Skip to Content

6º Curso

Orlas do curso 2021/2022

Orlas do alumnado que rematou etapa educativa no curso 2021/2022:


EDUCACIÓN INFANTIL


 


SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA


Festa de Fin de Curso nas aulas

O último día de clase fixemos festas de despedida en todas as aulas do cole. Se premedes nas imaxes de máis abaixo podedes ver o ven que o pasamos ese día.


Educación InfantilTerceiro de Ed. Primaira


 


 SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIAPREMIDOS NO CONCURSO DE LOGO PARA A BIBLIOTECA


Excursión á praia de Samil

O 16 de xuño o alumnado de Ed. Primaria realizou unha excursión á costa de Vigo para gozar dunha xornada de praia nos areeiros de Samil.

Unha vez instalados na praia, e coa crema ben repartida polo corpo, xogamos no espazo que a baixa marea nos deixou ao descuberto. Despois de realizar impresionantes obras de enxeñería, e de xogar con todos os artiluxios que desprazamos  desde o cole, chegou o momento tan esperado e desexado de meterse na auga.

O almorzo fixémolo no piñeiral que está a carón da praia.

Mágoa de que a xornada festiva a tivésemos que rematar, antes do previsto, por mor das pingueiras que comezaron a caer a media tarde.

Visita as túas institucións

O 8 de xuño, o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria realizou a actividade “Coñece as túas institucións” realizando a visita ao Parlamento de Galicia e as dependencias da Xunta de Galicia en San Caetano.

Na visita ao Parlamento de Galicia puidemos ver as obras de arte que están expostas ao longo dos corredores, a biblioteca e o salón de Plenos así como ver en directo unha comisión de traballo dos deputados e deputadas.

Na visita á Xunta de Galicia ensináronnos o edificio no que se pode existe un xardín interior, sala de secretarios e a sala onde traballan os conselleiros e conselleiras.

Para rematar a visita fomos a xantar á Cidade da Cultura.

Foi un día interesante e moi proveitoso... pero sobre todo poder xogar nas instalacións da Cidade da Cultura.

Palabras de auga

O derradeiro libro traballado no club de lectura de sexto curso foi Palabras de auga de Macos Calveiro e publicado por edicións xerais.

O xamán Mkebe ordenou a todos os membros do clan dos Wakati da tribo dos Kimba que abandonasen o país Lomba coa esperanza de atopar unha terra mellor con auga abondosa. Dende entón, homes e mulleres camiñan, baixo un sol abrasador, a sabana poeirenta sen saber que lles pode deparar o futuro. Amadou aprenderá da súa nai a colleitar o alimento agochado nos formigueiros, mais tamén, como afouto guerreiro, haberá de se enfrontar axiña cos perigos da caza e da procura de Numba, o seu irmán maior, desaparecido no campamento dos nenos soldado...

Palabras de auga é unha viaxe cara ao interior do continente africano e da súa cultura, mais tamén un camiño iniciático cara á madurez. Un relato emocionante, cativador e conmovedor.

O libro móstranos como é a vida diaria duha sociedade africana que non dista moito do que podería ser a vida no Neolítico.

Como remate final, realizamos o concurso de lectura sobre o libro no que participou a totalidade do alumnado de 6º curso de Ed. primaria. Para elo, conformamos catro equipos heteroxéneos creados aleatoriamente por sorteo.

O equipo vencedor foi o formado por Diego, Gustavo e Andrés. Recibiron como agasallo o libro titulado El ladrón del rayo de Rick Riordan.

Obradoiro sobre o cultivo de plantas ornamentais

O 3 de xuño, o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria realizou o obradoiro “Introdución ao cultivo de plantas ornamentais”, na Aula da Natureza de Oira onde aprendemos a diferenza entre arbusto e árbore.

Ensináronos como podiamos reproducir plantas, con sementes e con corte. Aprendemos que á hora de compor un xardín e moi importante que a composición de cores fora armónica.

