PDI

Memoria gráfica da biblioteca

Na seguinte ligazón tedes acceso á memoria gráfica do traballo realizado desde a biblioteca no curso 2017/2018.

Esperamos que sexa do voso agrado.

O Sueiriño: Cada latexo un pensamento

Durante este curso, 2017-2018, o Sueiriño VII impregnou de arte todos os recantos e actividades do noso cole, co proxecto documenal integrado titulado:"O Sueiriño: cada latexo un pensamento".

Seguindo as directrices marcadas pola Asesoría de bibliotecas para este curso, e continuando coa mesma metodoloxía que en anos anteriores, decidimos dedicar o noso PDI ao pensamento.

A nosa proposta presentou un proxecto cooperativo de todo o centro, que partindo da biblioteca, implicou ao alumnado por área, curso, etapa, a todos os membros do claustro, e involucrou a membros da comunidade educativa.

O traballo realizado por cada curso foi o seguinte:

 • 4º e 5º de Ed. Infantil.

 • 6º de Ed. Infantil.

 • 1º de Ed. Primaria.

 • 2º de Ed. Primaria.

 • 3º de Ed. Primaria.

 • 4º de Ed. Primaria.

 • 5º de Ed. Primaria.

 • 6º de Ed. Primaria.

 • Área de Relixión.

 • Língua inglesa.

 • Seccións bilingües.

 • Aula de apoio.

 • Aula de Ed. Física.

Hora de ler de 1º de EP

Na aula de 1º de Ed. primaria, reforzamos a lectura  empregando libros en castelán e galego. O grao de dificultade das mesmas ía en función da comprensión lectora dos alumnos.

Traballamos tanto a lectura individual como a lectura colectiva, en voz alta e de xeito encadeado, de libros como “Un baúl lleno de dinosaurios”, “A avoa non quere comer”

Fíxose un seguimento  individualizado da comprensión  lectora  e da velocidade lectora de cada un dos alumnos.

Asemade, os luns e os mércores traballamos a lectura de poesías. Dividimos o proceso en catro partes:

 1. Escoitar: neste primeiro momento os alumnos, en cada sesión, escoitaban unha poesía e despois facían un debuxo sobre a mesma.  
 2. Ler: neste momento cada día un alumno lía un poema para os seus conpañeiros. Os propios alumnos escollian os poemas que querían mostrar á aula.
 3. Rematar: nesta parte, non só, nos dedicamos á poesía se non tamén a narrativa. Presentabamos ao alumnado un conto ou un poema sen rematar e os alumnos tiñan que rematalo e decoralo con diferentes técnicas artísticas.
 4. Crear: a última parte do proceso foi a creación de poemas por parte dos alumnos, traballamos a rima e practicaron a poesía sobre as cousas cercanas a súa vida coma as estacións do ano, os animais...

En todo o proceso, respectamos a creatividade do alumnado, os seus intereses e as súas necesidades.

“Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio.“
Federico García Lorca

Aprendendo a pensar

Na área de Ed. física realizamos xogos nos que o alumnado tivera que pensar una solución para resolver un problema.

Nestas imaxes podemos observar ao alumnado de primaria intentando pasarse o aro sen soltarse das mans.

The Blue Fairy

THE BLUE FAIRY

Despois da súa visita no día das bibliotecas, na que a Blue Fairy presentounos aos seus amigos. Os máis peques do cole aprenderon xunto a ela a importancia da calma e do bo pensar.

Ademais, coñecemos a todos os seus amigos: cat, dog, rabbit, deer, bear and hedgehog. Se te fixas ben, todos eles teñen algo blue...

Serás quen de atopalo?

Subidos ao seu elephant disfrutamos dunha viaxe apaisoante polo mundo das emocións.

E a tarxeta leva agochada unha sweet surprise.

NAMASTÉ BLUE FAIRY!

Os valores na Biblia

De acordo ao PDI deste curso “A cada latexo un pensamento” e  tendo en conta que cada pensamento provoca un sentimento e unha actitude que move as nosas condutas e comportamentos, e que estes están conectados con valores, a área de relixión traballou sobre os valores na Biblia.

A materia de relixión capacita ao alumnado para adquirir unha visión integral da persoa humana e as habilidades necesarias para vivir en sociedade a través dos ensinos bíblicos, que son un conxunto de valores que incitan aos individuos para actuar de maneira correcta facendo un mundo mellor e non provocar danos a quen nos rodea.

