Hora de ler

Fomentando o gusto pola lectura en primeiro de educación primaria

A implantación da “Hora de ler”, e unha actividade diaria que realizamos todos os días entre as 12:00 e as 12:20 horas. O obxectivo desta iniciativa é fomentar o amor pola lectura e desenvolver no alumnado as competencias literarias.

A "Hora de ler" foi unha actividade estruturada na que o alumnado tiña un tempo dedicado exclusivamente á lectura. Neste período promoveuse a lectura autónoma e achegáronse diversos materiais de lectura adecuados á idade e ao nivel do alumnado xa que este, nun principio, era moi heteroxéneo.

Obxectivos:

 • Fomentar o gusto pola lectura dende pequenos.
 • Desenvolver habilidades de lectura independente no alumnado.
 • Mellorar a comprensión lectora e o vocabulario.
 • Estimular a imaxinación e a creatividade mediante a lectura.

Metodoloxía:

 • Selección de materiais de lectura: Proporcionáronse libros, revistas, contos e outros recursos axeitados para o alumnado de primeiro.
 • Espazo de lectura: Creouse un recanto de lectura na aula, cun ambiente acolledor e cómodo, para que o alumnado se sentise cómodo na lectura.
 • Fomento da lectura autónoma: animouse ao alumnado a escoller os libros que máis lles interesaba e a ler de forma autónoma durante a actividade.
 • Participación do profesorado: O profesor estivo presente durante a actividade para ofrecer orientación e apoio individualizado ao alumnado, así como para fomentar o debate e o intercambio de ideas sobre os libros lidos.
 • Outras actividades realizadas:

Resultados:

 • Aumento do interese pola lectura: o alumnado mostrou un maior entusiasmo pola lectura ao longo do curso, manifestando interese pola selección de libros e compartindo as súas experiencias cos seus compañeiros e compañeiras.
 • Mellora da comprensión lectora: Observáronse importantes avances nas habilidades de comprensión lectora do alumnado, así como na súa capacidade para extraer información relevante dos textos.
 • Ampliación do vocabulario: o alumnado incorporou novas palabras e expresións ao seu vocabulario mediante a lectura regular.
 • Estimulación da imaxinación e da creatividade: a lectura de diversos xéneros literarios permitiu ao alumnado desenvolver a súa imaxinación e creatividade, así como explorar diferentes mundos e realidades.

Conclusións:

“A hora de ler” resultou ser unha actividade exitosa para fomentar o amor pola lectura e desenvolver as competencias literarias no alumnado de primeiro de educación primaria. O aumento do interese pola lectura, a mellora da comprensión lectora e a ampliación do vocabulario evidenciaron os beneficios desta iniciativa.

Recoméndase seguir fomentando a lectura como práctica habitual na aula, xa que contribúe ao desenvolvemento integral do alumnado e ao enriquecemento da súa formación cultural e lingüística.

O meu primeiro principiño

No último trimestre de curso acercamos ao alumnado de 1º e 2º de educación primaria ao que significa pertencer a un club de lectura.

Para elo, escollemos unha versión do Principiño adaptada para primeiros lectores. O libro titúlase “La historia del Principito” e está publicado pola editorial SM e nel aparecen ilustracións do libro orixinal.

Para acercar aos membros do club ao principiño, primeiro fixemos unha ambientación da obra e posteriormente explicamos a vida e obra do seu autor a través da seguinte presentación.

Durante os meses de abril e maio fomos realizando a lectura colectiva dos diferentes capítulos. Ao rematar cada capítulo recapitulabamos sobre o lido e iamos cubrindo a guía de lectura que elaboramos desde o equipo de biblioteca para facilitar a súa comprensión.

Unha vez rematada a lectura colectiva levaron o libro para as súas casas e compartir así a lectura final coas súas familias.

No mes de xuño realizamos un concurso de animación á lectura no que participou todo o alumnado de 1ºe 2º de educación primaria. Na galería de imaxes podedes observar o seu desenvolvemento. Fixemos 4 equipos de 5 compoñentes e o resultado final foi moi igualado xa que o coñecemento da trama do libro era moi completa.

