Skip to Content

6º Curso

Hora de ler de 6º Ed. Primaria

No curso escolar 2018/2019, a hora de ler, realizouse todos os días de 12.00 a 12.20 tendo como obxectivo prioritario Contribuír ao fomento do gusto pola lectura.

Centrámonos na consecución dos seguintes obxectivos:

 • Mellorar a lectura (comprensión e expresión lectora).
 • Afianzar valores (amizade, verdade, respecto, empatía,...).
 • Favorecer a expresión plástica.
 • Coñecer algo sobre a cultura de Dinamarca.
 • Coñecer e aceptar a propia identidade.
 • Valorar a amizade e o compañeirismo.
 • Ampliar o vocabulario a través dos contos.
 • Actuar con autonomía na  vida cotiá e nas relación de grupo.

Actividades.

 • Ler o conto en distintas versións (lectura en voz alta e en voz baixa)
 • Dramatizar algún episodio do conto.
 • Colorear debuxos do conto.
 • Escoitar o conto.
 • Traballaremos coa prensa analizando noticias. Miraremos, asemade, como a mesma noticia pode ser interpretada de diferentes xeitos dependendo da persoa que a lea.


Temporalización.

Na hora de ler, que se realizou todos os días de 12.00 a 12.20 utilizáronse os seguintes libros:

1º trimestre: libros comúns a todos os nenos e nenas.

 • Castelán: La fábrica de chocolate

2º trimestre: lectura pautada en galego e castelán a través da selección de libros.

 • Castelán: La isla de Nuncameolvides.
 • Galego: O enigma do Menhir.
 • Galego: Crispín do Mao, Crispín do Mar.
 • Galego: ¡Adeus pes!
 • Galego: Catro pallasos. 
 • Galego: A dama da auga e o segredo das árbores. 

3º trimestre: lectura pautada en castelán a través da selección de artigos vinculados a cultura danesa. Para a realización desta actividade configurouse unha caza do tesouro que leva por título “Pescudando sobre Dinamarca”  http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/1232, así como una avaliación a través do programa Kahoot https://kahoot.it/

Como conclusión, destacar que cando as persoas traballan en equipo, é indiscutible que se melloran os resultados. A valoración do traballo en equipo foi en aumento ata o punto de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son protagonistas.

Dinamarca: o país máis feliz do mundo.

O curso escolar 2018/2019, a aula de 6º de Educación Primaria decidiu centrar o seu traballo anual, dentro do PDI xeral do CEIP Manuel Sueiro “Dinamarca”, na temática centrada na seguinte afirmación “Dinamarca: o pais máis feliz do mundo”.

O porqué deste traballo integrado resúmese nas seguintes liñas centradas nas súas vantaxes, tales como:

 • Máis motivación. O alumnado alcanza unhas necesidades de rango superior.
 • Os membros dun equipo de traballo teñen a oportunidade de aplicar os seus coñecementos e competencias, e ser recoñecidos por iso, mesturando fortalezas complementarias.
 • Maior compromiso mellorando o desempeño.
 • Máis ideas.
 • Máis creatividade e a aprendizaxe.
 • Mellora a comunicación e reduce a tensión.
 • Mellores resultados, aumentando a eficiencia e a produtividade.

Traballamos os seguintes obxectivos:

 • Construír confianza co alumando e coas actividades propostas por eles.
 • Establecer obxectivos comúns
 • Crear sentido de pertenza
 • Involucrar ao alumnado na toma de decisións
 • Buscar o entendemento entre partes
 • Impulsar a comunicación
 • Aproveitar a diversidade
 • Celebrar os éxitos do grupo
 • Favorecer o compromiso mutuo e a responsabilidade compartida

Ademais dos obxectivos, citados anteriormente, os cales se caracterizan polas características da metodoloxía centrada nos PDI (proxectos documentais integrados) os obxectivos que se perseguiron con este proxecto documental integrado centrados na afirmación “Dinamarca: o pais máis feliz do mundo” son os seguintes: 
Obxectivos:

 • Achegar ao alumnado a existencia de diferentes culturas e os seus trazos característicos.
 • Fomentar a interculturalidade,
 • Desenvolver a imaxinación mediante a literatura infantil.
 • Fomentar o gusto pola lectura.
 • A implementación dos contidos relacionados co Patrimonio Cultural na cultura danesa.
 • A mellora do material didáctico relacionado coa capacitación do alumnado en materia da cultura danesa.
 • O fomento da formación no valor social, cultural, económico e identitario dos bens culturais de Dinamarca.
 • Contidos.
 • Cultura, socialización, fogar e familia, hospitalidade, democracia, igualdade e liberdade de expresión, estilo de vida, logros culturais e política cultural. 
 • Análise crítica dun texto, conto, libros,... uso das tics, uso de técnicas de recompilación de datos en socioloxía (entrevistas), elaboración de resumos, selección de información relevante...
 • Sentido crítico ante valores sociais dados, relativización dos patróns culturais, apertura ante novas formas de entender a relación entre as persoas de culturas diferentes,...