Traballouse primeiramente coa técnica de choiva de ideas sobre o termo valor para saber que entendían e coñecían sobre este. Cada idea foise anotando para logo definir con máis precisión que é un valor e que representa no diario vivir. E para isto eles buscaron información na internet sobre o concepto de valor guiados polas súas profesoras na procura das páxinas. Tamén se traballou co libro Valores para la Convivencia de Esteve Pujol da biblioteca escolar. Como, así mesmo, cos libros Sapienciales da Biblia que son un grupo de libros do Antigo Testamento que ensinan valores e comportamentos e que axudan a reflexionar sobre a vida.

Repartíuselle ao alumnado material para traballar os distintos valores en distintas situacións e problemas tanto de índole persoal, familiar ou social, o que llespermitiu a moitos deles asocialos a determinadas condutas , que previamente non os vinculaban.

Presentáronselle distintas imaxes en papel e pantalla dixital con personalidades moi coñecidas como ser: Xesucristo, Gandhi, Martin Luther King, Teresa de Calcuta, e outros, realizando tarefas humanitarias onde eles deben describir o valor fundamental de cada situación.

Seguidamente, dialogamos entre todos, para explicar cando practican o valor comentado anteriormente na súa vida cotiá, dando exemplos das accións que deben realizar para tal labor.

Durante o desenvolvemento deste proxecto observouse que tanto a lectura dos libros Bíblicos coma as tarefas a realizar, foron unha boa fonte de motivación que os levo a realizar os traballos con moito interese, colaborando e compartindo moito entre eles, dialogando e reflexionando sobre a actividade desempeñada podendo gozar tanto os profesores coma os alumnos dun clima de harmonía e gratificación.

Galiza: Terra de moitas paisaxes

 

Acadáronse todos os obxectivos do proxecto neste nivel, levando a cabo as seguintes actividades, que se usaron tanto para a decoración da porta da clase como da cortiza da parede.

 • Para o estudo da definición da paisaxe e os distintos elementos dunha aldea, vila e cidade, realizouse un mapa topográfico, un mural na porta e cada neno fixo unha composición da aldea, cidade en plastilina.  
 • Posteriormente, para asimilar as distintas actividades das persoas dunha aldea, vila e cidade, cada neno realizou a lectura dun caderno. 
 • Construiron a maqueta dunha paisaxe con pasta de modelar.
 • Finalmente, unha lectura, resumo e ilustración do conto “A viaxe de Ulo”.

 

Pensando en equipo

O curso escolar 2017/2018, a aula de 5º de Educación Primaria decidiu centrar o seu traballo anual, dentro do PDI xeral do CEIP Manuel Sueiro “Cada latexo... un pensamento”, na temática do “Pensamos en equipo”.

O porqué deste traballo resúmese nas seguintes liñas centradas nas súas vantaxes tales como:

 • Máis motivación. O alumnado alcanza unhas necesidades de rango superior.
 • Os membros dun equipo de traballo teñen a oportunidade de aplicar os seus coñecementos e competencias, e ser recoñecidos por iso, mesturando fortalezas complementarias.
 • Maior compromiso mellorando o desempeño.
 • Máis ideas.
 • Máis creatividade e a aprendizaxe.
 • Mellora a comunicación e reduce a tensión.
 • Mellores resultados, aumentando a eficiencia e a produtividade.

Traballamos os seguintes obxectivos:

 • Construír confianza co alumando e coas actividades propostas por eles.
 • Establecer obxectivos comúns
 • Crear sentido de pertenza
 • Involucrar ao alumnado na toma de decisións
 • Buscar o entendemento entre partes
 • Impulsar a comunicación
 • Aproveitar a diversidade
 • Celebrar os éxitos do grupo
 • Favorecer o compromiso mutuo e a responsabilidade compartida

O traballo comezou a finais do mes de setembro, no que o alumnado de 5º de Educación Primaria determinou os seguintes aspectos a desenvolver durante todo o curso.

 • Concreción das normas da aula, na que indicaron as condutas que lles gustaría que non se producisen e no caso de que se producisen cal sería a súa acción para compensala.
 • Establecer o traballo anual, concretando que en cada un dos 3º trimestres se realizarían como mínimo 3 actividades grupais.

