AVISO IMPORTANTE: Alumnado 2º Bacharelato

Trámites que debe realizar o alumnado de 2º de Bacharelato que supera o curso na avaliación ordinaria do 8 de xuño:

Depósito do Titulo de Bacharelato (obrigatorio), documentación a presentar:

Matrícula para a ABAU, documentación a presentar:

  • Impreso de matrícula cuberto e asinado. Lembrar que o enderezo electrónico para futuros trámites coa CIUG debe ser diferente ao do MGB.
  • Fotocopia do DNI.
  • Impreso de taxas   (deberá levar tres copias o banco, e no centro entregar unha selada pola entidade bancaria onde se realizou o pago (*).

Os impresos pódense descargar das ligazóns e tamén estarán dispoñibles para recoller na entrada do centro.

Maís información sobre as taxas. (*) Recordamos que no caso de ter dereito á reducción nas taxas deberá acompañar da documentación xustificativa correspondente).

PRAZO: do 10 ao 16 de xuño.

As solicitudes deben presentarse na secretaría do centro seguindo as normas de hixiene que a situación actual obriga.