1980-81CURSO 1980-81

 

Cargos
Directivos

 

Director: Rafael Romero López-Grado
Vicedirector: Giselle Maissa Rodrigo
Jefe Estudios: Mª Angeles Pardo Vigo
Secretario: Gustavo Fernández Díaz
Vicesecretario: Teresa de Acosta García

 Profesores

Xeografía/Historia
-Rosario Bellot Rosado
-Antonio Porta de la Encina
-Mª Carme Colino Sueiras
-Mª Dolores Pose Reboredo 

Física/Química
-Jose A. Maroño Maña
-Francisco Gómez Segade
-Carmen Ríos Iglesias
-Jesus Otero Alonso

Lingua e Literatura Castelá
-Francisco Rodriguez Sanchez
-Mª Angeles Pardo Vigo
-José Pelayo García Pazo
-Teresa Acosta García
-Mauro Fernández Rodriguez 

Latín
-Francisco Rodriguez Negreira

Francés
-Giselle Maissa Rodrigo
-Ivette Maissa Rodrigo
-Pilar Díaz Ferreiro

Religión
-Ramón Campos Suarez
-Antonio Gonzalez Vázquez

 

 

Matemáticas
-Rafael Romero Lopez-Grado
-Gustavo Fernandez Díaz
-Mercedes Gómez Novoa
-Covadonga Rodriguez-Moldes Rey

Inglés
-Mª Dolores Peleteiro Ramos
-Josefina Requeijo Costoya

Ciencias Naturais
-Manuel A. Fernández Domínguez
-Ricardo Mosquera Graña
-Luis Sanmartín Bembas

Debuxo
-José A. Freire Pais

Grego
-José Dobarro Posada 

Filosofía
-Celestino Pérez Prieta
-Concepción Sanmartín Brey 

Educación Física
-Luis Carmelo Castro González
-Mª Concepción Villar Durán

FEN y Ensinanza do Fogar
-Pura Torres Rodriguez

 

 Nº Alumnos   602