Lista provisional de Admitidos ou en lista de espera para o curso 2018/2019

Finalizado o proceso de baremación publícase o listado provisional de admitidos  e  en lista de espera de 1º de Bacharelato para o vindeiro curso coas puntuacións correspondentes.

Segundo a Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión do alumnado en centros públicos, contra esta resolución provisional poderán formular reclamación no prazo de 5 días hábiles, a partir de hoxe, ante o Consello Escolar do centro.

Admitidos

Lista de Espera

O resto de alumnado que fixo solicitude de admisión para outros cursos tamén está admitido.