Todas as personas participantes no club de lectura recibiron un pequeno agasallo cmo recoñecemento ao traballo realizado ao longo de todo o trimestre. Os equipos gañadores recibiron, a maiores, un diploma que pon e valor o seu coñecemento sobre o Principiño.

Por último, para rematar as sesións de lectura deste curso realizamos un kahoot! con preguntas sobre este libro onde a maioría do alumnado participou de forma individual.

Na última semana de curso realizamos un obradoiro STEM onde o alumnado se aproximou a creación de circuítos simples de electricidade. Algúns dos participantes optaron por realizar un circuíto de electricidade a partir dunha escena do libro.


RECURSOS EDUCATIVOS PARA TRABALLAR O LIBRO


Hora de ler en 3º de Ed. primaria

No curso escolar 2022/2023, a hora de ler, no 3º curso de Primaria , realizouse todos os días en horario de 12:00 a 12:20 horas, tendo como obxectivo prioritario Contribuír ao fomento do gusto pola lectura.

A configuración da hora de ler estivo deseñada polo titor D. José Antonio Regal Vázquez , centrándose nos seguintes obxectivos.

Obxectivos:

 • Mellorar a lectura (comprensión e expresión lectora).
 • Afianzar valores (amizade, verdade, respecto, empatía,...) .
 • Favorecer a expresión plástica.
 • Coñecer algo sobre os distintos tipos de texto.
 • Coñecer e aceptar a propia identidade.
 • Valorar a amizade e o compañeirismo.
 • Ampliar o vocabulario a través dos contos.
 • Actuar con autonomía na  vida cotiá e nas relación de grupo.

Actividades.

 • Ler o conto en distintas versións (lectura en voz alta e en voz baixa)
 • Dramatizar algún episodio do conto.
 • Colorear debuxos do conto.
 • Escoitar o conto.
 • Participación no CONCURSO DE ANIMACIÓN Á LECTURA que tiveron lugar ao remate da lectura de cada un dos libros elixidos a tal efecto.

Temporalización.
Na hora de ler, que se realizou todos os días  utilizáronse os seguintes libros:

1º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • NO CORAZÓN DO BOSQUE de Agustín Fernández Paz.

Raquel ten nove anos e vive na cidade. Un día vai coa súa clase de excursión ao bosque das Fragas do Eume. De regreso na casa, descobre abraiada que se lle coou na mochila un ser vello e diminuto. É Derdrín, un trasno de máis de trescentos anos, que habitaba na fraga e non quería pasar o inverno só. Dille á nena que unicamente precisa conversación e algo de comida. Raquel acepta que se converta no seu hóspede secreto e ofrécelle para durmir a caravana das bonecas.
Unha historia tenra e cargada de humor, que reivindica a necesidade da fantasía e, tamén, a importante función que cumpren os antigos mitos en calquera sociedade.

2º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • DESDE O CORAZÓN DA MAZÁ  de Xoan Farias.

O libro é unha colección de textos escritos por un neno ao longo dun verán que lle mandou elaborar o mestre como tarefa. Un delicioso mosaico formado por pequenas teselas que, todas xuntas e cada unha por separado, son exquisitas.

3º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • SIETE REPORTEROS Y UN PERIÓDICO  de Pilar Lozano Carbayo.

Alejandro, un rapaz de once años, quere  dirixir un xornal na súa escola. O problema radica en que non ten reporteiros ni diñeiro para poñelo en marcha...
Unha historia sobre a forza de vontade e a superación de dificultades.

Ademais dos libros mencionados , que serviron como base para os distintos CONCURSOS DE ANIMACIÓN Á LECTURA, traballamos con diferentes textos como CONTOS,  LENDAS, FÁBULAS e achegámonos ao mundo do CÓMIC, realizando cada alumna e alumno as súas  propias viñetas. Un curso máis tamén realizamos a FORMACIÓN DE USUARIOS  para un mellor uso do material da biblioteca e un mellor aproveitamento dos devanditos recursos.

