PDI

Produtos de tempada

Durante o mes de xuño de 2022 o alumnado de 5º de Educación Primaria afondou no estudo dun consumo responsable e con produtos de tempada para o cal seleccionaron as froitas de tempada : cirolas, frambuesas, sandía, melón, mazás,... e así como os produtos que recolleu o alumnado de 2º de Educación Primaria no horto escolar do CIFP Portovello.

 1. Traballo con conceptos relacionados coa eficiencia enerxética.
  • Produtos de tempada. 
 2. As actividades que se levaron a cabo foron as seguintes:
  • Coñecer os productos de tempada.
  • Axudar a recolectar o plantado polo alumnado de 2º de Educación Primaria.
 3. Realización de carteis informativos sobre o consumo de produtos de tempada.

Aniamigos, sempre ao noso carón

Neste curso, o P.D.I. do centro ten como lema O SUEIRIÑO A DIVERSIDADE RESPECTA, TRABALLEMOS XUNTOS A PROL DO PLANETA! e céntrase na temática medioambiental e dende a aula de primeiro desenvolvémolo centrándonos na necesidade de educar aos cidadáns desde pequenos para favorecer o desenvolvemento dunha conciencia ecolóxica que lles leve a comprender a estreita interrelación que existe entre os animais e as persoas, e a necesidade de coidalos e protexelos para contribuír a unha sociedade máis sostible e habitable para todos. Desta forma favorécese o desenvolvemento integral do alumnado e impúlsase a súa vinculación e compromiso co coidado e protección da contorna natural e os seres que o habitan, así pois xurdiu “ANIAMIGOS: sempre ao noso carón”

Obxectivos xerais

 • Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado.
 • Deseñar e poñer en marcha iniciativas que favorezan a aprendizaxe de valores de respecto, empatía e responsabilidade no coidado dos animais.
 • Promover novos modelos de relación baseados no coidado e protección dos animais.

Obxectivos específicos

 • Coñecer as características e beneficios que os animais achegan á vida das persoas.
 • Describir as sensacións que experimenta o alumnado ao tomar contacto cos animais.
 • Identificar as accións positivas emprendidas polos seres humanos cos animais.
 • Valorar o trato negativo que algunhas persoas deparan aos animais.
 • Coñecer e implicarse no coidado dun animal de maneira responsable.
 • Relacionarse e interactuar con animais de maneira  empática e respectuosa.
 • Representar, a través de dramatizacións, características e vida de diferentes animais.

Contidos:

 • Relación dos animais co medio.
 • Accións para o coidado do medio.
 • Nocións de coidado de animais de compañía.
 • Observación e identificación de animais.
 • Identificar características dos animais
 • Animais en perigo de extinción.

Contribución ás competencias básicas e transversais e competencias claves da unión europea

O desenvolvemento desta unidade contribuirá ao desenvolvemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial as competencias sociais e cívicas (CSC) xa que implica coñecementos que permitan comprender e analizar condutas e procesos de cambio. Tamén inclúe manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores compartidos necesarios, neste caso sobre o medio e os animais.

Temporalización

 • Durante todo o curso en sesións de 50 minutos, unha por semana.

Metodoloxía

Traballaremos a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, para que o alumno sexa capaz de construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiarémonos na maioría das actividades de soporte visual, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral, axustándonos ás características do alumnado.

Criterios de avaliación

 • Coñecer o medio.
 • Recoñecer animais e as súas características.
 • Entender a necesidade do coidado do medio como hábitat de todos.
 • Identificar os coidados de animais de compañía.
 • Recoñecer os animais en perigo de extinción.
 • Valorar a importancia do medio.
 • Indicadores de logro ou desempeño
 • Diferencia os bens achegados por distintos animais.
 • Identifica a cada animal polo son que emite.
 • Distingue a pegada de diferentes animais.
 • Identifica as características de distintos animais.
 • Describe as sensacións que experimenta ao tomar contacto cos animais.
 • Recoñece as accións positivas emprendidas polos seres humanos cos animais e o medio.
 • Valora  criticamente os malos tratos animais.
 • Recoñece os diferentes coidados que necesita cada animal.
 • Relaciónase e interactúa cos animais e o medio de maneira empática e respectuosa.
 • Representa, a través de dramatizacións, características e vida de diferentes animais.