Para finalizar aprendemos que para que as plantas crezan fortes debemos mesturar terra con compós. Experimentamos todo o aprendido, mesturando terra e plantando pipas de cabaza e xirasol que levamos para casa onde imos coidalas e ver como crecen.

Planeta verde, planeta azul

Neste curso escolar 2021/2022, a aula de 6º de Educación Primaria, decidiu centrar o seu Proxecto Documental Integrado (PDI) cuxo obxectivo principal é que o alumnado fose capaz de participar na defensa e na loita que todos debemos levar a cabo para defender o noso medio ambiente. Este PDI atópase dentro do PDI xeral do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, co título: "O Sueiriño a diversidade respecta, traballemos xuntos a prol do planeta!
A temática centrouse na defensa e a loita que todos debemos levar a cabo para defender o noso medio ambiente(“ Planeta verde, plane-ta azul “) . 0 grupo de 6º de Educación Primaria centrouse en di-versas accións que permitirán mellorar o noso medio ambiente re-lacionadas coa vexetación e a auga, para elo utilizamos diversos ma-teriais entre os que se encontraron os seguintes:
Libros da hora de ler durante o curso escolar 2021/2022: A folla azul de Andrea Maceiras.; Palabras de auga de Marcos Calveiro.; ; Cuando la Tierra se olvidó de girar. Fina Casalderrey. Ed. Sm; Cuentos para salvar el planeta . Anna Casals y Paolo Ferri,...
Atlas de la emergencia climática de Pere Estupinya. Tu plane-ta te necesita de Philip Bunting. Los ciclos de la vida de Sam Falconer.
Vídeos didácticos.
Coidemos ao noso planeta.
Amazonia.
A auga , un recurso limitado.
A vida salvaxe na Amazonia.
Orixe do planeta Terra.
Metodoloxía:
Traballamos a través dunha metodoloxía activa e do descu-brimento guiado, para que o alumno fose capaz de construir as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiámonos  na maioría das actividades de soporte escrito, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral, axustándonos ás caracte-rísticas do alumnado.
0 desenvolvemento desta unidade contribuiu ao desenvol-vemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial á competencias sociais e cívicas.
Obxectivos xerais:
Ser capaz de coñecer e identificar as súas emocións e interpretar os seus sentimentos e así poder xestionalos como instrumento de mellora da convivencia cos demais sendo una das ferramentas fundamentais para mellorar o autoconcepto e a autoestima.
Tomar conciencia do valor que teñen os elementos da natureza e do planeta, do coidado e aportación persoal do mesmo e da súa diversidade.
Obxectivos específicos:
Recoñecer e identificar as propias emocións en distintas situacións.
Interpretar o que sentimos en diferentes momentos da nosa vida.
Coñecer e practicar a empatía como instrumento para mellorar a convi-vencia cos demais.
Recoñecer as emocións e sentimentos positivos propios, como ferramenta para mellorar a nosa autoestima e autoconcepto.
Tomar conciencia do valor que teñen os elementos da natureza e do pla-neta.
Comprender o papel que temos en coidar o medio ambiente que nos rodea e no resto do mundo.
Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que po-damos compartir co resto da   con torna educativa e comunitaria.
Recoñecer a importancia de protexer a biodiversidade no planeta
que habitamos e o valor dos bosques e a auga..
Criterios de avaliación.
Coñecer e enumerar distintas emocións.
Identificar diferentes feitos que poden producir una mesma emoción.
Enumerar distintos modos de actuación ante unha mesma emoción.
Analizar situacións reais, identificando a emoción producida e a resposta ante a mesma.
Definir estratexias e/ou ferramentas para anticiparse á resposta ante unha emoción.
Practicar a empatía nas relacións cos demais como instrumento para mellorar a convivencia cos outros.
Describir modelos de comportamento propios baseados en emocións e sentimentos positivos.
Indicadores de logro ou desempeño.
Identificar os elementos da natureza e do planeta.
Describir o papel que temos en coidar o medio ambiente que nos rodea e no resto do mundo.
Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que podamos compartir co resto da contorna educativa e comunitaria.
Identificar e recoñecer a importancia de protexer a biodiversidade no planeta que habitamos.
Describir as consecuencias que ten a sobreexplotación dos recursos naturais no medio ambiente.
Participar na defensa do medio ambiente.
Desenvolver unha posición crítica e participativa con respecto ao noso modelo de consumo, a relación coa natureza e a utilización sostible dos recursos naturais.
Coñecer o papel das mulleres, novas e comunidades ao redor do mundo na defensa do medio ambiente.
Promover accións de mobilización e incidencia polo coidado do medio ambiente nas nosas contornas educativas e comunitarias
Metodoloxía: 0 desenvolvemento desta unidade contribuiu ao desenvolvemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial á competencias sociais e cívicas.
Traballouse a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, para que o alumno sexa capaz de construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiarémonos na maioría das actividades de soporte escrito, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral, axustándonos ás características do alumnado.
Como conclusión, destacar que cando as persoas dialogan e saben escoitar e poñerse no lugar dos outros, é indiscutible os resultados melloran así como a convivencia e relación cos demais. Esta situación de respecto e empatía será fundamental para unha mellor defensa e coidado do medio ambiente e , polo tanto , do noso planeta .A valoración do traballo foi en aumento ata o punto de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son protagonistas.

