HORA DE LER. 5º EDUCACIÓN PRIMARIA.

hora

HORA DE LEER:
A  hora de ler realízase todos os días, de 12:00 a 12:20 horas e a súa configuración está deseñada polo titor José Manuel Rego García (3 sesións) e por Mª Pilar Iglesias Gómez (2 sesións).
No curso escolar 2023/2024, a hora de ler, realizouse todos os días en horario de 12:00 a 12:30 horas, tendo como obxectivo espertar e realzar o gusto e o pracer por ler en tempos de lecer a través do Club de lectura Leo e releo con Leo.
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/taxonomy/term/246
Obxectivos:
•    Desenvolver o hábito lector.
•    Traballar as competencias clave, principalmente: Comunicación Lingüística, Aprender a aprender, Conciencia e expresións culturais e Social e cívica.
•    Compartir as nosas lecturas con outras persoas.
•    Promover a lectura como fonte de diversión e aprendizaxe.
•    Mellorar a través da lectura, o vocabulario, a comprensión lectora e a expresión oral e escrita.
•    Coñecemento de persoas escritoras e obras literarias galegas.
•    Fomentar o traballo en equipo a través da biblioteca escolar.
Actividades.
•    Ler o conto en distintas versións (lectura en voz alta e en voz baixa)
•    Dramatizar algún episodio do conto.
•    Colorear debuxos do conto.
•    Escoitar o conto.
•    Traballaremos coa prensa analizando noticias. Miraremos, asemade, como a mesma noticia pode ser interpretada de diferentes xeitos dependendo da persoa que a lea.
•    Traballar teatro.
Temporalización.
Na hora de ler, que se realizou todos os días  utilizáronse os seguintes libros:

1º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

•    LIBRO 1º: “Mi nombre es Skywalker” de Agustín Fernández Paz da editorial SM.
O libro foi traballado nos meses de setembro e outubro do curso escolar 2023/2024 centrado na invisibilidade da xente pobre. https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2338
•    LIBRO 2º: “Delfines amigos” de Mary Pope Osborne da editorial Sm. 
O libro foi traballado en outubro e novembro do curso escolar 2023/2024 contando a importancia do medio ambiente, a lectura dos libros e as bibliotecas. https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2357
•    LIBRO 3º: “Los hombres no pegan” de Beatriz Monco e Mabel Pierola da editorial Bellaterra.  
O libro foi traballado no mes de novembro do curso escolar 2023/2024 e conta a historia dunha familia na que observan a existencia da violencia de xénero na casa dun amigo. https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2385

2º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

•    LIBRO 4º: “Segredos Soterrados” de Alba de Evan e Xabier Domínguez da editorial Xerias.
O libro foi traballado nos meses de xaneiro e febreiro e conta a historia de Lois que viaxa coa súa familia a pasar outro verán en Ribadeo. https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2386

•    LIBRO 5º: A nena do vestido de flores de Manuel Fontemoura da editorial Aira.
O libro foi traballado nos meses de febreiro, marzo e abril e conta a historia de Dania unha nena TEA.
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2454

3º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

•    LIBRO 6º: O destino de Kameko de Abel Alves da editorial Aira.

O libro foi traballado no mes de maio de 2024. Con este libro intentamos iniciar ao alumnado no mundo co cómic en galego e nunha temática como é o mundo oriental, como é Xapón que tanta curiosidade lle produce.

•    LIBRO 7º: La puerta secreta del mueso del Prado escrito por José María Plaza e editado pola Editorial EDEBÉ.

O libro foi traballado ao longo de todo o curso 2023/2024. Con este libro intentamos iniciar ao alumnado dos museos, cocretamente no do Museo do Prado.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2493

 

hora