Programa Observa_Acción

Este curso fomos admitidos no programa de intercambio de experiencias OBSERVA_ACCIÓN. Trátase dun programa de desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais, durante os cursos escolares 2022/23 e 2023/24, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional.

O xoves 26 de xaneiro, o director do centro e a mestra coordinadora asistiron á primeira xornada de formación en Santiago. Ademais deles, outro docente inicia este camiño no intercambio de observación docente.

Un dos obxectivos que se perseguen con este programa é o de experimentar novas vías de formación do profesorado e favorecer a innovación educativa no centro educativo, así como a colaboración con centros doutras comunidades autónomas e/ou países de ámbito europeo.

A nosa liña de traballo vai na dirección da Competencia comunicativa. Aquí comeza a nosa andaina da que vos iremos dando conta.