1988-89


CURSO1988-89

 

Cargos

Directivos

 


Director: Gisele Maissa Rodrigo
Vicedirector: Carlos Loureiro Rodriguez
Secretario: Xose Ledesma Muños-Redondo
Vicesecretario: Mª de la Concepción Sanmartin Brey
Jefe Estudios: Mª de los Anxos Pardo Vigo

 Profesores

Xeografía/Historia
-Francisco Calo Lourido
-Rosario Bellot Rosado
-Carlos Fernández Pérez
-Xosé López Silva
-Mª Teresa Rodriguez Caamaño
-Xose Barcia Antelo

Física/Química
-Mercedes Neira González
-Xésus Otero Alonso
-Antón Pereiras Castro
-Pasqual Veliz Carril

Lingua e Literatura Castelá
-Francisco Rodríguez Sánchez
-Xose Lois Méndez Búa
-Mª dos Anxos Pardo Vigo
-Carme Santos Garcia

Latín
-Concha Sande Meijide
-Martín Porto Reimóndez
-Carme Romay Calvo

Francés
-Gisele Maissa Rodrigo
-Mª do Pilar Diaz Ferreiro

Religión
-Ramón Campos Suarez
-Emiliano Romero Molina

Lingua Galega
-Lourenzo Alvarez Ruiz
-Carlos Loureiro Rodríguez
-Xésus Oreiro Pensado
-Manuel Rey Romeu

 

 

Matemáticas
-Miguel Ares Diñeiro
-Santiago Aller Rodríguez
-Manuela Castro Piñeiro
-Delia Labraña Roselló
-Xosé Ledesma Muñoz-Redondo
-David López García

Inglés
-Xose Manuel Cuervo Resumil
-Isabel Lema Bouzas
-Maruxa Lorenzo Martinez
-Carme Sendín Olivo

Ciencias Naturais
-Ramón Varela Diaz
-Mª Xose Ascariz Arias
-Mercedes Mártinez Fernández

Filosofía
-Mª do Carme Rey Sobral

Educación Física
-Rosa Fraiz Vázquez

Ensinanza do Fogar
-Pura Torres Rodriguez

Debuxo
-Mª do Carme Chao Moares

-Ana Fernandez Giraut


 

 Nº Alumnos   760