1978-79

CURSO 1978-79

Cargos
Directivos:

 

 

Director: Gisèle Maïssa Rodrigo
Vicedirector: Carlos Loureiro Rodriguez
Jefe de Estudios: David López García
Secretario: Xosé Ledesma Muñoz-Redondo

 

 Profesores:

Xeografía/Historia

- Mª Rosario Bellot Rosado
- X. López Silva
- X. Lozano Arce

- Xosé Martínez Crespo

- María Mera Pérez

- Teresa Rodríguez Caamaño

- Rafael Vázquez Peña

Física/Química

- Francisco Gómez Segade
- X. Otero Alonso

Lingua e Literatura Castelá

- Mª Teresa Estévez Vázquez
- X. L. Méndez Búa

- Mercedes Sande Fernández

- Carmen Santos García

Latín

- Benigno E. Riveiro Arjones

Francés

- Mª Pilar Díaz Ferreiro

- Gisèle Maïssa Rodrigo

Religión

- Emiliano Romero Molina
- Ramón Campos Suárez

Galego

- Lourenzo Álvarez Ruíz

- L. Miguel Bugallo Sánchez

- Carlos Loureiro Rodríguez

- X. Oreiro Pensado

- Mª Isabel Prada Bustillo

 

Matemáticas

- Ana Mª Coiradas Toba
- Raul J. Hidalgo Cortijo
- Delia Labraña Roselló
- Xosé Ledesma Muñoz-Redondo

- David López García

- Celia Peña Rey

- Fernando Ramos Lista

Inglés

- José Miguel Alonso Giráldez
- Isabel Lema Bouzas

- Ana I. López Rodriguez

- Maruxa Lorenzo Martínez

Ciencias Naturais

- Rosina Acuña Castroviejo
- Mª Dolores García Romalde

- Mercedes Fernández Martínez

Debuxo

- Carmén Mª Chao Moares

- Purificación García García

Grego

- Martín Porto Reimóndez

Filosofía

- X. A. Martínez San Luis

- Antonio Nieto García

- Mª Concepción Sanmartín Brey

Educación Física

- Rosa Fraiz Vázquez
- Mª Concepción Villar Durán

FEN y Ensinaza do Fogar

- Pura Torres Rodríguez

 Nº Alumnos:   873