Competencias clave:

 • Competencia en comunicación lingüística: a través da análise de textos e elaboración dunha disertación.
 • Competencia dixital: procura de información na internet, elaboración dunha presentación a partir da “historia de vida en Dinamarca” que é a tarefa final. Elaboración de mapas conceptuais sobre o tema usando programas informáticos axeitados
 • Competencias sociais e cívicas: na análise da orixe social das diferenzas de xénero e a valoración persoal e crítica dos valores sociais que subxacen.
 • Competencia para aprender a aprender: Aplicación do estudado na aula a situacións cotiás e á súa experiencia persoal na relación entre homes e mulleres.
 • Sentido da iniciativa e o espírito emprendedor: organización persoal do traballo, autonomía na realización das actividades e a tarefa final proposta
 • Conciencia e expresións culturais, fai referencia a capacidade do alumando para apreciar a importancia da expresión a través da expresión cultural (música, artes plásticas, escénicas e a literatura).

As actividades realizadas ao longo do curso foron as seguintes:
 
1º trimestre:

 • Día 5 de outubro: actividade grupal para celebrar o encontro coa autora Leanne Rivera.
 • Día 24 de outubro: presentación do PDI da aula de 6º de Educación Primaria que leva por título “Dinamarca: pais máis feliz do mundo”.

2º trimestre:

 • Dende o  día 16 de xaneiro ata o día 12 de marzo realizáronse os obradoiros pola igualdade, sendo este un dos principios sociais indiscutibles na sociedade danesa.
 • Día 9 de febreiro: Entroido. A garda Real Danesa.

3º trimestre:

 • Caza do tesouro sobre Dinamarca.
 • Avaliación final a través do programa didáctico “Kahoot”

Como conclusión, destacar que cando as persoas traballan en equipo, é indiscutible que se melloran os resultados. A valoración do traballo en equipo foi en aumento ata o punto de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son protagonistas.

"Papá bolecha doa sangue"

A axencia ADOS de doazón de órganos e sangue realizou no noso centro unha campaña de difusión da súa labor coa entrega ao alumnado do libro dos bolechas “Papá bolecha doa sangue” para que o alumnado traballase a súa lectura na casa coa súa familia.

 

Primeiros auxilios

O 16 de maio o alumnado de 5º e 6º de Educación primaria participou nunha charla informativa de primeiros auxilios na que recibiron formación dos pasos a seguir para axudar a persoas feridas xa que en calquera momento nos pode xurdir unha situación na que a vida ou a integridade física doutra persoa depende de nós.

Moitas veces unha acción simple, feita no momento correcto e do xeito correcto, é suficiente para solucionalo. Na charla informáronos a actuar nestas ocasións. Practicamos técnicas esenciais de primeiros auxilios, dende a reanimación cardiopulmonar (RCP) ata a forma de mover adecuadamente a unha persoa ferida ou enferma.

El brazalete mágico

Coñecer parte da historia da Grecia clásica mesturada con alguna andanza de Alejandro Magno foi máis sinxelo grazas á lectura do libro EL BRAZALETE MÁGICO de Rocío Rueda.

Previa á lectura buscamos información na rede sobre o patrimonio grego, completando información cos libros ATLAS DE LAS CIUDADES de Federica Magrin, ATLAS DE LA COCINA de Genny Gallo y ME LLAMO ALEJANDRO MAGNO de Pau Miranda e Christian Inaraja.

Despois da lectura reflexionamos sobre o expolio por parte dalgúns museos de pezas doutros países.

E como remate elaboramos os nosos brazaletes máxicos que nos transportan polo mundo da lectura.

