Hora de ler de 2º Ed. Primaria

Éxito na Implementación da "Hora de Ler" en 2º de Ed. Primaria

Na aula de 2º de Ed. Primaira levouse a cabo con gran éxito a implementación da "Hora de ler", unha actividade diaria que se realiza entre as 12:00 e as 12:20 horas co obxectivo de fomentar o amor pola lectura e desenvolver as competencias literarias no alumnado.

Durante esta actividade estruturada, os nenos e nenas gozaron dun tempo dedicado exclusivamente á lectura autónoma cunha selección de materiais adaptados á súa idade e nivel. Libros, revistas, contos e outros recursos foron proporcionados para enriquecer a experiencia dos alumnos de primeiro.

O ambiente na aula transformouse nun recanto acolledor de lectura, deseñado para que os alumnos e alumnas se sentiran cómodas e estimuladas durante a actividade. Ademais, o profesorado estivo presente para ofrecer orientación, apoio individualizado e fomentar o intercambio de ideas entre os lectores sobre os libros lidos.

Entre outras, destacamos as seguintes actividades:

Os resultados foron extraordinarios. Observouse un notable aumento do interese pola lectura entre o alumnado ao longo do curso. Manifestaron entusiasmo pola selección de libros e compartiron activamente as súas experiencias cos seus compañeiros. Do mesmo xeito, observáronse melloras significativas na comprensión lectora e na ampliación do vocabulario.

A "Hora de ler" non só estimulou a imaxinación e a creatividade dos estudantes a través da lectura de diversos xéneros literarios, senón que tamén sentou as bases para desenvolver habilidades de lectura independente desde unha idade temperá.

En conclusión, esta iniciativa foi todo un éxito para fomentar o amor pola lectura e o desenvolvemento de competencias literarias no alumnado de segundo. Recoméndase continuar promovendo a lectura como unha práctica habitual na aula, dado que contribúe de maneira significativa ao desenvolvemento integral e ao enriquecemento cultural e lingüístico dos e das estudantes.