Calendario de matrícula ordinaria curso 2019-2020

Ábrese o  prazo de matrícula ordinaria para o alumnado que aprobou todo no mes de xuño.

Pinche neste enlace para ver as datas e os horarios propostos polo centro.

Os alumnos que suspenderon algunha materia en xuño terán que examinarse en setembro no calendario que posteriormente se publicará e matricularse, unha vez teñan as notas, nas datas que se propoñan para o prazo de matrícula extraordinario.