As actividades realizadas ao longo do curso foron as seguintes:

1º trimestre

 • Presentación de “Aniamigos”. Nesta actividade o alumnado coloreou o debuxo representativo do traballo que vamos a levar a cabo este curso.
 • Choiva de ideas. Nesta actividade entre todos os alumnos fixeron unha choiva de ideas sobre os animais e o que saben, así como que máis cousas lles gustaría saber sobre eles para así traballar desde o seu centro de interese.
 • Animais domésticos. Nesta actividade falamos das diferencias entre animais domésticos e salvaxes e centrándonos nos de granxa vimos algunhas características sobre todo alimentación e reprodución.
 • Xogo das parellas. Nesta actividade xogamos a buscar as parellas agochadas nunhas cartas sobre os animais de granxa.
 • Coidados dos animais de compañía. Nesta actividade falamos e puxemos en común os coidados que necesitan as mascotas que podemos ter con nós na casa, para concienciarnos que dependen de que os coidemos e elaboramos unha serie de “coidados a seguir”.
 • Debuxamos a nosa propia granxa. Nesta actividade para rematar este apartado de animais de granxa, os nenos debuxaron a súa propia granxa cos seus animais.

2º trimestre

 • Animais mariños. Nesta actividade afondamos sobre os coñecementos que tiñan os alumnos sobre animais mariños e vimos que características presentan.
 • Bingo mariño. Nesta actividade o alumnado xogou a un bingo sobre animais mariños para traballar de forma lúdica o vocabulario.
 • Animais dos polos. Nesta actividade o alumnado descubriu algúns animais do polo e as características que teñen para vivir nestas zonas.
 • Creamos os nosos propios polos. Nesta actividade o alumnado fixo os polos con un par de experimentos e tamén fixo os animais que habitan neles con pasta de modelar.
 • Animais do deserto. Nesta actividade o alumnado reflexiona sobre os animais que viven no deserto así como nas diferencias que teñen con outros animais doutras zonas xa vistos.
 • O dromedario. Nesta actividade o alumnado centrouse en aprender vocabulario e características propias deste animal.

3º trimestre

Para este terceiro trimestre quixemos centrarnos nos animais en perigo de extinción e para iso levamos a aula varios libros sobre o tema para que os nenos os puideran consultalos. Os libros son os seguintes:

 • ¿Nos ayudas? ¡Salvemos a los animales en peligro de extinción! Autora: Grete Garrido.
 • Animales en peligro de extinción explicados a los niños. Autores: Sandrine Sihol y Gaelle Guerive.
 • Cuentos sortos de animales en peligro. Autor: Jordi Sierra i Fabra.
 • Amigos asombrosos en peligro: Abecedario de animales en peligro de extinción.

Actividades:

 • Lectura de “¿Nos ayudas? ¡Salvemos a los animales en peligro de extinción!” Autora: Grete Garrido. Nesta actividade o alumnado vai lendo cada semana sobre un animal en perigo de extinción do que despois fan un debuxo.
 • Mapamundi. Nesta actividade o alumnado vai colocando sobre o mapamundi os animais sobre os que vamos lendo.
 • Reflexión final sobre a importancia dos seres vivos. Nesta actividade pretendemos reflexionar sobre os animais e a súa importancia para nós e como debemos coidalos.

Avaliación:

Foi continua, baseada na observación diaria, mediante a recollida de datos segundo un rexistro de ítems.

Como conclusión, destacar a importancia que teñen os animais no medio así como para o coidado desde e a importancia de formar a os alumnos como futuros cidadáns responsables no coidado e respecto cara eles.

Outra victoria do Cid: 1º Premio no concurso do exército

A lenda do Cid Campeador medra con nós.

O traballo “DE BASE A BASE E LEO PORQUE ME TOCA”, acadou o pase á Fase Nacional, tras quedar gañadores, por segundo ano consecutivo, na Fase Rexional dos premios do “Concurso de enseñanza Escolar Ejército de Tierra 2022”.

