Hora de ler 2015/2016

O alumnado das aulas de apoio no curso 2015/2016 está a traballar sobre lendas populares dentro do proxecto documental integrado "Galicia arredende a aventura".

No seguinte mural iremos reflectindo o traballo realizado ao longo do curso: