Melloras do material informático da biblioteca

Neste curso foi mellorado o material informático da biblioteca coa incorporación de dous novos ordenadores de sobremesa que nos achegou a Conselleria de Educación.

Asemade, o centro mercou unha tablet para a biblioteca destinada fundamentalmente ao alumnado da aula de apoio, ou que presenta algún atranco no acceso á información dispoñible no material informático e audiovisual da biblioteca.

PCs