GARDAS ACTIVAS: proposta de actividade no interior

Dentro das iniciativas do contrato programa que tenta incrementar a actividade física durante o horario lectivo, presentamos un video de baile, realizado por alumnado voluntario de 2º de bacharelato, adaptando un coñecido baile para poder practicar na aula, cando chove, sen moverse do posto (cumplindo coas medidas de seguridade para a prevención da COVID-19):