HORA DE LER. PLURILINGÜISMO.

Plurilingüe

MEMORIA PAL 2023-2024. ÁREA LINGUA ESTRANXEIRA.

As liñas de acción programadas ao inicio do curso tomaron forma tal e como se describe a continuación:
I.- EDUCACIÓN DOCUMENTAL:
 Remitimos aos apartados de fomento de lectura, hora de ler, e PDI de centro para ver as accións concretas.
II.- FOMENTO DE LECTURA:

II.1.- Promover a lectura.
 A xustificación que demos na programación de inicio de curso e os obxectivos que nos marcamos foron o punto de partida para as actividades desenvolvidas co noso alumnado.
Desde a nosa área as lecturas estIveron integradas nos diferentes centros de interese programados para este curso, e sempre dependendo da capacidade de reading do noso alumnado.
A base dos nosos títulos está en lingua inglesa, aínda que incluímos textos en castelán e galego, fomentando o plurilingüismo no noso centro.
O desenvolvemento completo das accións levadas a cabo para promover a lectura foron as seguintes:
- E.Infantil
A very lazy ladybird
Colin colours
- E.P.: Nos diferentes cursos integraremos algunhas lecturas nas diferentes unidades didácticas.
1º: “Blippy the robot” e colección bilingüe “Pepe en Inglaterra”.
2º: Colección bilingüe “Pepe en Inglaterra”.
3º: Colección “Winnie the witch”
4º: Colección “Clara secret”.
5º e 6º: - Lectura de letras de cancións, unha por mes e Lectura de “tongue twisters” no 1º trimestre.
II.2.- Hora de Ler. Club de Lectura Sueiriños.
As lecturas desenvolvidas no club de lectura foron as seguintes:
- “La puerta secreta del Museo del Prado”. ( Ed. EDEBÉ)
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2323
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2493
   A información documental atopámola nas seguintes direccións:
•    La guía visual del Museo del Prado.
https://www.museodelprado.es/recurso/la-guia-visual-del-museo-del-prado/882d7e55-f30c-f0fb-5c62-cf1134af615a
•    Las Meninas en pictogramas.
https://www.museodelprado.es/recurso/las-meninas-en-pictogramas/c561e5aa-e78b-965f-2230-ae880052456c
 •    Audioguías infantiles.
https://www.youtube.com/watch?v=PC_NxAhTlZc
https://www.youtube.com/watch?v=3cqdOhuboC4
- “The world’s greatest heroes: Matin Luther King Jr.”   ( Banda deseñada )
 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2380
 III.- PDI de centro.
A nosa achega ao PDI de centro foi desde a área de plástica en 5º E.P. co proxecto desenvolvido ao longo de todo o curso escolar, titulado “MIS PIES JUNTO A LOS TUYOS”.
- Educación documental:
   - 16 de octubre. Día mundial de la Alimentación.
https://www.fao.org/home/es
https://www.fao.org/world-food-day/es
https://www.wfp.org/stories/growing-peace-break-vicious-circle-hunger-and-conflict
 - 20 de noviembre. Día de los Derechos de la Infancia.
https://ciudadesamigas.org/20n-2023/
https://www.unicef.es/educa/mural-derechos
https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos
- Recursos bibliográficos:
• El cielo de Afganistán. ( Ed. Cuento de Luz )
• Cuentos alrededor del mundo. Mali. ( Ed. Vaughan )
• El sueño de la pequeña Efna. ( ING Ed. )
• Lolota da la vuelta al mundo. ( Kailas editorial )
• Lolota en los Balcanes. ( Kailas editorial )
• O lapis máxico de Malala. ( Ed. Xerais )
• Iqbal, niño valiente en Pakistán. ( Ed. Juventud )
• La escuela secreta de Nasreen. ( Ed. Juventud )
• La bibliotecaria de Basora. ( Ed. Juventud )
- Avaliación PDI:
Participa todo o alumnado? SI
Os nenos/as foron protagonistas? SI
Cal foi o sentir do alumnado? Sentido pertenza ao grupo
O alumnado expuxo o seu proxecto? SI
As actividades resultaron atractivas? SI
Participaron as familias? Si, na aportación de materiais.
O proxecto sae da escola? SI
Acadáronse os obxectivos específicos propostos? SI
Desenvolvemos as comp. clave iniciais? SI
Os recursos proporcionados pola biblioteca foron axeitados? SI
Foi axeitada a temporalización? SI
A metodoloxía de aprendizaxe por proxectos resulta ben? SI

 Galeria