Constitución da Xunta de Delegados do MGB

Hoxe, 26 de outubro, constituiuse a Xunta de Delegados, sendo elexido Presidente da mesma Ricardo Castro Camba. Como Vicepresidenta, foi escollida Begoña Bascuas Gonçalves.