Consello escolar

O vindeiro 30 de xuño reunirase en sesión ordinaria o Consello Escolar do Centro.