Listas de alumnado curso 2017-2018

Listaxes dos grupos da ESO para o curso 2017-2018 :

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Grupo A Grupo A Grupo A Grupo A
Grupo B Grupo B Grupo B Grupo B
Grupo C Grupo C Grupo C Grupo C

Listaxes dos grupos de Bacharelato para o curso 2017-2018 :

1º Bacharelato 2º Bacharelato
Grupo A Grupo A
Grupo B Grupo B
Grupo C Grupo C

No taboleiro do centro podedes consultar as listaxes coa información relativas a optativas para comprobar que os datos son correctos.

Non se admitirá ningún cambio agás os debidos a erros na matricula.