Hora de ler de 2º de Ed. Primaria

Para conseguir acadar os obxectivos propostos no proxecto lector empregamos unha metodoloxía participativa na realización das diferentes actividades programadas, entre as que destacamos:

  • Cada semana os alumnos van a biblioteca escolar, coñecen as  normas e a utilización do préstamo(seleccionan un conto… e cumprimentan a súa ficha  bibliográfica)
  • Utilizáronse as mochilas viaxeiras ao  longo do curso (elixindo dous libros, un  en castelá e outro en galego, unha revista e un caderno)
  • No noso horario lectivo temos a “ Hora de  ler”, un tempo de lecer diario, coa lectura tanto   en lingua   galega como en castelá para o cal fixemos a seguinte actividade:
  • Lectura  individual do conto “Mercedes quiere ser  bombera” e   un coloquio  sobre as distintas  profesións.
  • Lectura de distintos libros, contos propostos tanto a nivel individual  ou colectivo.
  • Realizar comprensións lectoras dun  texto  dado.