Hora de ler en 2º de Ed. Primaria

O curso escolar 2022/2023, a hora de ler, realizouse todos os días en horario de 12:00 a 12:30 horas, tendo como obxectivo prioritario contribuír ao fomento do gusto pola lectura.

A configuración da hora de ler estivo deseñada pola titora  Dna. Marta Hernán López centrándose nos seguintes obxectivos:

Obxectivos:

 • Mellorar a lectura ( comprensión e expresió lectora).
 • Afianzar valores( amizade, respecto..)
 • Ampliar o vocabulario a través do conto.
 • Desenvolver a capacidade de atención e de comunicación.
 • Actividades.
 • Lectura en voz alta en grupo
 • Hora de escoitar, a titorá lerá un conto, adiviñas, trabalingüas...
 • Ver algunha pelicula, cantiga do conto.
 • Diario de lectura, apuntan os libros que leron.
 • O noso conto preferido, traerano a clase e compartirán cos demáis
 • compañeiros.

Temporalización.

Na hora de ler, que se realizou todos os días  utilizáronse  libros da biblioteca de centro e outros que aportaron os alumnos , (o libro preferido), e a titora para traballar algúns temas que se estaban a traballar noutras materias.

Programáronse lecturas guidas na aula e desenvolvéronse actividades de comprensión lectora, pero as máis motivadoras para os alumnos foron as obras dramátizadas coas que traballamos a entonación e o ritmo.

No último trimestre mercouse un libro: “El pequeño principito”, e os nenos e nenas foron iniciados no clube de lectura.

Hora de ler en 6º de Ed. Infantil


Na Educación Infantil, a hora de ler realizouse de xeito flexible durante todo o curso 2022/2023, de tal forma que os nenos/as gozaran da lectura de contos en distintos momentos do día non só na hora de ler e tamén a diversas visitas a nosa biblioteca.

A configuración da hora de ler na aula de 4º Educación Infantil foi realizada pola titora pola titora Mª Pilar Carballo Martínez cos seguintes obxectivos:

Obxectivos:

 • Desenrolar a creatividade
 • Estimular o interese pola  lectura.
 • Favorecer a atención e o desenrolo da linguaxe.
 • Distinguir a biblioteca escolar da de aula
 • Localizar a biblioteca no espazo escolar e familiarizarse con ela.
 • Coñecer as normas de comportamento.
 • Recoñecer libros, revistas…

Actividades:

 • Ler o conto deixando que os nenos e nenas vexan as ilustracións.
 • Ensinar a folla portada e tratar que adiviñen o título.
 • Imaxinar como e o protagonista e as outras personaxes do conto.
 • Contar o conto coas súas propias palabras.
 • Describir as personaxes.
 • Inventar historias diferentes con esas personaxes.
 • Facer un guiñol con algún dos contos que mais lle gustaron.
 • Visitamos a biblioteca unha vez a semana entrando en orde e silencio ,dirixirnos o
 • noso recuncho.
 • Manter silencio e a distancia .  visitarémola cando non estén mais nenos e
 •  nenas.
 • Contamos un conto .
 • Buscamos contos relacionados con este.
 • Colocamos coa axuda da profesora no seu andei correspondente.
 • Facemos debuxos : A nosa biblioteca, relacionados co conto…etc.

1º TRIMESTRE:

 • “Daniela Pirata”
 • “Daniela y las chicas Pirata”
 • “Elmer y las emociones”
 • “El hilo invisible”

2º TRIMESTRE:

 • “Monstruo rosa”
 • “Monstruo azul”
 • “Paxaro amarillo”
 • “Te quiero casi siempre”
 • ¿De qué color es un beso?

