cantidade e  en calidade suficientes é fundamental para el desenrolo da sociedade  e para a loita contra a pobreza e as enfermidades en calquera parte do mundo. O carácter transversal da agua fai que sexa un recurso fundamental para o desenrolo sostible a nivel económico, social e ambiental.

A agua é, polo tanto, unha realidade económica e un recurso imprescindible no mantemento dos ecosistemas, pero sobre todo é un dereito esencial para a vida e a dignidade dos seres humanos.

O grupo de 3º de Educación Primaria centrouse en diversas accións que permitirán mellorar o noso medio ambiente, para elo utilizamos diversos materiais entre os que se encontraron os seguintes:

Libros da hora de ler durante o curso escolar 2022/2023:

 • Cuentos para salvar el planeta. Anna Casals y Paolo Ferri,…
 • Por qúe debo ahorrar auga de Jen Green.
 • La niña que caminaba sobre el agua pero no sabía nadar de Francois Sarano.
 • Sin agua nada es posible de Christina Steinlein .
 • Había una vez una gotita de lluvia de Judith Anderson .
 • El niño que domó el viento de William Kamkwamba y Brian Mealer.

Número de sesións: Unha por quincena.

Temporalización:

 • Durante todo o curso en sesións de 50 minutos.

Metodoloxía:

Traballamos a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, para que o alumno fose capaz de construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiámonos na maioría das actividades de soporte escrito, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral, axustándonos ás características do alumnado.

Contribución ás competencias básicas e transversais e competencias claves da unión europea:

O desenvolvemento desta unidade contribuiu ao desenvolvemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial á Competencias sociais e cívicas xa que llos diferentes coñecementos que desenvolvemos e a aplicación dos mesmos por parte dos alumnos na súa vida diaria, dotoulles das estratexias necesarias para unha mellora da convivencia cos demais e con iso un mellor desenvolvemento social e persoal nos diferentes aspectos da súa vida.

Obxectivos xerais:

 • Valorar a auga como un recurso necesario  e imprescindible para o noso planeta
 • Tomar conciencia da necesidade da auga como recurso limpo e accesible a todas as persoas.
 • Obter acceso igual de   todas as persoas á auga potable.
 • Mellorar a calidade da auga reducindo a contaminación nas augas e aumentando a reciclaxe  da mesma.

Obxectivos específicos:

 • Coñecer o ciclo da auga.
 • Tomar conciencia da necesidade e coidado da auga
 • Reflexionar sobre como podemos contaminar a auga.
 • Tomar conciencia da escaseza da auga.
 • Identificar forma de aforrar auga.
 • Comprender como podemos protexer a uga como recurso.
 • Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que podamos compartir co resto da contorna educativa e comunitaria.
 • Recoñecer a importancia de protexer os recursos no planeta que habitamos.
 • Comprender as consecuencias que ten a explotación excesiva dos recursos naturais no medio ambiente.
 • Promover a nosa capacidade como defensoras e defensores do medio ambiente.
 • Desenvolver unha posición crítica e participativa con respecto ao noso modelo de consumo, a relación coa natureza e a utilización sostible dos recursos naturais.
 • Promover accións de mobilización e incidencia polo coidado do medio ambiente nas nosas contornas educativas e comunitarias

Contidos:

 • Diferentes apartados:
 • ACCESO Á AGUA POTABLE.
 • ACCESOS A SERVIZOS DE SANEAMENTO E HIXIENE.
 • CALIDADE DA AGUA. CONTAMINACIÓN E AUGAS RESIDUAIS.
 • USO EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICOS
 • Os elementos da natureza.
 • O medio ambiente: coidado, explotación, biodiversidade,..
 • O modelo de consumo responsable.