As actividades realizadas ao longo do curso foron as seguintes:

 


1º trimestre:


 

 • Día 6 de outubro: actividade grupal para celebrar o encontro coa autora Irma Ruth del Ángel.
 • Día 24 de outubro: presentación do PDI da aula de 5º de Educación Primaria que leva por título “Pensamos en equipo”.
 • 3ºSemana novembro: identificamos e coñecemos as necesidades dos nosos compañeiros/as do CEIP Manuel Sueiro.  
 • Día 20 de decembro: festival de Nadal. Interpreación da canción "Bajo el mismo sol".

 


2º trimestre:


 


3º trimestre:


 

 • 21 de marzo, Día da Poesía.
 • Semana do 19 ao 23 de marzo: día da auga e das árbores.
 • Primeira quincena do mes de abril: elaboración dun vídeo receita para o concurso “Chefs saudables”.
 • Primeira quincena do mes de maio: teatro en Bande. "Ondiñas que van e veñen".
 • Segunda quincena do mes de maio: Insua dos Poetas (21 de maio).
 • Primeira quincena do mes de maio: elaboración dos programas didácticos co programa “Kahoot”
 • Última quincena do mes de maio: presentación das noticias relevantes no “Ceip Manuel Sueiro” no Telexornal “Sueiro Telediario”.

Como conclusión, destacar que cando as persoas traballan en equipo, é indiscutible que se melloran os resultados. A valoración do traballo en equipo foi en aumento ata o punto de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son protagonistas.

A Frauta Máxica

Os nenos de cuarto de Ed. Primaria realizamos no PDI de centro, un traballo sobre Wolfgang Amadeus Mozart e unha das súas obras “A frauta Máxica”.

No primeiro trimestre pescudamos sobre a vida de Wolfgang Amadeus Mozart  e a partires de aí realizamos un mural infográfico para a porta da nosa clase que serviu de información para toda a comunidade educativa.

Coñecer a  cidade onde naceu e situala en Europa : Salzburgo- Austria e Viena cidade onde morreu.

No segundo trimestre investigamos sobre a súa obra “A frauta Máxica” realizando as seguintes actividades:

 • Escoitar e volver a contar a historia da Frauta Máxica.
 • Identificar as personaxes principais desta ópera e relacionámolas con cada tipo de voz.
 • Interpretamos varios fragmentos da opera.
 • No Entroido disfrazámonos das personaxes da Ópera.

 

 

Por que morren tantos peixes?

 

POR QUE MORREN TANTOS PEIXES?

Na aula de 3º de Ed. Primaria, fixemos as seguintes preguntas Que?, Quen?. Como? e Por que?

Estas foron as preguntas que deron inicio ao noso traballo no PDI. No mural que representaba o noso proxecto reflectimos de forma gráfica a resposta ás mesmas.

Estudamos  neste curso a contaminación de rios e mares e tratamos de dar explicación a estas, e outras preguntas. Sabemos o  que podemos facer individualmente, nas nas nosas casas, para evitala.

Estivo presentes en  todalas areas do curriculo de 3º de primaria  e nas distintas actividades  levadas  a cabo.

Partimos dos coñecementos previos do alumando e acadamos os seguintes obxectivos:

 • Coñecemos os compoñentes que contaminan os rios e mares.
 • Distinguimos a contaminación natural da provocada polo ser humano.
 • Coñecemos algunhas consecuencias da contaminación nos animais e nas plantas.
 • Coñecemos algunhas consecuencias da contaminación no ser humano.
 • Recoñecemos  a importancia da conservación dos ecosistemas.
 • Buscamos solucións para reducir ou evitar a contaminación
 • Coñecemos as repercusións da contaminación na nosa saúde.

Ao longo do curso, as principais actividades realizadas foron as seguintes:

 • Realización dun mural representando os efectos da contaminación de mares e ríos.
 • No mes de febreiro traballamos a canción de Paco Nogueiras e cantámola no desfile de Entroido do colexio.
 • Obra de teatro inédita, "Ondiñas que veñen e van", creada pola nosa titora, coa que participamos nos XXIII Encontros de teatro en Bande e que tamén representamos na biblioteca do noso centro.

Distribuir contido