3º TRIMESTRE:

 • “Tomás o bromista”
 • “Guapa”
 • “Guay”
 • “Las jirafas no pueden bailar”
 • “Tengo un volcán”

 

Hora de ler de 5º de Ed. Infantil

A configuración da hora de ler na aula de 4º Educación Infantil foi realizada pola titora pola titora Nair Calvo Ríos cos seguintes obxectivos:

Obxectivos:

 • Desenrolar a creatividade
 • Estimular o interese pola  lectura.
 • Favorecer a atención e o desenrolo da linguaxe.
 • Distinguir a biblioteca escolar da de aula
 • Localizar a biblioteca no espazo escolar e familiarizarse con ela.
 • Coñecer as normas de comportamento.
 • Recoñecer libros, revistas…

Actividades:

 • Ler o conto deixando que os nenos e nenas vexan as ilustracións.
 • Ensinar a folla portada e tratar que adiviñen o título.
 • Imaxinar como e o protagonista e as outras personaxes do conto.
 • Contar o conto coas súas propias palabras.
 • Describir as personaxes.
 • Inventar historias diferentes con esas personaxes.
 • Facer un guiñol con algún dos contos que mais lle gustaron.
 • Visitamos a biblioteca unha vez a semana entrando en orde e silencio ,dirixirnos o
 • noso recuncho.
 • Manter silencio e a distancia .  visitarémola cando non estén mais nenos e nenas.
 • Contamos un conto.
 • Buscamos contos relacionados con este.
 • Colocamos coa axuda da profesora no seu andei correspondente.
 • Facemos debuxos : A nosa biblioteca, relacionados co conto…etc.

1º TRIMESTRE:

 • “Raro” de Canizales.
 • “Guapa” de Canizales.
 • “Guay” Canizales.
 • “Elmer y las emociones”
 • “Elmer” D. McKee.

2º TRIMESTRE:

 • “La ovejita que vino a cenar”. Kalandraka
 • “El tigre que vino a cenar” de Kalandraka.
 • “La patita que vino a cenar”. Ed.juventud.
 • “Colección los tentáculos de Blef”.
 • “Tomás o bromista”
 • 3º TRIMESTRE:
 • “Todos menos uno” de  Éric Battut
 • “Un castillo ecológico”
 • “Un tambor en el cuerpo”
 • “A casa do Rato Renato”

Hora de ler en Ed. Infantil

Na Educación Infantil, a hora de ler realizouse de xeito flexible durante todo o curso 2022/2023, de tal forma que os nenos/as gozaran da lectura de contos en distintos momentos do día non só na hora de ler e tamén a diversas visitas a nosa biblioteca.

A configuración da hora de ler na aula de 4º Educación Infantil foi realizada pola titora Beatriz Cid Fernández cos seguintes obxectivos:

Obxectivos:

 • Desenrolar a creatividade
 • Estimular o interese pola  lectura.
 • Favorecer a atención e o desenrolo da linguaxe.
 • Distinguir a biblioteca escolar da de aula
 • Localizar a biblioteca no espazo escolar e familiarizarse con ela.
 • Coñecer as normas de comportamento.
 • Recoñecer libros, revistas…

Actividades:

 • Ler o conto deixando que os nenos e nenas vexan as ilustracións.
 • Ensinar a folla portada e tratar que adiviñen o título.
 • Imaxinar como e o protagonista e as outras personaxes do conto.
 • Contar o conto coas súas propias palabras.
 • Describir as personaxes.
 • Inventar historias diferentes con esas personaxes.
 • Facer un guiñol con algún dos contos que mais lle gustaron.
 • Facemos debuxos : A nosa biblioteca, relacionados co conto…etc.

Bibliografía empregada durante o curso escolar:

1º TRIMESTRE:

 • “A eiruga larpeira” de Eric Carle.
 • “Chuvisca” Kalandraka.
 • “O cazo de Lorenzo”
 • “Elmer y las emociones”
 • “Outra vez Elmer” D. McKee.

2º TRIMESTRE:

 • “Cinco”. Kalandraka
 • “Lúa” de Kalandraka.
 • “Yo me lavo”. Ed.juventud.
 • “La preocupación de Lucía” de Tom Percival;
 • “El monstruo de colores” de Ana Llenas.