 

A vida dos ecosistemas terrestres

Neste curso 2022/2023, o P.D.I. continuámolo  co coidado do medio ambiente e , polo tanto, traballamos diversas áreas para favorecer un mellor estado do noso planeta. A temática neste curso para os alumnos de 4º curso  centrouse no ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES. Unha tarea amplia e imprescindible para o equilibrio do planeta. Algúns dos retos que nos marca este obxectivo son a xestión sostible dos bosques, a loita  contra a desertificación, invertir a degradación das terras e deter a pérdida de biodiversidade. Só a protección á natureza pode garantir a protección da humanidade. Debemos contribuir a ter un planeta máis san e máis  verde.

O grupo de 4º de Educación Primaria centrouse polo tanto en coñecer diferentes accións que nos permitan mellorar o noso medio ambiente e realizamos varias actividades entre as que se encontran:

Continuamos co proxecto das 3 RRR, pero este ano engadimos minimizar o uso do papel nas nosas vidas. Reutilizamos todo o papel que podemos dentro da aula e estudiamos e buscamos todas as siglas de recursos sostibles (FSC, PET,HDPE, anillo de Möbius...)

Temas traballados na asignatura de CCSS:

 • T2: A auga e as rochas (a hidrosfera e a xeosfera). O Relevo.
 • T3: Relevo, ríos e paisaxes de España. Tipos de solo, conservación do medio ambiente, recursos naturais e problemas.

Temas traballados na asignatura de CCNN:

 • T1: As plantas: uns seres vivos esenciais.
 • T2: Os reinos dos ecosistemas.

Libro da hora de ler durante o curso escolar 2022/2023:

 • PELIGRO VEGETAL. Ramón Caride.

Vídeos didácticos:

 • CUIDAMOS LA TIERRA, EL SUELO, LOS ECOSISTEMAS....de Happy Learning
 • MUNDO SOSTENIBLE de Elesapiens
 • HORTO ESCOLAR: Aplicación práctica: o traballo dos hortos escolares é un elemento clave para explicar a sostenibilidade e coidado do medio ambiente.

Visitas didácticas:

 • Visitamos a sobreira centenaria que está detrás do colexio.

Obradoiros e experimentos na clase.
Textos e poesías sobre a natureza.
Temporalización:
Durante todo o curso en diferentes asignaturas.

Metodoloxía:

Traballamos a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, para que o alumno sexa capaz de construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiámonos na maioría das actividades de soporte escrito, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral e axustándonos ás características do alumnado.

Contribución ás competencias básicas e transversais e competencias claves da unión europea:

O desenvolvemento desta unidade contribuiu ao desenvolvemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial á Competencias sociais e cívicas, xa que os diferentes coñecementos que desenvolveremos e a aplicación dos mesmos por parte dos alumnos na súa vida diaria, dótaos das estratexias necesarias para unha mellora da convivencia cos demais e con iso un mellor desenvolvemento social e persoal nos diferentes aspectos da súa vida.

Obxectivos xerais:

 • Percibir o medio natural como un todo onde cada elemento é importante e relaciónase co resto de compoñentes.
 • Fomentar hábitos respectuosos co medio ambiente.
 • Conservar o medio ambiente e a biodiversidade.
 • Obxectivos específicos:
 • Coñecer o ecosistema que nos rodea.
 • Tomar conciencia da necesidade e coidado do noso entorno.
 • Reflexionar sobre como podemos reducir o impacto negativo do noso consumo.
 • Tomar conciencia da escaseza de recursos naturais.
 • Identificar forma de aforro de recursos
 • Comprender como podemos protexer a natureza.
 • Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que podamos compartir co resto da contorna educativa e comunitaria.
 • Recoñecer a importancia de protexer os recursos no planeta que habitamos.
 • Comprender as consecuencias que ten a explotación excesiva dos recursos naturais no medio ambiente.
 • Promover a nosa capacidade como defensoras e defensores do medio ambiente.
 • Desenvolver unha posición crítica e participativa con respecto ao noso modelo de consumo, a relación coa natureza e a utilización sostible dos recursos naturais.
 • Promover accións de mobilización e incidencia polo coidado do medio ambiente nas nosas contornas educativas e comunitarias.

