Xestión e org.

Mochilas viaxeiras

Este curso continuaron funcionando as mochilas viaxeiras para o alumnado de Ed. Primaria.

Cada titor, coa axuda da coordinadora da bibliotea, encargouse de seleccionar os fondos que se incluían na mesma. Asemade, todas elas levan dentro un Libro viaxeiro que funciona a modo de bitácora, onde as familias e o alumnado poden reflectir as súas experiencias en relación ás lecturas realizadas. É unha maneira de conseguir que as familias axuden ao alumnado a mellorar o seu proceso lector e o gusto pola lectura en tempos de lecer.

Empréstitos na biblioteca

Ao longo deste curso a biblioteca continuou realizando préstamos dos seus fondos aos membros da comunidade educativa para poder gozar coa lectura en tempos de lecer nas súas casas.

Novo armario con tablets

Desde aquí, queremos dar as grazas aos membros da ANPA Limiar do noso centro por facilitarnos a adquisición de 12 tablets para que poidamos implementar a metodoloxía móbil learning nas actividades da nosa biblioteca.

GRAZAS!!

 

Novo recanto de lectura

No mes de outubre creamos un novo recanto de lectura para o alumnado máis cativo co material que solicitamos á Consellería de Educación e que nesta ocasión nos foi facilitado.

Agora, o alumnado dispón de novo mobiliario preto dos andeis onde se atopan os fondos destinados aos primeiros lectores.

 

Novos lectores na biblioteca

O día das bibliotecas escolares fixemos entrega dos carnés aos novos socios da nosa biblioteca. Agora poderán levar os fondos da biblioteca que temos en empréstito para a súa casa.

Co carné, fixémoslle entrega dunha carpeta na que lles vai un Pase de grandes lectores que deben cubrir das lecturas que fagan e que lle será validada co selo da biblioteca unha vez que devolva o libro.

Novo recanto na biblioteca

Este curso modificamos un dos últimos recantos que tiñan fondos desfasados da nosa biblioteca. Concretamente, os andeis que estaban destinados a material desactualizado do Grupo 0 da CDU. A comezo de curso expurgamos dito material e renovamos os andeis cuns novos que nos facilitou a Consellería de Educación.

O novo recanto da biblioteca, de momento, está adicado a material de uso exclusivo para o profesorado.

Melloras do material informático da biblioteca

Neste curso foi mellorado o material informático da biblioteca coa incorporación de dous novos ordenadores de sobremesa que nos achegou a Conselleria de Educación.

Asemade, o centro mercou unha tablet para a biblioteca destinada fundamentalmente ao alumnado da aula de apoio, ou que presenta algún atranco no acceso á información dispoñible no material informático e audiovisual da biblioteca.

PCs

Xestión da biblioteca co programa MEIGA

Desde hai máis de 12 anos os fondos da nosa biblioteca está rexistrados e catalogados no programa MEIGA segundo os criterios da CDU simlificada.

A través da páxina web do programa Meiga tense acceso a todos os fondos rexistrrados na nosa biblioteca.

Emprestitos na biblioteca

Ao longo do curso 2016/2017 funcionou o sistema de préstamos dos fondos da biblioteca. Todos os cursos teñen unha hora establecida, dentro do horario lectivo, para realizar as solicitudes de présamos. Asemade, tamén se fan empréstitos cando algún embro do equipo de biblioteca se atopaba de garda na biblioteca, Fundamentalmente foron tres mestres do equipo os que se encargaron de atender as demandas dos fondos da biblioteca neste curso.

Recuperación de forndos da biblioteca

Como en anos anteriores, un membro do equipo de biblioteca dedicouse a restaurar aqueles libros que presentan un deterioro grande pero que son “salvables”, e a arranxar aqueloutros que, por uso, presentan un desgaste considerable.

Neste curso, fundamentalmente, recuperou os dicionarios que presentaban un estado bastante deplorable debido ao seu uso. Ademais dos dicionarios, reparáronse un gran número de libros.

Asemade. como premio para os mellores lectores, elaboráronse uns caderniños que tiveron grande éxito entre o alumnado. O número aproximado de libros recuperados foi:

Distribuir contido