Comisión de Coordinación Pedagóxica

O martes 8 de setembro terá lugar unha reunión ordinaria da Comisión de Coordinación Pedagóxica do Centro.