Contidos:

 • Diferentes tipos de ecosistemas
 • Os elementos da natureza.
 • O medio ambiente: coidado, explotación, biodiversidade,..
 • O modelo de consumo responsable.

MERGÚLLATE NO OCÉANO MÁIS AZUL CO SUIERIÑO

Desde a área de lingua estranxeira en 4º E.P. e E.I., contribuímos ao PDI de centro adicado á Axenda 2030 por un desenvolvemento sostible traballando o obxectivo 14 “Vida submariña”, cun proxecto desenvolvido ao longo de todo o curso escolar, titulado “MERGÚLLATE NO OCÉANO MÁIS AZUL CO SUIERIÑO”, no que participaron nalgunha das actividades propostas os demais cursos da escola.

 • Coidando o noso mar
 • A yellow submarine
 • Unha maleta mariñeira

Degustación de produtos da nosa horta escolar

O 23 de maio realizamos unha merenda saudable a base de produtos recollidos na nosa horta escolar, e na que participou todo o alumnado e profesorado do centro.

Como a colleita está sendo moi boa, debido aos coidados cos que mantemos a nosa horta, en breves, seguro que realizamos outra merenda con máis variedade de produtos.

Estaba todo boísimo!!

Unha maleta mariñeira


Ás veces, chegan mensaxes misteriosas nunha botella, outras, como neste caso, chegan maletas cheas de libros sobre os nosos mares e océanos.

Foi polo mes de febreiro cando recibimos no centro a exposición itinerante “Coidando o noso mar” prestada polo CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia) na Coruña, así como as redes e as nasas que os/as nosos mariñeiros/as usan a cotío no seu labor nas Rías Baixas. http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2078

RÍAS ALTAS e RÍAS BAIXAS XUNTAS NO CEIP MANUEL SUEIRO!

As/os peques de Infantil achegáronse á beira do noso mar para descubrir eses libros con historias que nos achegan á inmensidade e tamén á fraxilidade dos nosos mares.

As/os alumnas/os de 4o E.P., como parte do proxecto documental sobre os mares, mergulláronse nese océano de libros achegándose aos seres vivos que os habitan.

DESFRUTEMOS E COIDEMOS OS NOSOS MARES!

A Lazy Ladybird!


As nenas e nenos de E. Infantil seguiron as andanzas de Lucy, a very lazy ladybird sen gañas de voar. Pero todas elas e eles, despois de escoitar o conto, decidiron que xa era tempo de que a ladybird botara a voar.

Nesas estabamos cando decidimos percorrer o xardín da escola e amosarlle o noso horto.

Non foi un voo moi longo, pero a ladybird descubriu o pracer de voar en liberdade.

FLY LADYBIRD FLY!

ODS 15: Conservación de ecosistemas

ODS 15 : CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS

Os alumnos de 5º  de E. Primaria fixeron unha aproximación ao que era a axenda  20-30  a través da visualización do vídeo: “A AXENDA 20-30 e os obxectivos de desenvolvemento sostible

MELLORANDO O NOSO “ECOSISTEMA” ESCOLAR

Comezaron a preguntarse polo seu entorno e decidiron que había determinados aspectos do seu centro que podían mellorar. Para iso fixeron carteis que animaban a toda a comunidade educativa a reciclar, manter limpo o patio, respectar as especies vexetais...

INVESTIGANDO OS PROBLEMAS PROPIOS DOS ECOSISTEMAS

Os incendios, o envellecemento da poboación, o abandono rural,  a crecente poboación de xabaríns... foron algúns dos problemas que atoparon os alumnos de 5º de primaria ao analizar o entorno das súas casas e aldeas.

A partires dunha nova sobre os paseos nocturnos dos xabaríns por Ourense fíxose unha chuvia de ideas sobre as posibles causas deste feito tan sorprendente como frecuente. O alumnado encontrou rapidamente a relación entre a despoboación e o desequilibrio nos  ecosistemas do ámbito rural e interurbano.

Tamén se  aproveitou a nosa participación no plan proxecta “Aliméntate ben”: “Ti sí que es un bo peixe!” para investigar sobre os problemas aos que se enfrontan os ecosistemas mariños: sobrepesca, contaminación, cambio climático...