Letras Galegas 2019

O 16 de maio celebramos na biblioteca do cole o Día das Letras Galegas para homenaxear a Antón Fraguas coa realización das seguintes actividades:

 • Visionado do vídeo da súa vida e obra realizado polos compañeiros do CPR Sa Pío X.
 • Representación da obra de Antón Fraguas "A pulga e o piollo" polo alumnado de Ed. Infantil.
 • Interpretación polo coro do cole das seguintes cancións:
 • Entrega de agasallos do concurso de fomento do emprego do Galego que organizou o EDL do Centro.

Obra de teatro "A voda da pulga e o piollo":

 

Weather News

Grazas á JMA (Japan Meteorological Agency), obtivemos cumprida información sobre o tempo meteorolóxico en tres lugares do Xapón: Tokyo, Funabashi e Hokkaido.

Cada un deles ten que ver co proxecto sobre Yayoi Kusama e Xapón: Tokyo, capital do país e onde se atopa o seu museo; Hokkaido, onde se atopan grandes extensións de lavanda; Funabashi, atopamos alí o parque Hans Christian Andersen.

No audio que podedes escoitar, os alumn@s de 6º E.P. , dan as novas do tempo: Japan Weather News.

Tamén elaboramos un mapa en relevo no que se poden visualizar os meteoros que inciden nesos tres lugares.

Situamos as Weather News no Plan Proxecta, Programa Meteoescolas e complementan o PDI da área de plástica nas sección bilingües de 1º e 2º E.P.

Saúde bucodental

O 10 de maio participamos nun obradoiro de hixiene bucodental realizado por un experto en saúde baixo a coordinación do Concello de Ourense.

Con esta actividade de saúde bucal, promovida polo Concello de Ourense, o que se busca é que o alumnado de Infantil e Primaria coñezan a importancia de preservar e manter unha hixiene oral adecuada, ademais de fomentar hábitos que, aplicados desde a infancia, poidan previr enfermidades orais máis tarde.

Na charla informativa, tamén nos explicaron como facer un correcto cepillado dos dentes, identificar as principais partes da boca, descubrir os inimigos da saúde bucal ou recoñecer e evitar os alimentos carigénicos.

Asemade, tamén descubrimos como o fluoruro aumenta a resistencia do esmalte e dos dentes e quen é o profesional que se encarga da súa saúde oral.

Xornadas de robótica

O días 23 e 30 de abril de 2019 a docente Dna. Almudena Alonso Ferreiro e o alumando de Grao de Educación Primaria realizaron dous obradoiros co alumnado de 6º curso de Educación Primaria centrados na robótica.

Con estas actividades iniciamos ao alumnado no mundo da robótica empregando os robots educativos para realizar actividades lúdicas  que fomenten unha aprendizaxe significativa e colaborativa.

Con estas actividades estamos estimulando no noso alumnado o desenvolvemento de procesos cognitivos de alto nivel e favorecendo a adquisición das competencias clave.

A primeira sesión, realizada o día 23 de abril, centrouse no coñecemento dos robots e a súa funcionalidade Iniciárose na programacón para conseguir desprazar aos robots polos diferentes circuitos que eles mesmos diseñaron.

Na segunda das sesións realizadas neste obradoiro, o alumnado repasou e profundizou os seus coñecementos sobre xeometría a través da programación nos robots foi a realización de actividades xeométricas en papel  continuo.

Visitounos a vaca LUCY e a PANDILLA LÁCTEA

O martes 7 de maio, o alumnado de Primaria e Ed. Infantil participou na actividade “Disfruta con Lucy e a pandilla láctea” que organizou o Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) e respaldado pola Unión Europea.

Os obxectivos principais foron:

 • Promover hábitos e conductas saludables vinculadas ao consumo regular de leite e derivados lácteos entre os alumnos dos centros escolares.
 • Incrementar o coñecemento por parte dos alumnos acerca da cadea de produción de leite e productos lácteos, así como familiarizarlos cas actividades dos gandeiros no medio rural.

Primeiro, descubrimos quen é Lucy e como vive cun video moi divertido. Logo, unha especialista en nutrición informounos  do importante que é seguir unha dieta saludable xunto coa realización de exercicio físico. Asemade, falounos da importancia do leite e do seu proceso de transformación desde que é ordeñada ata que chega á noso mesa. Realizamos un xogo didáctico.

Pero non se trataba só dun obradoiro teórico, senón que, o alumnado e profesorado, temos a oportunidade de disfrutar de leite para a hora de lecer.

Esperamos que Lucy volva!!

Distribuir contido


by Dr. Radut