Maio 2023

Mochila viaxeira en 2º de Ed. Primaria

O curso escolar 2022/2023 o alumnado de  2º curso utilizaron dúas mochilas viaxeiras que foron intercambiadas cada venres durante todo o curso. O traballo de alumnado queda reflectido nos debuxos que se acompañan nos libros configurados para elo.

As mochilas viaxeiras permiten ao alumnado un préstamo por un período dunha semana, para compartir coas familias o contido da mesma. O  contido do material foi escollido polo titora de 2ºcurso, supervisado pola biblioteca e sendo as veces os nenos os que escollían os libros , pero semre procurando que teña un libro en galego, un libro en castel.

Acompañan a estes materiais “O diario da mochila” no que, tanto os nenos/as como as súas familias, aportan a súa opinión, debuxos, achegas, …, sobre o contido da mochila.

Algún exemplo do material que acompaña a mochila do alumando de 2º curso de Educación Primaria foi o seguinte.

1º MOCHILA

Lingua Galega.

 • Orellas de Bolboreta   
 • Tonino     

Lingua castelá.

 • Pomelo descubre
 • John Lennon, IMAGINE                     
 • Caracola.
 • Reportero DOC

2ª MOCHILA

Lingua Galega.

 • Chocolata.
 • O gran libro da nosa horta

Lingua castelá.

 • Pomelo imagina
 • Gilda
 • Reportero DOC.
 • Caracola

O principal problema co que nos atopamos é a falta de estímulos positivos que reforcen o gusto pola lectura como acto lúdico, divertido e enriquecedor.

Temos que ensinar ao alumno a entender que nela podemos atopar catro funcións:

 • A lectura serve para informarnos.
 • A lectura serve para aprender.
 • Alectura serve para gozar.
 • A lectura serve para posibilitar unha opinión proia e critica.

Como conclusión debemos seguir fomentado o gusto pola lectura do noso alumnado.

Hora de ler en 2º de Ed. Primaria

O curso escolar 2022/2023, a hora de ler, realizouse todos os días en horario de 12:00 a 12:30 horas, tendo como obxectivo prioritario contribuír ao fomento do gusto pola lectura.

A configuración da hora de ler estivo deseñada pola titora  Dna. Marta Hernán López centrándose nos seguintes obxectivos:

Obxectivos:

 • Mellorar a lectura ( comprensión e expresió lectora).
 • Afianzar valores( amizade, respecto..)
 • Ampliar o vocabulario a través do conto.
 • Desenvolver a capacidade de atención e de comunicación.
 • Actividades.
 • Lectura en voz alta en grupo
 • Hora de escoitar, a titorá lerá un conto, adiviñas, trabalingüas...
 • Ver algunha pelicula, cantiga do conto.
 • Diario de lectura, apuntan os libros que leron.
 • O noso conto preferido, traerano a clase e compartirán cos demáis
 • compañeiros.

Temporalización.

Na hora de ler, que se realizou todos os días  utilizáronse  libros da biblioteca de centro e outros que aportaron os alumnos , (o libro preferido), e a titora para traballar algúns temas que se estaban a traballar noutras materias.

Programáronse lecturas guidas na aula e desenvolvéronse actividades de comprensión lectora, pero as máis motivadoras para os alumnos foron as obras dramátizadas coas que traballamos a entonación e o ritmo.

No último trimestre mercouse un libro: “El pequeño principito”, e os nenos e nenas foron iniciados no clube de lectura.

Libros que van e veñen en Ed. Infantil

Os nenos/as de Educación infantil, levarán unha mochila para casa os venres “Libros que van e veñen” cun conto e un caderno para facer un debuxo sobre dito conto.

Esta mochila devolverana os martes ou mércores da seguinte semana e estará en corentena ata o venres que se cambiarán os contos de cada mochila. Revisar semanalmente os cadernos cos debuxos feitos na casa, contarán o que debuxaron e o que mais lles gustou do conto.

Hora de ler en 6º de Ed. Infantil


Na Educación Infantil, a hora de ler realizouse de xeito flexible durante todo o curso 2022/2023, de tal forma que os nenos/as gozaran da lectura de contos en distintos momentos do día non só na hora de ler e tamén a diversas visitas a nosa biblioteca.

A configuración da hora de ler na aula de 4º Educación Infantil foi realizada pola titora pola titora Mª Pilar Carballo Martínez cos seguintes obxectivos:

Obxectivos:

 • Desenrolar a creatividade
 • Estimular o interese pola  lectura.
 • Favorecer a atención e o desenrolo da linguaxe.
 • Distinguir a biblioteca escolar da de aula
 • Localizar a biblioteca no espazo escolar e familiarizarse con ela.
 • Coñecer as normas de comportamento.
 • Recoñecer libros, revistas…

Actividades:

 • Ler o conto deixando que os nenos e nenas vexan as ilustracións.
 • Ensinar a folla portada e tratar que adiviñen o título.
 • Imaxinar como e o protagonista e as outras personaxes do conto.
 • Contar o conto coas súas propias palabras.
 • Describir as personaxes.
 • Inventar historias diferentes con esas personaxes.
 • Facer un guiñol con algún dos contos que mais lle gustaron.
 • Visitamos a biblioteca unha vez a semana entrando en orde e silencio ,dirixirnos o
 • noso recuncho.
 • Manter silencio e a distancia .  visitarémola cando non estén mais nenos e
 •  nenas.
 • Contamos un conto .
 • Buscamos contos relacionados con este.
 • Colocamos coa axuda da profesora no seu andei correspondente.
 • Facemos debuxos : A nosa biblioteca, relacionados co conto…etc.