3º TRIMESTRE:

 • Os bolechas
 • “La mejor sopa del mundo ” de Sunsanna Isern.
 • “A que sabe a Lúa” de Michael Grejniek.
 • “Xa vooou” de Susana peix y Romina Martí.
 • ” Orellas de borboreta” de Luisa Aguilar.

Estrela... fugaz?

Outro dos libros traballados foi Estrela fugaz de Carlos Labraña Barrero e publicado pola Ed. Galaxia.

No mes de maio cada alumno quedouse cun personaxe do “conto” e todos xuntos dramatizámolos na aula.

Hora de ler en 5º de Ed. Primaria

A  hora de ler realízouse todos os días, de 12:00 a 12:20 horas e a súa configuración estivo deseñada pola titora Eva Vidal Ferro.

Neste ano académico intentáronse acadar:

OBXECTIVOS:

 • Espertar o gusto pola lectura apreciándoa como fonte de  información, entretemento e pracer.
 • Mellorar a capacidade lectora: pronunciación, entonación e ritmo axeitado segundo o tipo de texto.
 • Aumentar a riqueza de vocabulario e mellorar a comprensión e expresión oral.
 • Afianzar valores (amizade, solidariedade, verdade, respecto).
 • Coñecer e valorar os diferentes xéneros e autores literarios.
 • Intercambiar ideas e opinións respectando e valorando  as diferentes aportacións.
 • Desenvolver a atención e a práctica da escoita activa.
 • Usar o dicionario en formato dixital e os buscadores de imaxes con eficacia para consultar termos descoñecidos.
 • Apreciar a capacidade dos compañeiros e a súa propia para realizar creacións relacionadas cos libros lidos.
 • Tomar conciencia do valor da natureza para as nosas vidas e das consecuencias dos nosos actos sobre ela (ecosistemas en perigo).
 • Respetar as diferentes culturas e modos de vida do planeta.
 • Mellorar  o coñecemento e o uso do galego como lingua propia.

Así, procurouse que as lecturas fosen variadas en contidos, xénero, tipoloxía e complexidade. Tamén utilizamos diferentes soportes: impresos e electrónicos (libros de lectura propiamente ditos, prensa, libros de consulta, banda deseñada, folletos, Internet… tanto en galego como en castelán. As lecturas realizaronse de forma silenciosa ou en voz alta co fin de mellorar pronunciación, ritmo, entonación… e de aprender uns de outros.

Noutros  momentos foi a titora quen fixo a lectura en voz alta de libros, textos… en calquer soporte, co fin de que aqueles alumnos que presentaban máis dificultades lectoras obtivesen un exemplo de cómo realizar unha lectura coa entonación e o ritmo axeitados.

Para acadar estes obxectivos realizáronse:

ACTIVIDADES

 • Lecturas colectivas nos dous idiomas, pero especialmente en galego.
 • Debates e reflexións sobre distintos aspectos da lectura e posta en común de coñecementos e ideas do alumnado.
 • Representación dos capítulos /partes do libro a través de: unha banda deseñada, monicreques dos personaxes principais, maquetas/murais dalgún elemento importante….
 • Dramatización dalgún capítulo/ libro.
 • Participación en todas as actividades programadas e realizadas polo Equipo Dinamizador da Biblioteca e do Equipo Dinamizador da Lingua Galega (mochilas viaxeiras, préstamos, uso da hora de biblioteca para investigación e realización de traballos, concursos, preparación de contacontos para os máis pequenos…)
 • Celebración do día de Rosalía de Castro.
 • Celebración do día  do Libro.
 • Celebración do día das Letras Galegas.

TEMPORIZACIÓN:

No curso escolar 2022/2023 os libros seleccionados foron os seguintes:

1º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • Galego: Formigas 4. Misión Rosalia. Pere Tobaruela. Ed. Xerais.

O libro foi traballado no curso 2022-2023 durante os meses de setembro e outubro.

