ACTIVIDADE DO ALUMNADO DE 3º ESO PARA CONCIENCIARNOS DO COIDADO DO NOSO CENTRO

Dentro das accións que se están a realizar no Instituto para mellorar a limpeza e o coidado das nosas instalacións (Olimpíada da Convivencia http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/node/511, carteis pola convivencia http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/node/494, entrevista ás señoras da limpeza http://www.edu.xunta.es/centros/iesmilladoiro/node/507), o alumnado de 3º da ESO, da man da profesora Ana Carballo, do Departamento de Artes Plásticas, vén de construír un "monstro" co lixo atopado no centro. Fixeron, ademais, uns carteis valorando positiva ou negativamente actos cotiáns que contribúen a manter o centro limpo ou, pola contra, a que sexa un espazo pouco agradable para convivir.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la foto