VI Olimpíada da Convivencia

 

A convivencia é unha das bases fundamentais do instituto, por iso imos premiar aquelas alumnas e alumnos que a favorezan. Un dos aspectos que teremos en conta é a limpeza do noso espazo.

 A Olimpíada deste curso 2022/2023, a nosa VI OLIMPÍADA DE CONVIVENCIA, terá como lema “Desfruta do teu instituto”, co propósito de que o alumnado comprenda que o respecto polos espazos repercute nun mellor clima de convivencia no Centro.

 A Olimpíada pretende premiar aqueles aspectos da limpeza e o coidado das aulas e do Centro con puntos (de 0 a 50) que se irán acumulando ata final de trimestre e de curso. Na Olimpíada non se terán en conta os danos existentes antes do inicio do concurso, reflectidos na acta do estado inicial da aula.

 CREACIÓN DUNHA COMISIÓN

Para levar a cabo a avaliación da Olimpíada haberá unha comisión formada por unha profesora, dous membros do alumnado, un membro  de Anpa Milla e un membro do persoal de limpeza do Centro. 

Esta comisión revisará as aulas e dependencias do centro polo menos unha vez ao mes, de  forma aleatoria e en horario que pode variar. En cada revisión obterase unha puntuación que será acumulativa.

  Debemos ter presente que os baños son un espazo compartido por todos e todas e que os temos que coidar.

 

Debemos colaborar todo o alumnado e o profesorado no mantemento da limpeza dos corredores nos recreos; para facilitar isto, haberá vasoiras e recolledor nos corredores.

 

“SE A OLIMPÍADA QUERO GAÑAR LIXO NON DEBO TIRAR"

 

"SE A OLIMPÍADA QUERO GAÑAR O CENTRO DEBO COIDAR"

 

Criterios de puntuación da VI Olimpíada da Convivencia