1º TRIMESTRE:

 • “Daniela Pirata”
 • “Daniela y las chicas Pirata”
 • “Elmer y las emociones”
 • “El hilo invisible”

2º TRIMESTRE:

 • “Monstruo rosa”
 • “Monstruo azul”
 • “Paxaro amarillo”
 • “Te quiero casi siempre”
 • ¿De qué color es un beso?

3º TRIMESTRE:

 • “Tomás o bromista”
 • “Guapa”
 • “Guay”
 • “Las jirafas no pueden bailar”
 • “Tengo un volcán”

 

Hora de ler de 5º de Ed. Infantil

A configuración da hora de ler na aula de 4º Educación Infantil foi realizada pola titora pola titora Nair Calvo Ríos cos seguintes obxectivos:

Obxectivos:

 • Desenrolar a creatividade
 • Estimular o interese pola  lectura.
 • Favorecer a atención e o desenrolo da linguaxe.
 • Distinguir a biblioteca escolar da de aula
 • Localizar a biblioteca no espazo escolar e familiarizarse con ela.
 • Coñecer as normas de comportamento.
 • Recoñecer libros, revistas…

Actividades:

 • Ler o conto deixando que os nenos e nenas vexan as ilustracións.
 • Ensinar a folla portada e tratar que adiviñen o título.
 • Imaxinar como e o protagonista e as outras personaxes do conto.
 • Contar o conto coas súas propias palabras.
 • Describir as personaxes.
 • Inventar historias diferentes con esas personaxes.
 • Facer un guiñol con algún dos contos que mais lle gustaron.
 • Visitamos a biblioteca unha vez a semana entrando en orde e silencio ,dirixirnos o
 • noso recuncho.
 • Manter silencio e a distancia .  visitarémola cando non estén mais nenos e nenas.
 • Contamos un conto.
 • Buscamos contos relacionados con este.
 • Colocamos coa axuda da profesora no seu andei correspondente.
 • Facemos debuxos : A nosa biblioteca, relacionados co conto…etc.

1º TRIMESTRE:

 • “Raro” de Canizales.
 • “Guapa” de Canizales.
 • “Guay” Canizales.
 • “Elmer y las emociones”
 • “Elmer” D. McKee.

2º TRIMESTRE:

 • “La ovejita que vino a cenar”. Kalandraka
 • “El tigre que vino a cenar” de Kalandraka.
 • “La patita que vino a cenar”. Ed.juventud.
 • “Colección los tentáculos de Blef”.
 • “Tomás o bromista”
 • 3º TRIMESTRE:
 • “Todos menos uno” de  Éric Battut
 • “Un castillo ecológico”
 • “Un tambor en el cuerpo”
 • “A casa do Rato Renato”

Hora de ler en Ed. Infantil

Na Educación Infantil, a hora de ler realizouse de xeito flexible durante todo o curso 2022/2023, de tal forma que os nenos/as gozaran da lectura de contos en distintos momentos do día non só na hora de ler e tamén a diversas visitas a nosa biblioteca.

A configuración da hora de ler na aula de 4º Educación Infantil foi realizada pola titora Beatriz Cid Fernández cos seguintes obxectivos:

Obxectivos:

 • Desenrolar a creatividade
 • Estimular o interese pola  lectura.
 • Favorecer a atención e o desenrolo da linguaxe.
 • Distinguir a biblioteca escolar da de aula
 • Localizar a biblioteca no espazo escolar e familiarizarse con ela.
 • Coñecer as normas de comportamento.
 • Recoñecer libros, revistas…

Actividades:

 • Ler o conto deixando que os nenos e nenas vexan as ilustracións.
 • Ensinar a folla portada e tratar que adiviñen o título.
 • Imaxinar como e o protagonista e as outras personaxes do conto.
 • Contar o conto coas súas propias palabras.
 • Describir as personaxes.
 • Inventar historias diferentes con esas personaxes.
 • Facer un guiñol con algún dos contos que mais lle gustaron.
 • Facemos debuxos : A nosa biblioteca, relacionados co conto…etc.

Bibliografía empregada durante o curso escolar:

1º TRIMESTRE:

 • “A eiruga larpeira” de Eric Carle.
 • “Chuvisca” Kalandraka.
 • “O cazo de Lorenzo”
 • “Elmer y las emociones”
 • “Outra vez Elmer” D. McKee.

2º TRIMESTRE:

 • “Cinco”. Kalandraka
 • “Lúa” de Kalandraka.
 • “Yo me lavo”. Ed.juventud.
 • “La preocupación de Lucía” de Tom Percival;
 • “El monstruo de colores” de Ana Llenas.

3º TRIMESTRE:

 • Os bolechas
 • “La mejor sopa del mundo ” de Sunsanna Isern.
 • “A que sabe a Lúa” de Michael Grejniek.
 • “Xa vooou” de Susana peix y Romina Martí.
 • ” Orellas de borboreta” de Luisa Aguilar.

Baile da Muiñeira de Chantada

Kamishbai sobre Rosalía de Castro

Todo o alumnado do centro participou na realización das láminas dun kamishibai sobre a vida e obra de Rosalía de Castro que representou o alumnado de 6º de Ed. Priamria na sala de usos múltiples para todo o centro.

Previamente á representación, o alumnado de 6º de Ed. Primaria diseñou e montou o propio tetrillo para representar os kamishibais.