O DESTINO DE KAMEKO

kamko

O Club de lectura de 5º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como sexto libro “O destino de Kameko” de Abel Alves da editorial Aira.
    O libro foi traballado no mes de maio de 2024. Con este libro intentamos iniciar ao alumnado no mundo co cómic en galego e nunha temática como é o mundo oriental, como é Xapón que tanta curiosidade lle produce. O destino de Kameko  conta a historia de Chiharu é unha moza orfa salvada da morte por unha misteriosa guerreira. Ao longo de libro xurdiran incógnitas como Quen é esa nena que leva sempre unha tartaruga no alto da cocorota? Por que quere apreixala o máis desapiadado asasino do imperio?

Actividade 1: Lectura
    Lectura colectiva en voz alta.
Actividade 2: Análise das personaxes
    A presentación das personaxes protagonistas e os comentarios que suscitou a súa chegada deu pé para traballar os prexuízos: entenderon perfectamente que as primeiras impresión son importantes, pero non definitivas e que, a maior parte das veces, as cousas non son o que parecen centrado na violencia de xénero dentro do seo dunha familia.
Actividade 3: Traballo de contidos da área de lingua
    O texto serviu como práctica para traballar os contidos que estabamos dando na aula nese momento: os verbos (tempos verbais, conxugacións), pronomes, tipos de oracións.
Actividade 4: Ilustración
    O alumado realizaron debuxos das personaxes en diferentes situación e con diferentes calidades, o que nos permitiu afondar nos contidos relacionados cos adxectivo.
Actividade 5: Elaboración da guía de lectura.
    O alumado realizou dixitalmente a guía de lectura deste libro.
Actividade 6: Elaboración do audiolibro.
    O alumado realizou dixitalmente o audiolibro.

Audio_Kameko

Actividade 7: Concurso sobre o libro.
    O alumado realizou por grupos o concurso sobre a compresión do libro.
Actividade 8: Kahoot.
    O alumado realizou individualmente a compresión do libro a través do Kahoot.

EN GALEGO:

K_kameko_galegohttps://kahoot.it/solo/?quizId=d2898715-a4c1-42f6-ad0c-6618018e4915


EN CASTELÁN:

K_kameko_castelan https://kahoot.it/solo/?quizId=9fc4fe41-f728-4789-89c1-2f2a30b51ae6 

Actividade 9: Conclusión/valores
    Despois da lectura fixemos un mapa conceptual sobre os valores que se poden extraer da historia.
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2503