Cada alumno investigou un aspecto concreto e buscou novas en diferentes medios sobre este tema, escribiron as súas conclusións que formarán parte do noso mural en proceso de creación.

UNHA POSIBLE SOLUCIÓN: A AGRICULTURA SOSTIBLE!

Unha forma de manter o equilibrio nos ecosistemas é apostar pola agricultura sostible e a produción propia de alimentos, reducindo así o consumo e o transporte coa implicación que significa en canto a redución de emisións de CO2. Para iso puxemos en marcha a nosa horta escolar: preparamos a terra, conseguimos diferentes hortalizas, plantamos, regamos, quitamos herbas, colocamos carteis co nomes dos noso cultivos... e agora toca esperar a probar os alimentos.

Para o vindeiro curso procuraremos facer compost cos restos orgánicos das nosas merendas e así devolverlle a terra parte do que ela nos dá.


 MURAL DE CONCIENCIACIÓN


ODS nº 10. Reducción das desigualdades

Neste curso, o P.D.I. do centro englóbase dentro do lema "No Sueiro o planeta ten mellor pinta porque traballamos en conxunto a axenda 2030", centrándonos nos ODS (obxectivos de desenvolvemento sostible) para conseguir un mundo mellor.

Dende a materia de Educación física traballamos, en concreto, o ODS número 10: Redución das desigualdades.

O ODS 10 promove a redución da desigualdade causada por razóns como o sexo, a idade, a discapacidade, a raza, a etnia ou a relixión dentro de España e a contribución de España á redución da desigualdade entre países, para o que promove a adopción de políticas e a lexislación pertinente.

Por todo isto, dende este centro, intentamos diminuír todas estas desigualdades, mediante diferentes actividades e propostas.

 • Posta en práctica de diferentes deportes estereotipados, cunha sesión previa de información sobre o deporte e a súa práctica por parte dos dous sexos: voleibol, balonmán, baloncesto, remo, golf e ximnasia acrobática e deportiva.
 • Xogos onde traballemos a cohesión grupal, buscando a integración de todos os nen@s, evitando desigualdades ou discriminacións: xogos populares e acrosport.
 • Carreira solidaria onde toda recadación irá destinada a un ONG centrada na infancia que vive en zonas de conflito para concienciar sobre a desigualdade entre países.

 

A YELLOW SUBMARINE!


Todos e todas nós aportamos o noso gran de area no coidado e aproveitamento sostible dos nosos mares e océanos. Por eso, os/as peques de E. Infantil, quixeron colaborar no proxecto do centro “MERGÚLLATE NO OCÉANO MÁIS AZUL”, do xeito que máis lles gusta, a ritmo dos Beatles.

A canción “The yellow submarine” serviu de excusa para aprender máis sobre o medio mariño: fish, waves, the sea, ...

Pero o noso yellow submarine non se move cun motor contaminante do fondo do mar, a enerxía que o move non pode ser máis limpa e inocente: As voces e a ilusión polos seus traballos a prol do coidado do mar.

DISFRUTA DO FONDO MARIÑO A BORDO DO NOSO YELLOW SUBMARINE!

Desfile de Entroido 2023

 O venres, 17 de febreiro, participamos no desfile de Entroido que organizamos polas rúas do centro de Ourense, xunto aos colexios do Mestre Vide e Curros Enríquez e contando coa colaboración do Concello de Ourense.

Cada colexio ía de unha temática diferente. A do noso estaba relacionada co PDI que estamos a desenvolver este curso: “Coidemos o noso mar”.

O alumnado de 1º, 2º e 6º de EP disfrazáronse de estreliñas de mar, os nenos e nenas de 3º, 4º e 5º de EP ían de buzos e o alumnado de Infantil engalanouse con escamas de peixes de cores para crear tres bancos de peixes diferentes.

O desfile foi todo un éxito debido a gran participación das familias ao longo de todo percorrido.

Distribuir contido