Mochila viaxeiras en 6º de EP

No curso escolar 2021/2022 o alumnado de  6º curso utilizou dúas mochilas viaxeiras que foron intercambiadas cada quince días durante todo o curso. O traballo de alumnado queda reflectido nos debuxos que se acompañan nos libros configurados para elo.

As mochilas viaxeiras permiten ao alumnado un préstamo por un período de quince días, para compartir coas familias o contido da mesma. O  contido do material foi escollido polo titor de 6º curso, supervisado pola biblioteca e procurando que tivera unha ampla variedade de textos e formatos para que o alumando poida elixir.

Acompañan a estes materiais “O diario da mochila” no que, tanto os nenos/as como as súas familias, aportan a súa opinión, novas creacións, debuxos, achegas, …, sobre o contido da mochila.

O material que acompañou a mochila do alumando de 6º curso de Educación Primaria foi o seguinte.

1º mochila:

 • NARRATIVA.
  El maravilloso mago de Oz.Lyman Frank Baum.
 • POESÍA.
  Poemar o mar. Antonio García Teijeiro.
 • CÓMIC.
  Magalina.Sylvia Douyé / Paola Antista.
 • REVISTA.
  Reportero DOC. N.º 290

2º mochila:

 • NARRATIVA.
  La espada del destino. Gerónimo Stilton.
 • POESÍA.
  Lueiro de papel. Antonio García Teijeiro.
 • CÓMIC.
  Amazonia. Gabrión.
 • REVISTA.
  Reportero Doc. N.º 285

Os alumnos e alumnas desfrutaron do contido das mochilas viaxeiras, completando as opcións de lectura co préstamo semanal de libros que se realizou na biblioteca do centro durante o presente curso.

Como conclusión, destacar que ler en familia é unha actividade moi divertida que axuda a entrelazar lazos entre os pais e nais e os seus fillos e fillas enriquécenos a todos. Ademais, a lectura enriquece intelectualmente aos nenos e nenas, estimulando a súa imaxinación, a capacidade para resolver problemas, a memoria e a linguaxe, axúdalle a coñecer o mundo no que vive e impúlsalle a querer saber máis. Comentando as lecturas que facemos todos xuntos podemos reflexionar sobre o lido, os valores do libro infantil e xuvenil que escollésemos, explorando nosos propios sentimentos.

Dicir que o alumnado valoroun positivamente o contido das mochilas, achegando e compartindo os seus gustos persoais para vindeiras eleccións dos contidos das mesmas e reflectindo nos cadernos ,mediante debuxos ou textos, o que o contido dos libros elixidos lles suxire.