Foi un duro traballo desenvolvido polo alumnado de 3º E.P., no que pasamos dos pingüinos da Antártida ao noso pasado mais remoto nas serras de Atapuerca, camiñando tras os pasos do Cid Campeador e poñendo un énfase especial no coidado do medio ambiente como envoltorio de todo elo.

Damos as grazas ás mulleres e homes da Base Cid Campeador, así como a todas as persoas que de xeito desinteresado nos apoiaron no proxecto.

NORABOA, MINI-CAMPEADORES!

Coidemos da nosa vida, coidando do medio ambiente

Neste curso, o P.D.I. do centro tivo como tema central “O Sueiriño a diversidade respecta… Traballemos xuntos a prol do planeta”.

Desde o curso de 2 º de Educación Primaria centrámonos na concienciación e no respecto cara o medio ambiente, que titularemos: “Coidemos da nosa vida, coidando do medio ambiente”. Tratamos de partir dos alumnos, do particular (coidar de min) ao máis global (coidar do meu entorno), permitindo así ao alumnado ampliar a súa visión sobre o que é o concepto global de saúde (prevención).

Partimos da lectura do libro de Naturizo. Un conto ilustrado que nos fala da importancia de coidar e respectar o noso contorno e, por suposto, da importancia da amizade.

O seu protagonista é un ourizo cacho que vive, cos seus amigos e amigas, na Serra de San Mamede, en pleno macizo central ourensán. De carácter medioambiental, atopamos mil e unha historias das aventuras de Naturizo pola serra e máis alá. Abordamos diferentes temáticas con valores medio ambientais. É un ourizo moi activo que vive mil aventuras cos seus amigos, emocionantes historias que transmiten valores como o amor pola natureza, a amizade e o coñecemento das tradicións.

Quixemos transmitir aos máis cativos o amor pola natureza, xunto con valores como a amizade ou o coñecemento das nosas tradicións.

OBXECTIVOS:

 • Coñecer o concepto do medioambiente.
 • Concienciar o alumnado e a comunidade educativa sobre a  importancia do coidado do medioambiente, para actuar de xeito responsable no medio no que viven.
 • Sensibilizar sobre o coidado do medioambiente.
 • Recoñecer os elementos básicos do medio físico: o aire e a agua. Uso responsable da auga na vida cotiá.
 • Recoñecer os elementos contaminantes do contorno que perxudiquen ao medioambiente e a nosa saúde.
 • Aumentar o vocabulario a través do texto do conto e de xogos.
 • Desenvolver actitudes positivas cara o mantemento da saúde.
 • Coñecer a regra das catro Rs: Reducir, Reutilizar, Reciclar e Recuperar.

Resumo das actividades realizadas ao longodo curso:

 • Lectura do conto
 • Coloreamos a Naturizo.
 • Traballamos a comprensión do conto.
 • Realizamos un maio con materiais de reciclaxe.
 • Elaboramos a Amelia con materiais de refugallo.
 • karaoke polo medio ambiente. Ligazón ao karaoke.
 • Cramos un  tres en raia ecolóxico e xogamos con el.
 • Debuxamos ás nosos personaxes favoritas do conto.
 • Dramatización do conto. Dramatizamos o conto, para despois realizar unha pequeña obra de teatro improvisada, para que os nenos aprendan a expresarse e a actuar en público, no que elixirán que personaxe queren ser.
 • Creamos a personaxe favorita con plastilina.
 • Conseguimos o noso carné de naturvixiantes.

Os superrecicladores do Sueiro

Partimos da colección “Nuestro Planeta está en peligro” que consta de tres contos: “Nanook aventura en el Ártico”, “Toco la selva herida”  e “Sathu un paraíso inundado”. Tres historias para sensibilizar aos  nenos e nenas dos grandes problemas ecolóxicos actuais.

Traballamos cada trimestre un conto,  facendo debuxos sobre cada un , preguntas sobre cada conto que se desenvolvía en paisaxes e ambientes moi distintos.

