CURSO 2015/2016

1º ESO

 • 1ª LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS
 • BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
 • XEOGRAFÍA E HISTORIA
 • EDUCACIÓN FÍSICA
 • EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL
 • LINGUA GALEGA E LITERATURA
 • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
 • MATEMÁTICAS
 • REFORZO EDUCACIÓN FÍSICA
 • 2ª LINGUA ESTRANXEIRA FRANCÉS

  (Elixir unha)

 • VALORES ÉTICOS
 • RELIXIÓN

2º ESO

 • 1ª LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS
 • CIENCIAS DA NATUREZA
 • CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA
 • EDUCACIÓN FÍSICA
 • EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA
 • LINGUA GALEGA E LITERATURA
 • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
 • MATEMÁTICAS
 • MÚSICA
 • TECNOLOXÍAS
 • 2ª LINGUA ESTRANXEIRA FRANCÉS

 (Elixir unha)

 • ATENCIÓN EDUCATIVA
 • HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS
 • RELIXIÓN

3º ESO

 • 1ª LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS
 • BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
 • XEOGRAFÍA E HISTORIA
 • EDUCACIÓN FÍSICA
 • EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL
 • FÍSICA E QUÍMICA (bilingüe opcional)
 • LINGUA GALEGA E LITERATURA
 • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
 • ALTERNATIVA DE MATEMÁTICAS (bilingüe opcional):
 1. -orientadas ás ensin. académicas
 2. -orientadas ás ensin. aplicadas
 • MÚSICA
 • TECNOLOXÍA (bilingüe opcional)

 

(marcar só unha)
 • VALORES ÉTICOS
 • RELIXIÓN

MATERIAS OPTATIVAS

(só se cursará unha)

 • 2ª Lingua estranxeira: Francés
 • Cultura Clásica

3º ESO PMAR

 • ÁMBITO DE LINGUAS ESTRANXEIRAS
 • ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO
 • ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL
 • EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL
 • EDUCACIÓN FÍSICA
 • TECNOLOXÍA
 • MÚSICA

 

(marcar só unha)
 • VALORES ÉTICOS
 • RELIXIÓN

MATERIAS OPTATIVAS

(só se cursará unha)

 • 2ª Lingua estranxeira: Francés
 • Cultura Clásica

4º ESO

MATERIAS COMÚNS
 • 1ª LINGUA EXTRANXEIRA INGLÉS
 • CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA
 • EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA
 • EDUCACIÓN FÍSICA (bilingüe opcional)
 • LINGUA GALEGA E LITERATURA
 • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
 • MATEMÁTICAS
(Elixir unha)
 • ATENCIÓN EDUCATIVA
 • HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS
 • RELIXIÓN
ITINERARIOS OBRIGATORIAS (elixir 1) (elixir 1)
ITINERARIO A
 • BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
 • FÍSICA e QUÍMICA
 • 2ª LINGUA ESTRAN. FRANCÉS
 • ED. PLÁSTICA E VISUAL
 • INFORMÁTICA**
 • LATÍN
 • MÚSICA
 • 2ª LINGUA ESTRAN. FRANCÉS
 • BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
 • CULTURA CLÁSICA*
 • FÍSICA E QUÍMICA
 • INFORMÁTICA**
 • OB. INI. EMPRENDEDORAS*
 • TECNOLOXÍA
ITINERARIO B
 • EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL
 • TECNOLOXÍA

ITINERARIO C

 • LATÍN
 • MÚSICA

IMPORTANTE

-As materias que aparecen con (*) non se poden elixir se xa se cursaron en 3º de ESO

-As materias que aparecen con (**) teñen prazas limitadas

4º ESO (P.D.C.)

 • 1ª LINGUA EXTRANXEIRA INGLÉS
 • ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO
 • ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL
 • EDUCACIÓN FÍSICA
 • MÚSICA
 • TECNOLOXÍA

(marcar só unha)
 • ATENCIÓN EDUCATIVA
 • HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS
 • RELIXIÓN

MATERIAS OPTATIVAS (só se cursará unha)

Numera do 1 ao 3 segundo a túa preferencia (Se non podes cursar a nº1 pasarás á nº2 e así sucesivamente)

 • 2ª LINGUA ESTRANXEIRA FRANCÉS
 • CULTURA CLÁSICA
 • OBRADOIRO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS*

-As materias que aparecen con (*) non se poden elixir se xa se cursaron en 3º de ESO

-As materias que aparecen con (**) teñen prazas limitadas