Comisión de Coordinación Pedagóxica

O vindeiro venres 9 de setembro terá lugar unha reunión de inicio de curso da Comisión de coordinación pedagóxica do Centro.