A continuación resumimos as principais actividades realizadas ao longo do curso sobre este proxecto:

 • Cada clase de infantil elaborou unha árbore reciclando caixas  de cartón , que vai cambiando segundo a estación.
 • Primeiro foi un castiñeiro decorado con follas e castañas ,durante o inverno con luvas e copos de neve,  e agora e unha árbore con flores  de primavera que pintaron eles.
 • Elaboraron contenedores  con  caixas de cartón  pintándoas con distintas cores para reciclar as merendas que  traen o cole.
 • Aproveitando a festividade do Samaín fixeron monstruos e cabazas reciclando bricks de leite, e botella de plástico de auga.
 • O Magosto celebrouse facendo xogos populares  e os de infantil ademais de participar  fixeron un tragacastañas  cunha caixa de zapatos.
 • Memorizaron a canción “Reducir, reciclar e Reutilizar” e gravamos un vídeo bailando e cantando todos os nenos e nenas de infantil, có símbolo da reciclaxe na cabeza .
 • Para Nadal fixemos  adornos para a árbore  recortando e pintando  caixas de cartón en forma de bola ca súa fotografía dentro  que cada neno levou para súa casa cos traballos do primeiro trimestre.
 • Aproveitamos tamén o día da Paz para traballar o conto de "Wangari y los árboles de La Paz” que foi un dos seus contos favoritos  e fixeron debuxos  sobre o conto.
 • Para o entroido participaron recortando algunhas pezas do disfraz  mais sinxelas que puidemos aproveitar con cachiños de goma Eva e outros materiais sobrantes de outros traballos e cursos inclusive, tamén decoramos as aulas cos anacos sobrantes do noso disfraz e fixemos antefaces con cartóns que re utilizamos do material do cole.
 • Construímos sementeiros con distintas sementes e landras da sobreira que está o lado do Colexio e que recollían cando facíamos o “Móvete 15” ao redor do Colexio.
 • Construíron instrumentos musicais, con  materiais de desfeito como ovos kínder e rolos de papel hixiénico, e papeis de diversas texturas.
 • Ademais para a primavera usando os rolos do papel hixiénico, fixemos flores pintadas de diversas cores, e ca súa foto para decorar a árbore do tempo. Unha colmea con panais, feito con unha caixa de cartón e diversos anacos de cartóns que re utilizamos, para traballar o proxecto do coñecemento do mundo das abellas, e para a actividade de traballar o coñecemento dos pintores ourensáns, no que fixemos as súas obras de arte, con cartóns, papeis de refugallo, pólas de árbores, carrabouxos, etc...

ALOHA COURTNEY!

Hoxe foi un gran día para nenas e nenos de 3º E.P. porque recibimos a visita de COURTNEY, nada en HAWAII.

O noso proxecto vai aos poucos, mandamos unha message in a bottle que chegou á illa de MOLOKA, responderon dous nenos/as da illa, Nahele and Kailane, e agora recibimos esta visita tan especial.

Temos que dar as grazas ao auxiliar de conversa, Tobías, que nos axudou na xestión desta visita.

Foi unha experiencia maravillosa, amosounos fotos, explicounos curiosidades, respondeu ás nosas preguntas, ..., e deulle sentido á expresión “espírito ALOHA”.

Estaba na nosa idea recibila cun LEI de hibisco, pero non fomos quen de atopar toda a flor que necesitabamos, pero amosando o “espírito SUEIRO”, agasallámola cunha orquídea, flor tamén hawaiana.

MAHALO!

Obradoiro sobre as abellas

O 11 de maio apicultor José Bailón que tamén é profesor en Ourense, realizou na sala de usos múltiples do noso cole un obradoiro sobre a cría das abellas no que aprendemos moitas cousas sobre elas, sobre todo, a distinguilas das avespas, e sobre os produtos que nos ofrecen e os beneficios que aportan a nós e á natureza.

O obradoiro foi impartido de xeito moi práctico e puidemos ver como é unha colmea `por dentro, manipular con distintos aparellos que usan os apicultores e ver, realment,e como é a cera, o propolio, a mel, a xalea real…

Pasámolo xenial ao temo que aprendemos cousas novas!

Wild, Wild World

 

Reporteiros/as do SUEIRO percorren todos os países do mundo onde atopan animais extraordinarios no seu hábitat natural e os/as máis intrépidos son os naturalistas de 3ºE.P.