Hora de ler en 6º de EP

No presente curso escolar 2021/2022, a hora de ler, en 6º curso de Primaria,  realizouse todos os días en horario de 12:00 a 12:30 horas, tendo como obxectivo prioritario Contribuír ao fomento do gusto pola lectura e incluídos dentro do programa Clube de Lectura.

A configuración da hora de ler estivo deseñada polo titor D. José Antonio Regal Vázquez e por Dna. María Pilar Iglesias Gómez , centrándose nos seguintes obxectivos:

 • Mellorar a lectura (comprensión e expresión lectora).
 • Afianzar valores (amizade, verdade, respecto, empatía,...).
 • Favorecer a expresión plástica.
 • Coñecer e valorar a importancia do noso entorno e do planeta.
 • Coñecer e aceptar a propia identidade.
 • Valorar a amizade e o compañeirismo.
 • Ampliar o vocabulario a través dos contos.
 • Actuar con autonomía na  vida cotiá e nas relación de grupo.

Actividades.

 • Ler o conto en distintas versións (lectura en voz alta e en voz baixa)
 • Dramatizar algún episodio do conto.
 • Colorear debuxos do conto.
 • Escoitar o conto.
 • Traballamos coa prensa analizando noticias. Comprobamos, asemade, como a mesma noticia pode ser interpretada de diferentes xeitos dependendo da persoa que a lea.

Temporalización.

Na hora de ler, que se realizou todos os días  utilizáronse os seguintes libros:

1º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • A folla azul de Andrea Maceiras da editorial Xerais.  

O libro foi traballado nos meses decembro, xaneiro e febreiro do curso escolar 2021/2022 e conta a historia da Amazonia que é un mundo verde e único. Husu Aké salvou a súa xente, pero algo nela cambiou para sempre. A nena acabará deixando a aldea para vivir coa familia branca. Alí converterase en avogada e nunha activista polos dereitos dos pobos indíxenas.

Unha vez traballado o libro , os alumnos realizaron un CONCURSO DE ANIMACIÓN Á LECTURA, sobre os temas tratados no libro, que servirán de complemento ás actividades propostas en relación ao noso Proxecto Documental Integrado “ O Sueiriño a diversidade respecta, traballemos xuntos a prol do planeta”.

2º trimestre: libros comúns a todos os nenos e nenas.

 • Alguén roubou o inverno. Editado pola Deputación de Ourense . Conta a historia da Ecopanda, un grupo formado por cinco adolescentes e un robot, que traballa pola conservación da natureza.
 • Cuentos para niños y niñas que quieren salvar el mundo de Carola Benedetto y Luciana Ciliento.

O libro traballouse nos meses febreiro , marzo e nas dúas primeiras semanas de abril do curso escolar 2021/2022 e versa sobre distintas personalidades que traballaron a prol do noso planeta facendo , en forma de conto, unha pequena biografía de cada un deles .


3º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • Palabras de auga de Marcos Calveiro. Ed. Merlín.

O libro traballouse neste 3º trimestre  e relata unha viaxe ao interior do continente africano  . da súa cultura e das duras condicións de vida ás que se ven sometidos os membros do clan Wataki da tribu dos Kimba.
Como remate ao traballo realizado organizamos un novo CONCURSO DE ANIMACIÓN Á LECTURA sobre devandito libro  e as actividades con el relacionadas.

 • Tu planeta te necesita de Philip Bunting.

O libro traballouse dentro da hora de ler e como complemento ás actividades relacionadas co noso PDI , sendo unha guía optimista para reducir, reciclar, reutilizar e renovar.

 

Hora de ler en 6º de EP. en inglés

Tomando como punto de partida o libro “Caring for our planet”, desenvolvemos as actividades previas, durante e posteriores á lectura, tal e como se recollía na programación de inicio de curso.

Como todos os proxectos teñen vida propia, este evolucionou cara á celebración dun cumio polo clima como remate da actividade.

O desenvolvemento completo das accións levadas a cabo na Hora de Ler pódense seguir no enlace:

Distribuir contido


by Dr. Radut