 • Castelán: Mi nombre es Skywalker. Agustín Fdez. Paz. Ed. El Barco de Vapor.

O libro traballouse principalmente durante os meses de novembro e decembro, cando se leu e se resumiu para convertelo en banda deseñada... un proceso que se alongaría ao longo do curso nalgunhas clases de educación plástica.

Contacontos na aula.

No mes de decembro e principios de xaneiro cada alumno contoulle aos seus compañeiros o conto que elixiu da biblioteca do centro.

2º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • Galego: A gruta da Torre. Lois Pérez Ed. Xerais

O libro traballouse no mes de xaneiro e parte de febreiro.

 • Castelán: libros individuais a elección de cada alumno/a.

Na segunda metade do trimestre e para coñecer mellor os gustos de cada alumno/a permíteselles ler durante unhas semanas diferentes libros propios, da biblioteca da aula e da biblioteca do colexio... descubrimos que, a parte dos gustos propios da súa idade, son uns amantes da xeografía.

3º trimestre: leuse poesía e teatro nos dous idiomas adaptados aos gustos e niveis lectores que presenta o alumnado.

 • Castelán: libros de poemas seleccionados polos alumnos da biblioteca do centro.
 • Galego Estrela fugaz. Carlos Labraña Barrero Ed. Galaxia.

No mes de maio cada alumno quedouse cun personaxe  do conto e todos xuntos dramatizámolos na aula.

Hora de ler en 4º EP

Durante o curso escolar 2022/2023, a hora de ler, realizouse todos os días en horario de 12:00 a 12:30 horas, tendo como obxectivo prioritario Contribuír ao fomento do gusto pola lectura e incluídos dentro do programa Clube de Lectura.

A configuración da hora de ler estivo deseñada polas titoras dona María Sol Ferreiro López e dona Cristina Martínez Martínez , centrándose nos seguintes obxectivos:

Obxectivos:

 • Mellorar a lectura (comprensión e expresión lectora).
 • Afianzar valores (amizade, verdade, respecto, empatía,...).
 • Favorecer a expresión plástica.
 • Coñecer algo sobre a cultura de Dinamarca.
 • Coñecer e aceptar a propia identidade.
 • Valorar a amizade e o compañeirismo.
 • Ampliar o vocabulario a través dos contos.
 • Actuar con autonomía na  vida cotiá e nas relación de grupo.

Actividades.

 • Ler o conto en distintas versións (lectura en voz alta e en voz baixa)
 • Dramatizar algún episodio do libros.
 • Colorear debuxos do conto.
 • Escoitar o conto.
 • Traballaremos coa prensa analizando noticias. Miraremos, asemade, como a mesma noticia pode ser interpretada de diferentes xeitos dependendo da persoa que a lea.

Temporalización.

 • Na hora de ler, que se realizou todos os días  utilizáronse os seguintes libros:

1º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • LIBRO 1º: A Señorita Bubble  de Ledicia Costas da editorial Xerais

O libro foi traballado ao longo do 1º trimestre do curso escolar 2021/2022 e conta a historia dunha muller inventora e diferente que chega a unha vila nova.

 • LIBRO 2º: Peligro Vegetal de Ramón Caride da editorial Anaya.  

O libro foi traballado nos meses decembro, xaneiro e febreiro do curso escolar 2022/2023 e conta a historia de dous irmáns que viaxan no tempo para buscar información sobre unha planta que pode acabar coa fame no mundo.

2º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • LIBRO 3º: Diario de Greg 17 Dando la nota de Jeff Kinney da editorial Molino.  

O libro foi traballado nos meses  de marzo e abril do curso escolar 2022/2023 e nel Greg cóntanos as aventuras que lle acontecen ao seu irmán Rodrick cando quere formar unha banda de rock.

3º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • LIBRO 4º: A pequena compaña  de Carlos Labraña da editorial Embora. Esta divertida e máxica obra de teatro foi gañadora do VIII Premio Estornela de Teatro.

 

Distribuir contido