Non importa se é un flamingo, un owl, unha snake, un deer, un monkey, un elephant, un crocodile, un tiger, un lion, un hippo, un hedgehog...  Cando se trata de animals, todos merecen o noso coidado e o do medio no que viven.

E coa axuda do auxiliar de conversa, Tobias, preparamos un documental, sempre ao noso xeito, para a canle  do cole sobre animais.

Se queredes disfrutar de xogos e curiosidades sobre animais e medioambiente, tendes acceso no enlace https://kids.nationalgeographic.com/

SAVE THE EARTH!

DesenlixARTE

Ao longo do curso escolar 2021/2022, tendo como tema central o coidado do medio ambiente, a aula de 4º de Educación Primaria desenvolveu o proxecto “DesenlixARTE”. O proxecto realizouse ao longo de todo o curso, habitualmente na sesión de plástica (1 sesión semanal), malia que en certas ocasións, o tempo estendeuse a algunha outra sesión.

Con este xogo de palabras pretendeuse que o alumnado fose quen de amosar actitudes de respecto a prol do medio ambiente sendo conscientes do lixo que xeramos e vendo, que na maior parte das ocasións, o que consideramos “lixo” pode ter moitas utilidades e pode ter unha segunda oportunidade para converterse en arte.

Polo tanto, o obxectivo xeral deste proxecto foi elaborar traballos de investigación nos que o alumnado, ademais de indagar cuestións relacionadas co medio ambiente e co seu coidado, se familiarizara cos mecanismos de busca de información e traballo intelectual empregando diferentes recursos documentais, tanto da biblioteca escolar como da biblioteca de aula.

Entre os obxectivos propostos ao inicio de curso, traballáronse os seguintes:

 • Coñecer o concepto de desenvolvemento sostible e  a súa importancia a través da educación ambiental.
 • Traballar de forma ampla a reciclaxe e a clasificación dos diferentes tipos de residuos: coñecer os conceptos de redución, reutilización, reciclaxe e recuperación.
 • Empregar os colectores de clasificación do lixo.
 • Empregar diferentes técnicas e materiais en desuso para darlles unha segunda vida e convertelos en obras de arte.
 • Desenvolver actitudes de respecto, protección e conservación do medio ambiente.

Polo que respecta aos contidos, desenvolvéronse:

 • O uso de diferentes textos para a procura de información e utilización da mesma como fonte de aprendizaxe e de lecer.
 • A identificación de cambios observables que se producen nos seres e na contorna máis próxima.
 • A valoración da biodiversidade e o interese pola súa conservación.
 • A intervención humana no medio.
 • A contaminación e o cambio climático.
 • A curiosidade por coñecer as posibilidades plásticas dos diferentes materiais.
 • A interpretación da información.
 • O uso responsable de ferramentas, materiais e espazos.

En canto á metodoloxía empregada, pretendeuse que o alumnado fose protagonista das súas aprendizaxes, favorecendo os intercambios comunicativos, a escoita activa de distintos puntos de vista, potenciando a autonomía e poñendo en valor as virtudes individuais.

Ademais, favoreceuse a posta en marcha de diferentes tipos de agrupacións para traballar: traballo individual, traballo en parella, traballo en pequeno grupo e traballo con todo o grupo clase; sempre fomentando os intercambios orais.

Para iso, utilizouse unha gran variedade de materiais e en distintos soportes (escrito, dixital, audiovisual) e dando prioridade sempre á expresión oral co fin de desenvolver no alumnado actitudes adecuadas para enfrontarse ao acto comunicativo.

Por último, cómpre destacar que sempre se pretendeu facer un traballo contextualizado – non só respecto á temática do P.D.I.- tendo en conta os intereses do alumnado e os contidos que foron traballando na aula ao longo de todo o curso.

A través do proxecto contribuíuse á adquisición das competencias clave e, especialmente, ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, posto que os coñecementos desenvoltos e a aplicación dos mesmos por parte do alumnado na súa vida diaria, proporcionóullelas estratexias necesarias para favorecer e potenciar actitudes relacionadas co consumo responsable e co coidado do medio ambiente; estratexias imprescindibles para o seu desenvolvemento e a súa participación social. Contribuíu ademais ao desenvolvemento e adquisición do resto das competencias:

 • Comunicación lingüística (CCL): comprender  e expresar mensaxes de información xeral e de contido específico empregando a lingua con propiedade. Reflexionar sobre o funcionamento da lingua e apreciala como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe en contextos diversos.
 • Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento para analizar, de forma individual ou grupal, cuestións científicas e tecnolóxicas. Coñecer e valorar as interaccións da ciencia e a tecnoloxía coa sociedade e o medio ambiente con atención particular aos problemas aos se enfronta hoxe a humanidade, destacando a necesidade de busca e aplicación de solución que permitan avanzar cara lograr un futuro sostible.
 • Competencia dixital (CD): obter información sobre temas científicos empregando as tecnoloxías da información e  a comunicación e  empregar os recursos didácticos dixitais que estean ao alcance para obter información.
 • Aprender a aprender (CAA): adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento para analizar, individualmente o en grupo, cuestións científicas e tecnolóxicas, favorecendo a posta en práctica de técnicas para aprender, organizar, memorizar e recuperar a información.
 • Competencias sociais e cívicas (CSC): valorar os hábitos sociais relacionados co consumo e co coidado do medio ambiente, contribuíndo á súa conservación.
 • Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): ensinar a tomar decisións, a planificar e xestionar proxectos de traballo transformando ideas en acción, afrontando problemas e aprendendo dos erros.
 • Conciencia e expresións culturais (CCEC):  coñecer outras culturais e sociedades ou formas organizativas diferentes para desenvolver actitudes de respecto pola cultura propia e pola dos demais.

Polo que respecta ás actividades realizadas, cómpre sinalar que todas as actividades estaban encamiñadas e relacionadas co fomento da expresión plástica. Ademais, todas as obras de arte realizadas, estaban relacionadas cos contidos de ciencias da natureza, o que nos permitiu facer versións de cadros famosos. Polo tanto, ademais dos contidos traballados na aula, o alumnado foi descubrindo e recoñecendo artistas de renome, valorando as súas creacións e axudándose de elementos reciclados ou de “lixo” para facer as súas versións. As actividades ou obras creadas foron as seguintes:

1º trimestre

 • Los girasoles de Van Gogh (as plantas)
 • La vis de Henri Matisse (as plantas)
 • El hijo del hombre de Magritte (as plantas)
 • Cabaza de Yayoi Kusama (Samaín)
 • Adornos de Nadal
 • Árbore de Nadal

2º trimestre

 • Máscara de peliqueiro (Entroido)
 • Disfraz (Entroido)
 • Mural de Keith Haring (os sentidos)
 • Maqueta do relevo de España (o relevo)

3º trimestre

 • Retrato cubista de Picasso (órganos dos sentidos)
 • Retrato cubista de Picasso (cara)
 • Mural de Keith Haring (aparato locomotor)
 • Mural de Keith Haring (órganos dos sentidos)
 • El verano 1563 de Giuseppe Arcimboldo

 

Luuume, a contada. Encontro coa autora.

O venres 6 de maio achegouse ao noso centro Andrea Freire, a autora de Luuume!, ilustrado por Laura Miranda Moreno e publicado por Antela Editorial, para facer a contada da historia de Misto, que está sempre enfadado, e que previamente traballaramos no Club de lectura de cuarto de Ed. Primaria ao longo do mes de abril.

Misto, cando sente rabia e malia que o intenta, non consegue controlarse. De feito, cada vez que o embarga a ira, acéndese e prende a chispa.

Tanto a súa familia (mamá Pinza e papá Tapón) como as súas amizades (Mestra Nobelo, Resorte, Botón e Parafuso) tentan axudalo, pero mentres Misto non sexa quen de xestionar a súa ira, non poderá autocontrolarse e gozar.

Despois da contada, Andrea realizou un obradoiro de relaxación mediante exercicios de respiración, ofrecéndolles aos rapaces ferramentas para o autocontrol.

Para finalizar, e en consonancia co PDI deste ano, fixeron ao protagonista do conto con materiais de aproveitamento.

Distribuir contido